All Posts By

Chantal Pegge

Edwin Kamp: ‘Twents Fonds voor Vakmanschap geeft toekomstperspectief’

By | Aan tafel met, Nieuws

Mijn vertrouwen is groter, ik ben supertrots en ik heb meer kansen op een leuke baan”, somt Edwin Kamp op. Dit zijn reacties van de eerste Twentenaren die een scholingscheque ontvingen. “Dat is precies waarvoor we Twents Fonds voor Vakmanschap opzetten. Het versterkt de arbeidsmarktpositie van inwoners van Twente.”

Ruim honderd mensen uit veertien Twentse gemeenten ontvingen sinds de start in januari een bijdrage uit het scholingsfonds. “Van een eendaagse cursus bij de LOI tot een complete opleiding bij het ROC”, vertelt de manager van het fonds over de inzet van de scholingscheques. “Zoals Ida die dankzij het fonds haar droom najaagt en straks op de vrachtwagen rijdt. Of Tessa die met extra bijscholing weer de zorg in kan.” Read More

Lancering Novel-T SMART

By | Nieuws

De plek waar innovatieve bedrijven en slimme studenten elkaar uitdagen én verrijken

SMART, de nieuwe versie van de Science Shop Twente, is de schakel tussen het regionale bedrijfsleven en studenten en de kennisinstellingen om innovaties te versnellen. Het afgelopen jaar verbond Novel-T circa 150 mkb-ers en studenten. Doel van de transformatie naar SMART is om nog meer lokale bedrijven met een innovatievraag gericht te koppelen aan studenten en kennis bij Universiteit Twente en Hogeschool Saxion. Het team binnen Novel-T helpt bedrijven met het verscherpen van hun innovatievraag en het omzetten van deze vraag in een concrete en afgebakende opdracht voor een student. Deze opdracht kan uitgevoerd worden in verschillende vormen, zoals een studiegerelateerd project, een bijbaan of in de vorm van een challenge. Read More

Terugblik D’RAN festival: schouders eronder, ertegenaan!

By | Nieuws

Op 17 en 18 mei was de Agenda voor Twente bij het D’RAN festival in Enschede. Een leuk en veelzijdig festival, met workshops, interactieve lezingen en prikkelende gesprekken over maatschappelijke onderwerpen. Het is dé plek waar je de anderen ontmoet om samen over belangrijke dingen van het leven te praten. De democratie is van ons allemaal en samen maken we onze regio.

Met de Agenda voor Twente waren we vertegenwoordigd met een stand en een photobooth. Dit trok de aandacht en was een leuke aanleiding om tot een gesprek te komen. “Techniek, oh dat is niets voor mij. Ik wil liever iets in de zorg doen.” Toch komt daar ook techniek bij kijken. Denk aan elektronische dossiers, tilliften, zorgrobots. “Inderdaad, daar heb ik nooit zo bij stil gestaan.”, was vervolgens de reactie.

Op D’RAN gaat de Agenda voor Twente leven door de projecten. We hebben een mooie connectie gemaakt door samen met Twents Fonds voor Vakmanschap op het D’RAN-festival te staan. Hier hebben we inspirerende en waardevolle gesprekken gevoerd waarbij we de burger hebben betrokken in onze activiteiten. Verschillende mensen gaven aan dat ze nadenken over een andere baan, maar niet weten hoe ze dit moeten oplossen. Hier konden we gelijk de verbinding naar Twents Fonds voor Vakmanschap maken.

De Agenda is voor iedereen en samen versterken we het mooie Twente!

Samenwerking bekrachtigd: “Samen aan de slag met verwaarding mest en gezondere bodem”

By | Nieuws

Op 24 april 2019 ondertekenden de partners van Mineral Valley Twente de samenwerkings-overeenkomst. Met een meerjarenprogramma, de eerste proeftuinen die al zijn gestart én voldoende financiering kan Mineral Valley Twente de komende jaren vanuit de praktijk de juiste partners met elkaar verbinden om de bodemgezondheid te verbeteren en de mineralenkringloop te sluiten. Met deze partners komt alles samen: praktijk, regelgeving, onderzoek én onderwijs. Read More

Pioneering, hoeksteen in het netwerk

By | Nieuws

Twente is een topregio om in te wonen en te werken. De snel veranderde samenleving stelt de regio voor uiteenlopende maatschappelijke, technische en economische uitdagingen. Die vragen om passende oplossingen. Met de Agenda voor Twente wordt gezamenlijk geïnvesteerd in de toekomst van een krachtige regio met volop potentie. De Agenda is een investeringsprogramma (2018-2022) op initiatief van de veertien Twentse gemeente ontwikkeld, in nauwe samenwerking met Twente Board en hun partners in het bedrijfsleven, van kennis- en onderwijsinstelling en van de samenwerkende overheden, waaronder de provincie Overijssel. Pioneering, is een van de partners in de zogenaamde basisinfrastructuur waarmee regionale samenwerking wordt aangejaagd, een hoeksteen in een netwerk. Read More

Talent IT van start

By | Nieuws

Twintig studenten en ruim twintig organisaties staan in de startblokken voor TalentIT. Dit is een samenwerking van verschillende organisaties en de Provincie Overijssel om talentvolle studenten te behouden voor Overijssel. Read More

Martha van Abbema: “Tafel zorgt voor onverwachte samenwerkingen”

By | Aan tafel met

Ze was verrast door de uitkomst van haar eerste tafelbijeenkomst. “Van schildersbedrijf en afvalverwerker tot onderwijs en wegenbouw. We zaten aan tafel met mensen uit totaal verschillende sectoren die elkaar nog niet kenden”, illustreert voorzitter Martha van Abbema. “Juist die mix zorgde voor onverwachte invalshoeken en goede ideeën voor circulaire economie en duurzaamheid.”

Read More

Twente werkt samen aan de nationale klimaatdoelen

By | Nieuws

Bestuurders van de 14 Twentse gemeenten, de waterschappen, Provincie Overijssel, Twence en de netbeheerders Coteq en Enexis hebben afspraken gemaakt. De afspraken gaan over de manier waarop Twente haar bijdrage gaat bepalen aan het behalen van de doelen uit het Nationaal Klimaatakkoord. In het bijzonder gaat het om de Twentse bijdrage aan de grootschalige opwek van hernieuwbare energie op land (elektriciteit) en de verduurzaming van de gebouwde omgeving (de warmtetransitie). In de ‘concept Startnota’, die op 17 april 2019 door de gezamenlijke bestuurders is vastgesteld, is het proces en de wijze van samenwerking beschreven. De ‘concept Startnota’ wordt definitief gemaakt na vaststelling van het Nationaal Klimaatakkoord. Read More