Veelgestelde vragen

Wat is de Agenda voor Twente?

De Agenda voor Twente (2018-2022) is een investeringsagenda met een dynamische programmering van kansrijke en regionale initiatieven. Samenwerkende partijen vanuit bedrijfsleven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen investeren in de toekomst van een krachtige regio met volop potentie. Dat gebeurt door initiatieven verder te brengen die bijdragen aan de unieke technologische topregio Twente en de vier actielijnen:
Techniek als motor, Arbeidsmarkt & talent, Bereikbaarheid & vestigingsklimaat, Circulaire economie & duurzaamheid.

Is het nu Agenda VAN Twente of Agenda VOOR Twente?

Het investeringsprogramma dat liep van 2008 tot eind 2017 had de naam Agenda VAN Twente. Het ‘nieuwe’ investeringsprogramma Agenda VOOR Twente loopt van 2018 tot eind 2022.

Hoe kom ik in contact met de Agenda voor Twente?

U kunt op verschillende manieren contact leggen met de organisatie van de Agenda. U kunt een algemene vraag over het investeringsprogramma per mail (info@agendavoortwente.nl) stellen. Een inhoudelijke vraag kunt u aan de tafelvoorzitter van de betreffende actielijn stellen of aan de programmaleider.

Is er een visie document?

De Twentse gemeenten hebben samen met de Twente Board en partners (bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstelling) de nieuwe Agenda voor Twente vormgegeven. Het visiedocument is online te bekijken.

 

Is er een evaluatiedocument van de 'oude' Agenda van Twente?

De Agenda van Twente was een tienjarig investeringsprogramma van de veertien Twentse gemeenten en liep tot eind 2017. U kunt de evaluatie van dit programma online bekijken.

Welke updates zijn er verzonden?

De updates die verzonden zijn kunt u hier teruglezen. Nieuwe updates direct in uw mailbox? Meldt u aan en blijf op de hoogte.

Update Agenda voor Twente april 2018

Zomer update Agenda voor Twente juli 2018