All Posts By

Ilse Schreurs

Water biedt genoeg kansen voor circulariteit!

By | Nieuws

Op 6 februari startte de eerste tafelbijeenkomst Circulaire economie & duurzaamheid van 2020 in de prachtige Vechtzaal van het Waterschap Vechtstromen in Almelo. “Circulariteit zit in de kern van ons werk” zei Watergraaf Stefan Kuks tijdens zijn inleiding over de verschillende ‘living labs’ van het waterschap rondom circulaire economie. De droogte van 2018 en 2019 heeft ons geleerd dat we zuinig met water moeten omgaan. Het waterschap investeert in hergebruik van water en in terugwinning van energie en grondstoffen. Op de vraag waar hij nog kansen ziet, gaf Stefan Kuks aan dat hij graag inzet om meer water vasthouden in het stedelijk gebied. Om de ‘sponswerking’ van steden te vergroten wil hij het prachtige buitengebied van Twente de stad ‘in trekken’. Een mooie uitdaging waar we vanuit de tafel zeker vervolg aan geven.

 

Een mooi vervolg op de presentatie van Stefan Kuks was het initiatief Waterwaarde, Architectuurcentrum Twente (door Gerwin Tornij). Hij deed een oproep voor een ontwerpwedstrijd, en daarin de wateropgave 2020 centraal te stellen in natuur en gebouwde omgeving en (nieuwe) oplossingsrichtingen te ontwikkelen . Een mooie uitdaging voor architecten, bedrijven en andere stakeholders in Twente. Dat zag Louis Oosterik ook want hij bood direct aan om zijn netwerk van de Green Business Club Twente voor deze uitdaging in te zetten en Robby van den Broek (Roelofs) was zo enthousiast dat hij een samenwerking wil aan gaan, mogelijk met inzet van een trainee.

 

Tijdens de bijeenkomst werd ook een concreet vervolg gegeven aan de drie workshops die in januari zijn georganiseerd. Deze workshops hadden als thema bouw & textiel; bouw & bermgras en bouw & infra. Uit alle workshops zijn concrete acties gekomen. Zo komt er een symposium om de mogelijkheden van textiel als bouwmateriaal te onderzoeken georganiseerd door Pioneering in samenwerking met Frankenhuis; wordt de Milieu Kosten Indicator actief gepromoot bij de Twentse gemeenten en gaat Mineral Valley samen met Twentse bedrijven op zoek naar toepassingsmogelijkheden van het bermgras.

 

Het laatste deel van de bijeenkomst was bestemd voor de provinciale Regionale Transitie Agenda’s, die deze week zijn gepubliceerd Hero Klinker (programmamanager circulaire economie van de provincie Overijssel) ging met de aanwezigen in gesprek over de next step die nodig is om de uitdagingen van circulaire economie te realiseren? Het effect van circulaire investeringen in mensen en budget om de lange termijn-effecten aantoonbaar te maken is een next step die snel gezet moet worden. Een uitdaging hierbij is ook verschillende mensen/afdelingen in organisaties mee te nemen. Na afloop van de bijeenkomst werd hierover nagepraat waarbij ideeën naar voren kwamen die verder worden onderzocht.

 

De volgende tafelbijeenkomst is op 14 mei 2020.

Heeft een van de onderwerpen speciale aandacht of wenst u in contact te komen met de projectleider van een onderwerp: wij helpen u graag verder!

Brainstorm actielijn Circulaire economie & duurzaamheid

By | Nieuws

Op 8 juli 2019 vond op waterpark ’t Lankheet in Haaksbergen een bestuurlijke brainstorm plaats van de tafel Circulaire economie & duurzaamheid van de Agenda voor Twente. Er waren vertegenwoordigers aanwezig vanuit ondernemers, overheid en onderwijs, die onder leiding van Jan Bart Wilschut ‘out of the box’ gedacht en gediscussieerd hebben over het thema. Het was duidelijk dat alle aanwezigen een intrinsieke motivatie hebben voor het onderwerp en belangrijk vinden om vanuit de Twentse roots samen mee aan de slag te gaan. Er zijn mooie voorbeelden en kansrijke ontwikkelingen in Twente, maar niet altijd breed gedeeld. Dat vraagt om actie! ‘Be good and sell it’ werd door Louis Koopman ingebracht.

 

De highlights van de brainstorm zijn:

  • We willen graag de dynamiek van jongeren betrekken bij deze uitdaging. Ze zijn verder in het denken over de circulaire economie en dit gaat over hun toekomst, dus samen aan de slag!
  • Er zijn in Twente een drietal economische clusters, van oudsher en vandaag de dag, waarmee we het verschil kunnen maken. Dat zijn landbouw, bouw en textiel. Gebruik deze clusters als vliegwiel. Bijvoorbeeld door een verbinding te maken met Twente als experimenteerruimte voor kringlooplandbouw. Met studenten worden concrete opgaven opgepakt en verder gebracht.
  • Voor een circulaire economie moeten we ‘samen duurzaam vooruit’, in ketens en door cross-sectorale verbindingen. Vaak is het ingewikkeld door verschillende snelheden en belangen, en vooral een kwestie van doen. Daarvoor kunnen we iconische projecten gebruiken, zoals een circulaire sporthal.
  • Kansen ontstaan als bijvoorbeeld het bedrijvenpark Stepelo – de Greune in gemeente Haaksbergen wordt ontwikkeld tot het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland. Daar zouden dan vooral bedrijven die zich bezighouden met biobased economie zich moeten vestigen die nieuwe, kansrijke clusters aanjagen. Dat roept ook meteen de vraag op hoe we hierin vooral het MKB goed mee kunnen nemen?

 

Martha van Abbema, voorzitter van de innovatietafel Circulaire economie & duurzaamheid, kijkt terug op een goede bijeenkomst met veel energie en inspiratie. Er zijn concrete uitdagingen genoemd voor de kortere en langere termijn. En hoe gaan we het vervolg organiseren zonder de energie van deze middag te verliezen in nieuwe structuren. We gaan ermee aan de slag en laten de resultaten voor zichzelf spreken. Be good and sell it!