All Posts By

Ilse Schreurs

Techniek en kinderen: de gouden combinatie voor de toekomst van Twente

By | Nieuws, twente report

We leven in een samenleving waar techniek een steeds belangrijkere rol speelt, vooral in Twente. Twente profileert zich immers als groene technologische topregio en heeft techniek in haar DNA. Toch kampen we met een groot tekort aan technisch talent. Daarom is het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met techniek en hen laten ontdekken hoe spannend techniek is. Hoe? Tetem en Techniekpact Twente weten daar alles van.

De Agenda voor Twente sprak met Wilja Jurg, directeur van Tetem, en Ton Beune, directeur van Techniekpact Twente, over hoe zij zich inzetten om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met techniek.

Bekijk hieronder de video (kijktijd 2 minuten) en lees bijbehorend artikel (leestijd 3 minuten) over waarom kinderen en techniek de gouden combinatie zijn voor de toekomst van Twente.

Techniek en kinderen: de gouden combinatie voor de toekomst van Twente

Techniek zit van oudsher in het DNA van Twente en vormt de motor van de Twentse economie. Vooral de technische maakindustrie ontwikkelt en produceert veel innovatieve producten die wereldwijd worden ingezet. Om dit te behouden hebben we als regio voldoende knappe koppen en gouden handen in de techniek nodig. In Techniekpact Twente werken overheid, onderwijs en het bedrijfsleven intensief samen om vooral jongeren te interesseren voor een opleiding of baan in de hightech sector. Hiermee wordt de basis van de Twentse economie versterkt, die zorgt voor een duurzame regio met werk en welzijn voor iedereen.

Technisch Talent

“Techniek is overal. Technologische ontwikkelingen gaan zo hard, dat we er in de toekomst alleen maar meer mee te maken krijgen. We zijn er nu al dagelijks mee bezig en vaak hebben we het niet eens in de gaten”, vertelt Ton Beune, programmadirecteur van Techniekpact Twente. “De vraag naar technisch personeel wordt steeds groter. We hebben dus goede mensen nodig voor de arbeidsmarkt, maar dat talent komt niet zomaar uit de lucht vallen.”

Techniekpact Twente zet zich in om de instroom, doorstroom en het behoud van technisch talent in de regio te verbeteren. Volgens Ton Beune begint dit al door kinderen op jonge leeftijd kennis te laten maken met technologie: “Als je op je 25e pas leert pianospelen, dan zit optreden in het concertgebouw er waarschijnlijk niet meer in. Zo werkt het ook met techniek. We willen kinderen al vroeg laten kennismaken met techniek, zodat ze ervaren dat het hartstikke leuk en spannend is. Op deze manier maken we het voor hen logischer en laagdrempelig om te kiezen voor een studie richting techniek.”

Aan de slag met techniek

Kinderen op jonge leeftijd spelenderwijs kennis laten maken met techniek, daar weten ze bij Tetem alles van. Kinderen kunnen hier terecht in het MaakMeeLab: een open werkplaats waar ze aan de slag kunnen met verschillende maakprojecten. Ze kunnen bijvoorbeeld een robot-hand maken, een zelfgemaakte raceauto op zonne-energie laten rijden of een wenskaart tekenen met een elektronische boodschap erin. Wilja Jurg, directeur van Tetem, vertelt: “Bij ons ervaren kinderen dat technologie overal is. Ze zijn altijd enthousiast en ze hebben vaak niet eens in de gaten dat ze met techniek bezig zijn. We merken ook dat ze de smaak te pakken krijgen en vaker komen.”

Tijdens de coronaperiode moest ook Tetem tijdelijk de deuren sluiten. Stilzitten deden de medewerkers echter niet: “We hebben heel veel competente mensen. Die hebben de workshops omgezet in thuispakketjes, zodat kinderen alsnog aan de slag konden met techniek”, vertelt Wilja Jurg. En dat was een groot succes, inmiddels zijn er al meer dan 7000 pakketjes verkocht. Techniekpact speelde een grote rol bij het ontwikkelen van deze MakeIt@Home-pakketjes en legde de verbinding tussen Tetem en het bedrijfsleven. “Ieder pakketje is gekoppeld aan een techniek die ook echt wordt gebruikt in een Twents bedrijf. Wij hebben verstand van didactiek en kunnen het pakketje produceren in ons eigen lab. Voor het bedrijf is het een kleine investering. Zo bundelen we onze krachten en brengen we techniek op een laagdrempelige manier onder de aandacht bij kinderen”, aldus Wilja Jurg.

De kracht van samenwerken

Hoe vroeger kinderen kennismaken met technologie, hoe beter. Bij voorkeur al in het basisonderwijs. Ton Beune vertelt dat Tetem hier verschillende mogelijkheden voor biedt en een mooi voorbeeld is van hoe het onderwijs en bedrijfsleven kunnen samenwerken: “Met behulp van het bedrijfsleven kan het onderwijs het curriculum specifieker inrichten. Bedrijven worden zelf steeds meer specialist op bepaalde gebieden. Dat geldt voor functies ook. Door structureel met elkaar samen te werken, sluiten het onderwijs en bedrijfsleven steeds meer op elkaar aan. We hebben al mooie stappen gezet, met ROC van Twente bijvoorbeeld. Hier kunnen we nog veel meer in bereiken.”

Mooie resultaten

Techniekpact Twente is inmiddels al zeven jaar onderweg. In de afgelopen jaren is het aantal techniekstudenten in Twente gestegen en ligt dit al boven het landelijk gemiddelde. Ook het imago van techniek is in de loop der jaren veranderd: het vak wordt steeds minder geassocieerd met ‘ingewikkeld’, ‘smerig’, of ‘slecht betaald’. Mooie resultaten, waar Techniekpact Twente trots op is. Toch zijn er nog altijd meer technische vacatures dan personeel. Techniekpact zal de komende jaren aandacht blijven vragen voor opleidingen en banen in de hightech sector. “Door de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs nog intensiever te maken, kunnen we vraag en aanbod van technisch personeel dichter bij elkaar brengen en de technische motor in Twente draaiende houden.”

Over Techniekpact Twente

De technologische ontwikkelingen gaan in sneltreinvaart. Dit zorgt voor een toename in het aantal vacatures en ontwikkelingen van technologisering in bedrijven. Daarom werd in 2013 een landelijk Techniekpact opgericht. Vanaf dat moment stond elke regio voor de uitdaging om technisch talent aan te trekken en te behouden, ook Twente. Techniekpact Twente doet dit door kinderen zo jong mogelijk te interesseren voor techniek, de arbeidsmarkt te versterken door het onderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar te laten aansluiten en meer verbindingen te leggen. Meer op www.techiekpacttwente.nl.

Techniekpact Twente wordt ondersteund door de Agenda voor Twente. Met dit investeringsprogramma investeren de Twentse gemeenten, ondernemers, onderwijs- en onderzoekstellingen en overheden samen in slimme technologie, goede bereikbaarheid, een sterke economie, voldoende werkgelegenheid, maximale duurzaamheid, schone energie en een mooie leefomgeving. Zodat Twente een topregio is en blijft om te wonen en te werken. Meer op www.agendavoortwente.nl.

Download de pdf van het artikel.

Water biedt genoeg kansen voor circulariteit!

By | Nieuws

Op 6 februari startte de eerste tafelbijeenkomst Circulaire economie & duurzaamheid van 2020 in de prachtige Vechtzaal van het Waterschap Vechtstromen in Almelo. “Circulariteit zit in de kern van ons werk” zei Watergraaf Stefan Kuks tijdens zijn inleiding over de verschillende ‘living labs’ van het waterschap rondom circulaire economie. De droogte van 2018 en 2019 heeft ons geleerd dat we zuinig met water moeten omgaan. Het waterschap investeert in hergebruik van water en in terugwinning van energie en grondstoffen. Op de vraag waar hij nog kansen ziet, gaf Stefan Kuks aan dat hij graag inzet om meer water vasthouden in het stedelijk gebied. Om de ‘sponswerking’ van steden te vergroten wil hij het prachtige buitengebied van Twente de stad ‘in trekken’. Een mooie uitdaging waar we vanuit de tafel zeker vervolg aan geven.

 

Een mooi vervolg op de presentatie van Stefan Kuks was het initiatief Waterwaarde, Architectuurcentrum Twente (door Gerwin Tornij). Hij deed een oproep voor een ontwerpwedstrijd, en daarin de wateropgave 2020 centraal te stellen in natuur en gebouwde omgeving en (nieuwe) oplossingsrichtingen te ontwikkelen . Een mooie uitdaging voor architecten, bedrijven en andere stakeholders in Twente. Dat zag Louis Oosterik ook want hij bood direct aan om zijn netwerk van de Green Business Club Twente voor deze uitdaging in te zetten en Robby van den Broek (Roelofs) was zo enthousiast dat hij een samenwerking wil aan gaan, mogelijk met inzet van een trainee.

 

Tijdens de bijeenkomst werd ook een concreet vervolg gegeven aan de drie workshops die in januari zijn georganiseerd. Deze workshops hadden als thema bouw & textiel; bouw & bermgras en bouw & infra. Uit alle workshops zijn concrete acties gekomen. Zo komt er een symposium om de mogelijkheden van textiel als bouwmateriaal te onderzoeken georganiseerd door Pioneering in samenwerking met Frankenhuis; wordt de Milieu Kosten Indicator actief gepromoot bij de Twentse gemeenten en gaat Mineral Valley samen met Twentse bedrijven op zoek naar toepassingsmogelijkheden van het bermgras.

 

Het laatste deel van de bijeenkomst was bestemd voor de provinciale Regionale Transitie Agenda’s, die deze week zijn gepubliceerd Hero Klinker (programmamanager circulaire economie van de provincie Overijssel) ging met de aanwezigen in gesprek over de next step die nodig is om de uitdagingen van circulaire economie te realiseren? Het effect van circulaire investeringen in mensen en budget om de lange termijn-effecten aantoonbaar te maken is een next step die snel gezet moet worden. Een uitdaging hierbij is ook verschillende mensen/afdelingen in organisaties mee te nemen. Na afloop van de bijeenkomst werd hierover nagepraat waarbij ideeën naar voren kwamen die verder worden onderzocht.

 

De volgende tafelbijeenkomst is op 14 mei 2020.

Heeft een van de onderwerpen speciale aandacht of wenst u in contact te komen met de projectleider van een onderwerp: wij helpen u graag verder!

Brainstorm actielijn Circulaire economie & duurzaamheid

By | Nieuws

Op 8 juli 2019 vond op waterpark ’t Lankheet in Haaksbergen een bestuurlijke brainstorm plaats van de tafel Circulaire economie & duurzaamheid van de Agenda voor Twente. Er waren vertegenwoordigers aanwezig vanuit ondernemers, overheid en onderwijs, die onder leiding van Jan Bart Wilschut ‘out of the box’ gedacht en gediscussieerd hebben over het thema. Het was duidelijk dat alle aanwezigen een intrinsieke motivatie hebben voor het onderwerp en belangrijk vinden om vanuit de Twentse roots samen mee aan de slag te gaan. Er zijn mooie voorbeelden en kansrijke ontwikkelingen in Twente, maar niet altijd breed gedeeld. Dat vraagt om actie! ‘Be good and sell it’ werd door Louis Koopman ingebracht.

 

De highlights van de brainstorm zijn:

  • We willen graag de dynamiek van jongeren betrekken bij deze uitdaging. Ze zijn verder in het denken over de circulaire economie en dit gaat over hun toekomst, dus samen aan de slag!
  • Er zijn in Twente een drietal economische clusters, van oudsher en vandaag de dag, waarmee we het verschil kunnen maken. Dat zijn landbouw, bouw en textiel. Gebruik deze clusters als vliegwiel. Bijvoorbeeld door een verbinding te maken met Twente als experimenteerruimte voor kringlooplandbouw. Met studenten worden concrete opgaven opgepakt en verder gebracht.
  • Voor een circulaire economie moeten we ‘samen duurzaam vooruit’, in ketens en door cross-sectorale verbindingen. Vaak is het ingewikkeld door verschillende snelheden en belangen, en vooral een kwestie van doen. Daarvoor kunnen we iconische projecten gebruiken, zoals een circulaire sporthal.
  • Kansen ontstaan als bijvoorbeeld het bedrijvenpark Stepelo – de Greune in gemeente Haaksbergen wordt ontwikkeld tot het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland. Daar zouden dan vooral bedrijven die zich bezighouden met biobased economie zich moeten vestigen die nieuwe, kansrijke clusters aanjagen. Dat roept ook meteen de vraag op hoe we hierin vooral het MKB goed mee kunnen nemen?

 

Martha van Abbema, voorzitter van de innovatietafel Circulaire economie & duurzaamheid, kijkt terug op een goede bijeenkomst met veel energie en inspiratie. Er zijn concrete uitdagingen genoemd voor de kortere en langere termijn. En hoe gaan we het vervolg organiseren zonder de energie van deze middag te verliezen in nieuwe structuren. We gaan ermee aan de slag en laten de resultaten voor zichzelf spreken. Be good and sell it!