Aleid Diepeveen: ‘Agenda brengt initiatieven samen en versterkt ze’

By 19 februari 2019Aan tafel met

“Het is niet de vraag of we het kunnen”, stelt programmaleider Aleid Diepeveen over de maatschappelijk en economische uitdagingen in onze regio. “Alle bouwstenen hebben we in huis. Met de Agenda voor Twente brengen we deze bouwstenen bij elkaar.”

“Mineral Valley Twente, House of Skills Logistiek, Talent IT Twente en het Twents Fonds voor Vakmanschap”, somt Diepeveen op. Deze vier initiatieven zijn in 2018 met financiële steun van de agenda gestart. “Stuk voor stuk projecten die dankzij de overkoepelende aanpak bijdragen een sterke toekomst voor onze regio.”

Voor heel Twente
“House of Skills Logistiek vind ik een goed voorbeeld van een project dat bijdraagt aan de hele regio”, vertelt Diepeveen. Hierin werken vervoerders, ROC en Werkplein samen om medewerkers te werven voor een baan in de logistiek. “Het project richt zich op de gouden handjes die nu geen werk hebben en niet bekend zijn met hun kansen in de logistiek”, legt Diepeveen uit. “Inwoners van onze regio kunnen met de juiste training direct aan de slag in deze groeiende sector.”

Initiatieven aan elkaar koppelen
“De Agenda levert niet alleen financiële bijdragen aan projecten”, benadrukt Diepeveen. “De Agenda is er ook om te verbinden, versnellen, denkkracht te creëren en te adviseren.” Als programmaleider zorgt Diepeveen dat mensen aanhaken op de inhoud van de vier actielijnen . “Elke actielijn heeft ook een eigen tafel. Zo’n tafel is een platform van ondernemers, onderzoekers en medewerkers van overheid en onderwijs.” Deze professionals brengen de behoeften binnen de actielijn in beeld. Ze bekijken hoe een nieuw initiatief bijdraagt aan de doelen van de Agenda en welke ondersteuning nodig is. Elke tafel heeft een tafelvoorzitter en komt een paar keer per jaar bijeen. “We willen vooral niet opnieuw doen wat er al is, maar zorgen voor goede samenwerking tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ondernemers en overheid. Als programmaleider zorg ik voor de verbinding tussen initiatieven en partners.”

Slimme oplossingen voor onze regio
Maar liefst 144 oriënterende gesprekken met initiatiefnemers staan er al op de teller van de Agenda. Topfit Zorg is een van die initiateven. “Hoe pas je technologie slim toe in de zorg? Dat is de vraag die hier centraal staat”, licht Diepeveen toe. “Waar kunnen robots ons helpen de zorg effectiever of efficiënter te maken?” In het Techmed Centre bij Universiteit Twente zoeken wetenschappers en studenten samen met overheid, zorgverleners en bijvoorbeeld verzekeraars naar slimme oplossingen. Bij het Citizenlab betrekken ze vervolgens gebruikers in de ontwikkelingen. “Topfit Zorg vind ik een mooi voorbeeld van een samenwerking die onze stad-platteland regio veel brengt en tegelijk interessant is voor de rest van ons land en zelfs daarbuiten.”

Regiodeal geeft extra stimulans en regelruimte
Op dit moment werkt de programmaleider mee aan de uitwerking van de regiodeal . In de regiodeal zijn elf projecten opgenomen die naadloos passen binnen de vier actielijnen van de Agenda. “De 30 miljoen van het Rijk geeft extra versnelling aan de Agenda en is een duidelijke erkenning. Het zorgt ook voor extra regelruimte, bijvoorbeeld voor het project Mineral Valley Twente rond vruchtbare bodem en verwaarding van mest. En het Rijk kijkt graag mee hoe wij projecten samen uitvoeren en wat ze opleveren. Mooie aandacht voor Twente en onze oplossingen.”

Wilt u weten of Agenda voor Twente iets voor uw project kan betekenen of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@agendavoortwente.nl. Of neem rechtstreeks contact op met de programmaleider Aleid Diepeveen.