Op veel verschillende fronten wordt gesproken en nagedacht over duurzaamheid. Hoe ga ik hier als individu mee om? En hoe als bedrijf, organisatie en als regio Twente? In het recent verschenen magazine ‘INN’twente’#5 vertellen ondernemers en andere organisaties hun verhaal: ‘duurzaamheid geef je door.’ In dit artikel staan twee projecten uit de Agenda voor Twente in de schijnwerpers: Mineral Valley Twente (pagina 38) en de Twentse Energie Strategie (pagina 60). Gezien het belang en de wereldwijde uitdagingen op dit onderwerp is er binnen de Agenda voor Twente een innovatietafel: Circulaire economie & duurzaamheid opgezet.

In samenwerking met provincie Overijssel en de drie regio’s: Twente, Zwolle en Cleantech (Deventer/Apeldoorn) wordt sinds een aantal weken hard gewerkt aan regionale transitie-agenda’s op gebied van bouw, infra, kunststoffen, consumentengoederen, maakindustrie, textiel en biomassa & voedsel. Diverse regionale spelers, waaronder Stichting Pioneering, Hogeschool Saxion, Oost NL en natuurlijk Agenda voor Twente zijn aangehaakt om verbindingen te leggen met activiteiten en kansen die we in onze regio kunnen oppakken. In de gesprekken blijkt ook dat het voor velen nog zoeken is naar een goede aanpak die bij hun bedrijf of organisatie aansluit. Op de eerst volgende tafel Circulaire economie & duurzaamheid (september) gaan we hier over in gesprek, hoe kan de Agenda hierin ondersteunen, faciliteren en vooral versnellen.

Jaarcongres Circulaire economie
Op 19 november aanstaande organiseert KIVI (Koninklijk Instituut Van Ingenieurs), de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland haar jaarcongres in Twente. Het thema van het congres is Circulaire economie, waarbij de Hogeschool Saxion optreedt als gastheer. Samen met andere partners uit de regio en KIVI wordt een boeiend programma voorbereid.