Het belang van een goed vestigingsklimaat voor Twente

By 14 april 2020Nieuws

Het vestigingsklimaat van een stad of regio bepaalt de aantrekkelijkheid voor mensen om er te komen wonen. En daarmee ook in grote mate het woonplezier.  Een aantrekkelijk vestigingsklimaat bindt ondernemers en talent aan de regio, bijvoorbeeld door zich er te vestigen. Maar wat is een vestigingsklimaat precies? En hoe werkt Twente aan een aantrekkelijke en bereikbare regio?

Een goed vestigingsklimaat betekent een aantrekkelijke en sterke regio

Het vestigingsklimaat wordt beïnvloed door bijvoorbeeld de infrastructuur, de lokale economie, de werkgelegenheid en de beschikbaarheid van personeel. Ook culturele voorzieningen en voldoende woningen en (culturele) werkplekken bepalen in hoge mate het vestigingsklimaat en het woonplezier van inwoners. Deze factoren zijn voor mensen en (startende) ondernemers bepalend om zich in Twente te vestigen.

Een goed vestigingsklimaat, het aantrekken en behoud van talent en een goed draaiende arbeidsmarkt zijn sterk afhankelijk van een goede bereikbaarheid. Twente is een unieke regio in Nederland: stad en platteland liggen dicht bij elkaar de geografische positie is uniek. Hoewel Twente aan de rand van Nederland ligt, heeft de regio via spoor, weg en water een uitstekende verbinding met andere regio’s en met Duitsland. Ondernemers, studenten en toeristen vliegen in en uit de regio en dragen zo bij aan de dynamiek.

Het vestigingsklimaat wordt voor een groot deel ook bepaald door de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. Zo zijn Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en ROC van Twente allen gehuisvest in Twente en richten zich met name op techniek en de industrie. In de regio zijn ook veel internationaal opererende ondernemingen gevestigd. Twente profileert zich al enige tijd als dé regio voor techniek en innovatie, met de bijbehorende opleidingen en maakindustrie. Innovatie in een kernbegrip.

Twente is een regio met meerdere gezichten. Zo is er het weidse coulisselandschap, maar zijn er ook  bruisende binnensteden, dicht bij elkaar gelegen. Er is een breed aanbod van gespecialiseerde winkels en horeca, een breed cultuuraanbod en mogelijkheden voor natuurbeleving. Deze combinatie van het grootstedelijk met omliggende natuur is één van de belangrijkste kenmerken én aantrekkingskrachten van Twente.

Tegelijkertijd zien we dat de werkloosheid boven het landelijk gemiddelde ligt

Er wonen ten opzichte van het landelijk gemiddelde relatief veel lager opgeleiden in Twente. Het aantal hoogopgeleiden blijft achter. Ook ligt de werkloosheid in Twente hoger. Dit komt voornamelijk door de mismatch tussen vraag en aanbod naar werknemers. De beroepsbevolking in Twente sluit nog onvoldoende aan op de grote vraag naar hoogopgeleiden. Dit is dan ook één van grootste uitdagingen van de regio: jonge hoogopgeleiden en talenten behouden.

Om dit te bereiken wordt via de Agenda voor Twente en de Regio Deal Twente gewerkt aan het aantrekkelijker maken van het vestigingsklimaat en het verghogen van de bereikbaarheid van en binnen Twente. Via de actielijn ‘Bereikbaarheid & vestigingsklimaat’ wordt hier op ingezet,  bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van topwerklocaties in Twente, zoals de gebiedsontwikkeling van Kennispark. Lees in dit artikel meer over de ambities voor Kennispark 2030.

Daarnaast geeft analyse aan dat één van de belangrijkste motieven van jonge hoogopgeleiden om uit Twente te vertrekken, het gebrek aan diversiteit en verscheidenheid van de cultuursector is. Jonge hoogopgeleiden zijn op zoek niet-mainstream plekken in de stad, zoals creatieve broedplaatsen. Via middelen uit de Regio Deal Twente worden deze plekken, waar talentvolle creatieven en ondernemers samenwerken en waar kruisbestuiving en synergie leiden tot innovatie, verder ontwikkeld.