All Posts By

Chantal Pegge

Succesvol jaar voor Twents Fonds voor Vakmanschap

By | Nieuws

Het eerste jaar voor Twents Fonds voor Vakmanschap zit erop, en hoe! Er is veel werk verricht. Er zijn loketten ingericht, een typisch Twentse campagne ‘IKBINDR’ is ontwikkeld en er zijn allerlei aanvragen behandeld. En bovenal, veel mensen die aan het werk zijn gegaan met hun eigen ontwikkeling. Maandag 27 januari stond de IKBINDR-bus in Oldenzaal, waarmee de campagne van het Twents Fonds voor Vakmanschap van start is gegaan om Twentenaren te blijven motiveren om te investeren in zichzelf en de toekomst. Read More

Met keurcompost een gezonde bodem voor ons allemaal

By | twente report

De kwaliteit van landbouwgrond is van essentieel belang voor de kwaliteit van onze voeding; hoe gezonder de landbouwbodem, hoe beter alles groeit en bloeit en hoe beter de kwaliteit van voedselproducten kan worden. In Twente is er een netwerkorganisatie die zich hier hard voor maakt: Mineral Valley Twente. Dit doen ze met proeftuinen, waaronder met Keurcompost dat gemaakt wordt van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Ook inwoners kunnen een steentje bijdragen: door afval goed te scheiden, beschikken we over meer GFT-afval om Keurcompost van te maken.

De Agenda voor Twente trok erop uit om meer te weten te komen over het toepassen van Keurcompost in Twente en sprak met Marc Kapteijn, directeur van Twence, Gerben Korten,strategisch omgevingsmanager bij waterbedrijf Vitens, en Henk-Jan van de Riet, agrarisch ondernemer.

Bekijk hieronder de video (2 minuten) en lees het interview (leestijd ca. 3 minuten).

Een gezonde bodem is in het belang van ons allemaal!

De kwaliteit van landbouwgrond is van essentieel belang voor de kwaliteit van onze voeding; hoe gezonder de landbouwbodem, hoe beter alles groeit en bloeit en hoe beter de kwaliteit van voedselproducten kan worden. In Twente is er een netwerkorganisatie die zich hier hard voor maakt: Mineral Valley Twente. Dit doen ze met proeftuinen, waaronder met Keurcompost dat gemaakt wordt van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Over een periode van drie jaar wordt bij een aantal agrarische bedrijven metingen verricht om inzichtelijk en aantoonbaar te krijgen wat Keurcompost doet voor de bodem.

Boost voor landbouwbodem

Grondstoffen- en energieproducent Twence is, als grootste leverancier van Keurcompost in Overijssel, nauw betrokken bij deze proeftuin van Mineral Valley Twente. Marc Kapteijn, directeur van Twence, vertelt: “Twence vindt het sluiten van kringlopen belangrijk. Met Keurcompost brengen we organische stof en voedingsstoffen (nutriënten) afkomstig uit GFT en groenafval in de Twentse landbouwbodem. De nutriënten zorgen voor een optimale groei van het gewas en de organische stof neemt makkelijker water op en houdt het water beter vast. Dit zorgt voor een betere waterhuishouding in de landbouw.”

Ook grondwater heeft baat bij Keurcompost

Als het over water gaat, dan lichten de ogen van Gerben Korten, strategisch omgevingsmanager bij waterbedrijf Vitens, op: “Het grondwater, de bron van ons drinkwater, wordt minder belast als Keurcompost wordt gebruikt in waterwingebieden. Er komt minder stikstof en fosfaat in de grond dan bij het gebruik van ‘gewone’ mest en kunstmest. Het zuiveren van grondwater vergt zo minder energie, de kosten zijn lager en het is duurzamer. Want: ‘wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit’. Het is dus van belang voor ons milieu, maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen en hun kinderen om ook in de toekomst voldoende schoon grondwater te hebben.”

Nu innoveren voor volgende generaties

Ook buiten de waterwingebieden wordt Keurcompost toegepast, zoals door agrariër Henk-Jan van de Riet uit Markelo. Toen hij hoorde over de proeftuin Keurcompost, was hij direct enthousiast en liet gratis 200 ton leveren. “We weten allemaal dat het op de huidige manier zo niet langer door kan gaan. We moeten innoveren om het anders te gaan aanpakken om verdere verschraling van de bodem tegen te gaan. Door de extra mineralen in de organische stof van de Keurcompost hoop ik dat de grondkwaliteit verbetert, zodat ook de generaties na mij nog gewassen kunnen verbouwen en dat we een vitaal platteland behouden. De grond moet gewoon goed zijn, want daar verdienen we onze boterham mee en voorzien we onze medemensen van goed voedsel, nu en in de toekomst.” Henk-Jan laat in deze korte video zien hoe hij bijdraagt aan de proeftuin Keurcompost.

Boeren voor drinkwater

Agrariërs in waterwingebieden zijn dus een belangrijke doelgroep voor het gebruik van Keurcompost. Met het project ‘Boeren voor Drinkwater’ werken Vitens, provincie Overijssel en een groep agrariërs nauw samen. Ze staan voor de gezamenlijke uitdaging om in de kwetsbare waterwingebieden de nitraatuitspoeling en resten van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Gerben Korten: “In dit project laten we zien dat met een efficiëntere bedrijfsvoering al veel bereikt kan worden en een win-win situatie ontstaat. We zien al hele mooie resultaten, ook voor het bedrijfsrendement. We benutten elkaars expertise, maar ook elkaars capaciteit. Een mooi voorbeeld van ‘samen sta je sterker’.”

Nog meer unieke eigenschappen van Keurcompost

“Keurcompost is geheel vrij van schadelijke bacteriën, aaltjes en onkruidzaden dankzij de opwarming tijdens het composteringsproces. Dit gecertificeerde product draagt bij aan een actiever ‘bodemleven’ met aanwezigheid van meer wormen, wat een betere structuur van de grond oplevert. Ook verlaagt Keurcompost de erosiegevoeligheid van de bodem en de kans op het dichtslaan van de bodem na het zaaien. Marc Kapteijn: “We moeten natuurlijk de resultaten van de proeftuin deze drie jaar afwachten, maar de toekomst ziet er veelbelovend uit en de vraag naar compost voor de kringlooplandbouw groeit. Daarnaast dragen inwoners ook steeds beter hun steentje bij: door afval goed te scheiden, beschikken we over meer GFT-afval om Keurcompost van te maken. Daar gaan ook zij ook de vruchten van plukken in de vorm van gezond(er) eten en drinken van Twentse bodem.”

Mineral Valley Twente

Mineral Valley Twente werkt aan een proeftuin, waar Keurcompost ingezet wordt voor bodemgezondheid en water. Deze netwerkorganisatie zorgt voor slimme oplossingen op het gebied van een gezonde bodem en duurzame bemesting. Partners uit het bedrijfsleven, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en de overheid bundelen hiervoor hun krachten. Het investeringsprogramma Agenda voor Twente zorgt voor een financiële impuls om proeftuinen te kunnen starten. Het project is ook onderdeel van de Regio Deal Twente (Groene Technologische Topregio) die gezamenlijk met provincie Overijssel en het Rijk wordt uitgevoerd.

Aan deze proeftuin Keurcompost doen 20 agrariërs mee die in tweede helft van 2019 en de eerste helft van 2020 de eerste Keurcompost hebben ontvangen. Ze nemen elk 100 à 200 ton per jaar af. Over een periode van drie jaar worden metingen verricht om inzichtelijk en aantoonbaar te krijgen wat keurcompost doet voor de bodem. Partners van de proeftuin Keurcompost zijn Twence , Vitens , het project Boeren voor Drinkwater en deelnemende agrariërs in Twente. Meer informatie op www.mineralvalley.nl.

Download de pdf met het artikel.

Twentse textielindustrie herleeft met circulaire textiel

By | twente report

Twente heeft een lange geschiedenis én veel ervaring op gebied van textiel. Waar eerder de productie van nieuw textiel de boventoon voerde, staat nu de recycling van textiel centraal om de groeiende stroom aan textiele afvallen te beperken. In TexPlus, het samenwerkingsverband op gebied van circulair textiel in Twente, is de hele textielketen vertegenwoordigd; van inzameling tot het vervaardigen van eindproducten. Want circulair ondernemen kun je nooit alleen. Ook inwoners kunnen bijdragen aan het hergebruik van textiel om zo de milieu-impact te verlagen.

De Agenda voor Twente trok erop uit om meer te weten te komen over circulaire textiel in Twente en sprak met twee koplopers uit de Twentse textielketen: Auke van der Hoek, manager duurzaamheid en ontwikkeling bij kringloopwarenhuis Het Goed, en Annemieke Koster, oprichter van duurzame weverij Enschede Textielstad.

Bekijk hieronder de video (2 minuten) en lees het interview (leestijd ca. 3 minuten).

Twentse textielindustrie herleeft met circulaire textiel

Twente heeft een lange geschiedenis én veel ervaring op gebied van textiel. Waar eerder de productie van nieuw textiel de boventoon voerde, staat nu de recycling van textiel centraal om de groeiende stroom aan textiele afvallen te beperken. Want dat is inmiddels wereldwijd een grote zorg. Twente pakt haar verantwoordelijkheid en zet zich met het samenwerkingsverband TexPlus in om met nieuwe methoden textiel langer te gebruiken en van afgedankte textiel weer bruikbare vezels en producten te maken. Maar ook om inwoners bewust te maken wat zij kunnen bijdragen aan deze grote maatschappelijk kwestie.

Het houdt een keer op

Voor Twente Report spraken we met twee van de zes partijen die zich hebben verbonden aan TexPlus om de textielketen te verduurzamen en toe te werken naar circulaire textiel. Auke van der Hoek, manager duurzaamheid en ontwikkeling bij kringloopwarenhuis Het Goed, trapt af: “Na de olie-industrie heeft de textielindustrie de meest vervuilende impact op onze aarde die steeds meer en meer inteert. Dat houdt natuurlijk een keer op. De productie van textiel aanpassen op de vraag in plaats van overproduceren kan de milieudruk al verlagen. Net als door textiel een tweede leven te gunnen door het te recyclen. De missie van Het Goed is werk maken door hergebruik, met respect voor mens en milieu.”

Oude spijkerbroeken worden duurzame garens

In de Twentse textielketen neemt kringloopwarenhuis Het Goed een essentiële plek in; hier wordt ingezameld textiel gesorteerd voor een tweede leven: óf in de winkel óf voor de recycling. Voor dat laatste is de duurzame weverij ‘Enschede Textielstad’ onder leiding van Annemieke Koster een belangrijke schakel in de keten. “Wij produceren met gerecyclede en duurzame garens mode- en interieurstoffen. Dat doen we zo lokaal mogelijk en vooral voor merken die al bezig zijn met verduurzaming. Voor de garens gebruiken we onder andere oude spijkerbroeken, werkkleding en lokale vezels, zoals vlas en hennep. Samen met de partners uit TexPlus, waaronder SaXcell en Frankenhuis, zijn we continu aan het onderzoeken en innoveren hoe we van textielafval een nog sterker en hoogwaardiger garen en eindproduct kunnen maken.”

Ingezamelde hoeveelheid textiel groeit

Als bij Het Goed wekelijks de ca. 25.000 kilo ingezamelde kleding (via kledingcontainers in Hengelo en Enschede) door Twente Milieu wordt binnengebracht, begint achter de schermen het sorteringsproces. Auke: “De hoeveelheid textiel dat binnenkomt groeit en het sorteren gaat steeds gestroomlijnder, mede dankzij de bijdrage van het investeringsprogramma ‘Agenda voor Twente’. We hebben extra subsidie aangevraagd om samen met kringloopbedrijf De Beurs het sorteringsproces door te ontwikkelen en grootser aan te pakken.” Annemieke vult aan: “Dat zou heel inderdaad heel mooi zijn, want er belandt nu nog te veel textiel bij het afval dat met innovatieve technieken nog hergebruikt kan worden. Daar ligt voor ons nog een uitdaging in de textielketen, ook om samen met de consument te kijken hoe zij hier nog beter aan bij kunnen dragen.”

Duurzaam en vintage steeds populairder

Auke: “We merken dat consumenten kringloopwinkels steeds beter weten te vinden en minder schromen over de drempel te stappen. Ook jongeren zien we steeds vaker, zij combineren nieuwe kleding met vintage om een eigen stijl te creëren. Maar ook om bewuster geld uit te geven en bij te dragen aan het milieu, mooi om te zien!” Annemieke ondervindt dezelfde tendens aan de ‘business’ kant, waar een duurzame bedrijfsvoering steeds normaler wordt: ”Gerecyclede stof is tegenwoordig niet meer grauw en grijs, waardoor organisaties ook duurzame bedrijfskleding en
interieurstoffering willen. Als de opdracht helder is gaan we op maat produceren. Dat voorkomt onnodige productie en voorraad en dus verspilling.”

Textiel leeft in Twente nog steeds

Dat de roots van textiel in Twente diepgeworteld zijn, blijkt uit het enthousiasme en de intrinsieke motivatie van de partners van TexPlus die sinds het ontstaan in 2018 in korte tijd al veel stappen heeft gemaakt. “Het kan natuurlijk nog beter. We willen toe naar 100% gerecyclede stoffen en nog beter inspelen op de steeds groter wordende vraag naar duurzame textiel. Door TexPlus is de basis er al, dus zie ik de toekomst van circulaire textiel positief. Ook omdat ik merk dat in Twente de textiel sowieso erg leeft; we krijgen veel aanvragen van studenten die stage willen lopen bij ons,
maar ook gepensioneerde wevers willen hun passie voor textiel opnieuw benutten met de nieuwe technieken. Het draagvlak is dus groot. Dat is fantastisch, want alleen samen kunnen we het doen”, besluit Annemieke haar verhaal.

TexPlus

In april 2018 is TexPlus opgericht uit zes Overijsselse koplopers op het gebied van circulair textiel: Twente Milieu, Het Goed, De Beurs, Enschede Textielstad, Frankenhuis en SaXcell. Van inzameling tot verwerking en het vervaardigen van eindproducten; de gehele keten is vertegenwoordigd in de stichting. Meer op www.texplus.nl.

TexPlus wordt ondersteund en gefaciliteerd door de Agenda voor Twente. Onder de naam Agenda voor Twente investeren de Twentse gemeentes, ondernemers, onderwijs- en onderzoekstellingen en overheden samen in slimme technologie, goede bereikbaarheid, een sterke economie, voldoende werkgelegenheid, maximale duurzaamheid, schone energie en een mooie leefomgeving. Zodat Twente een topregio is en blijft om te wonen en te werken.

Download de pdf met het artikel.

 

Een belangrijke stap vooruit in de samenwerking sociaaleconomische structuurversterking in Twente

By | Nieuws

Woensdag 11 december heeft het algemeen bestuur van Regio Twente ingestemd met het inrichten van een nieuw bestuursmodel voor de uitvoering van de sociaaleconomische structuurversterking voor Twente. Het nieuwe bestuursmodel kenmerkt zich door een gelijkwaardige samenwerking van overheid, ondernemers en onderwijs (de 3O’s) en tilt de bestaande samenwerking naar een hoger level.

Deze gelijkwaardige samenwerking van de 3O’s maakt dit bestuursmodel krachtig en maakt dat we de hoge ambities op het vlak van de sociaaleconomische structuurversterking waar kunnen maken. Want alleen als we elkaars kennis en kunde optimaal inzetten en benutten, kunnen we gezamenlijk successen gaan boeken, zowel in als buiten Twente. We zijn goed op weg, maar het kan nog beter. Twente heeft het DNA en de ingrediënten in huis om zich verder te ontwikkelen tot een toonaangevende groene technologische topregie. Zo kan Twente nog meer betekenen voor de Nederlandse kenniseconomie. Hier hebben we een eenvoudig, effectief en daadkrachtig bestuursmodel voor nodig waarbij samenwerking op regionaal niveau plaatsvindt vanuit een gezamenlijke integrale visie en strategie.

De Twente Board kwam met dit plan voor een 3O bestuursmodel. De afgelopen maanden is dit samen met de betrokken bestuurders van de 14 gemeenten, de bestuurders van onderwijs en de leden van de Twente Board verder uitgewerkt. Ook in de plannen van de gemeenten, om tot verbetering van de samenwerking te komen, is dit terug te vinden.

“Geweldig dat we deze unieke stap hebben gezet in Twente, dit toont heel veel lef van Onderwijs, Ondernemers en van de 14 Twentse gemeenten. Provincie Overijssel is een belangrijke partner en heeft een belangrijke adviserende rol in dit geheel. Nu kunnen we met vereende krachten de grootste issues voor onze regio aanpakken zoals talent en de bereikbaarheid van Twente. En het maakt Twente een krachtiger partij waar het gaat om het pakken van nieuwe kansen”

Geert Braaksma, voorzitter Twente Board

De organisatie Regio Twente is op dit moment al aan het veranderen. Op 25 september heeft het algemeen bestuur ingestemd met een veranderopdracht om meer focus en eenvoud aan te brengen in regionale samenwerking. De wens om een 3O samenwerkingsvorm te creëren voor sociaal economische structuurversterking, maakt onderdeel uit van die veranderopdracht en past dus goed in het toekomstbeeld van de regionale samenwerking. Het is de bedoeling dat het nieuwe bestuursmodel een groot aantal bestaande bestuurlijke overleggen vervangt. Met als doel: minder bestuurlijke drukte en meer focus en eenvoud.

”De noodzaak is er om als Twentse gemeenten gezamenlijk de opgaven waar we voor staan aan te pakken. Als overheden vraagt dit binnen Twente samen met ondernemers en onderwijs om bundeling van krachten en verantwoordelijkheden. Dit is van belang om ons nog beter op de kaart te zetten en verbinding te zoeken met andere stedelijke regio’s, provincie Overijssel, Den Haag en over de grens. Alleen dan kunnen we uitdagingen als behoud en aantrekken talent, bereikbaarheid van banen aan. Het is nu ook nodig boter bij de vis te doen en afspraken te maken tussen gemeenten en onze partners over de financiering van het ecosysteem. Ieder moet zijn of haar steentje bij dragen anders gaat het niet lukken. We hebben ons daarvoor uiterlijk de tijd gegeven tot de voorjaarsnota’s van de gemeenten.”

Onno van Veldhuizen, voorzitter Regio Twente

Het gaat hierbij onder andere om een bestuursmodel voor de uitvoering van de Agenda voor Twente en de Regio Deal Twente, maar gaandeweg krijgen ook de overige opgaven op het gebied van sociaal economische structuurversterking hier een plek.

Versneller voor doeners met ideeën: Grow Green

By | Nieuws
Heb je een goed idee waarmee je een bijdrage levert aan een circulaire economie? Dan is dit jouw kans! Grow Green zet Twentse doeners met wereldideeën in het zonnetje. Op de dag van de Duurzaamheid, 10 oktober, vond de lancering van dit initiatief plaats. Samen met Twentse partners zoals Pioneering, Twentebranding en de Green Business Club Twente, dragen we ons steentje bij aan het verduurzamen van Twente.
Read More

Tafelbijeenkomst bereikbare werklocaties

By | Nieuws

Hoe maken we Twente aantrekkelijk voor bedrijven om zich te vestigen en voor toekomstige werknemers om hier te werken? In Twente zijn vier mooie toplocaties, maar de bereikbaarheid van deze locaties vraagt nog om verbetering. Op 14 oktober kwamen we daarom met een divers gezelschap bij elkaar om te bespreken hoe we dit op een innovatieve en duurzame manier kunnen optimaliseren en faciliteren. Read More

Masterclass “Almelo Stad van MBO en maakindustrie: Toen Nu en Straks”.

By | Nieuws

Op 24 september organiseerden we samen met Kennispunt, tijdens het Politiek beraad van Almelo, een workshop over het DNA van Almelo. Waar ligt van vroeger uit de kern van Almelo en hoe kunnen we dit in de toekomst goed inzetten om de (stuwende) bedrijvigheid in Almelo te stimuleren.
Na een inspirerende toelichting van Edwin van de Wiel (Kennispunt) werd er uiteen gegaan in groepen om met elkaar het gesprek hierover te voeren. Er was veel interactie en een waardevolle discussie over onder andere de regionale functie, de aard van de bedrijvigheid in Almelo en de dynamiek van de arbeidsmarkt. Read More

Terugblik radenbijeenkomst Vriezenveen

By | Nieuws

Innovatief en duurzaam ondernemerschap in Twente. Dat was het onderwerp van de Radenbijeenkomst in Vriezenveen op 19 september. Ruim 100 deelnemers hebben kennis gemaakt met onze verborgen kampioenen en de parels van het platteland ontdekt. Gastheer Raab Karcher opende zijn deuren. De avond werd geopend door burgemeester van der Kolk en gedeputeerde Tijs de Bree, waarna een inspirerende toespraak door Doekle Terpstra volgde over duurzaam ondernemen met expliciet aandacht voor de arbeidsmarkt en energiestrategie.

De groep ging vervolgens uiteen in meerdere expedities, waarbij ook aan passend duurzaam vervoer ook gedacht. Thema’s waaruit de aanwezigen konden kiezen waren Bouw, Energie, Circulariteit en Water. Deze werden allen toepasselijk door inspirerende partijen uiteengezet.

De avond werd afsloten door Martha van Abbema, voorzitter van de Tafel Circulaire economie & duurzaamheid en wethouder in de gastgemeente Twenterand. Al met al was het een geslaagde en inspirerende avond!

Vierde tafelbijeenkomst Circulaire economie & duurzaamheid

By | Nieuws

Wat zijn de kansen voor MKB bedrijven in de circulaire economie? En hoe werkt deze transitie voor hen en wat hebben ze nodig om een stap verder te komen? Deze vragen stonden centraal tijdens de vierde tafelbijeenkomst Circulaire economie & duurzaamheid op 12 september jl. bij Bruins & Kwast Biomass Management in Goor. De bedrijven VITA Plastics, Hodes Huisvesting en WA Verlichting gaven inspirerende pitches en ook onze vaste deelnemers ReintenInfra, Roelofs en Gebr. Van der Geest gaven mooie aanvullingen. Deze zorgden voor inhoudelijke discussies tussen de 22 aanwezige smaakmakers. Read More