All Posts By

Karin Effing

Uitnodiging werksessie circulaire economie

By | Nieuws

Maakt u al werk van circulaire economie en wilt u dit delen met andere ondernemers uit de maakindustrie en (potentiële) koplopers in de markt voor een gezamenlijke Regionale Transitieagenda Maakindustrie Overijssel? Neemt u dan deel aan één van de werksessies op 30 oktober in Goor en Ootmarsum. Door deel te nemen kunnen we de agenda ook beter aan laten sluiten op uw ambitie als ondernemer in de maakindustrie. Read More

Zomer update Agenda voor Twente

By | Nieuws

Zo vlak voor de zomervakantie blikken we terug op het eerste half jaar van de Agenda voor Twente (2018-2022). Vorige week hebben zowel gemeente Rijssen-Holten als Almelo aangegeven op projectbasis deel te nemen aan de Agenda voor Twente. Op 10 juli had de raad van gemeente Hellendoorn reeds besloten in te stappen. Dit betekent dat we nu volle kracht vooruit kunnen en dat is zeker in het kader van de landelijke Regiodeals van belang. De Agenda voor Twente en Regiodeals hebben hetzelfde doel: economische ontwikkeling van regio Twente en kunnen elkaar versterken. De afstemming wordt nadrukkelijk gezocht. Read More

Europa investeert in Twente

By | Nieuws

Twente ontvangt jaarlijks zo’n 45 miljoen euro subsidies uit Brussel (72 euro per inwoner) en daarnaast stelt de Europese Investeringsbank circa 55 miljoen euro aan leningen en garanties beschikbaar aan het MKB en infrastructuurprojecten. Europa investeert dus per jaar ruim 110 miljoen euro in onze regio. Read More

IKT College: ‘De baas van Twente!’

By | Nieuws

Het thema van dit IKT College is Bereikbaarheid & vestigingsklimaat en sluit hiermee perfect aan bij de Agenda voor Twente. Om er een interactief college van te maken zijn wij op zoek naar meningen, vraagstukken, visies en concrete plannen die passen bij de actielijn Bereikbaarheid & vestigingsklimaat. Read More

Aan tafel over Circulaire economie

By | Nieuws

Op veel verschillende fronten wordt gesproken en nagedacht over duurzaamheid. Hoe ga ik hier als individu mee om? En hoe als bedrijf, organisatie en als regio Twente? In het recent verschenen magazine ‘INN’twente’#5 vertellen ondernemers en andere organisaties hun verhaal: ‘duurzaamheid geef je door.’ In dit artikel staan twee projecten uit de Agenda voor Twente in de schijnwerpers: Mineral Valley Twente (pagina 38) en de Twentse Energie Strategie (pagina 60). Gezien het belang en de wereldwijde uitdagingen op dit onderwerp is er binnen de Agenda voor Twente een innovatietafel: Circulaire economie & duurzaamheid opgezet. Read More

Een goed gevulde tafel: Bereikbaarheid & vestigingsklimaat

By | Nieuws

De eerste innovatietafel Bereikbaarheid & vestigingsklimaat van de Agenda voor Twente was op 21 juni jl. goed gevuld. Aan tafel zaten betrokken professionals van verschillende sectoren: overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek, die zich voor dit thema inzetten. “Samen willen wij bepalen waar we hét verschil kunnen maken in Twente”, benadrukt tafelvoorzitter Eric Markvoort. Waar is behoefte aan en wat kunnen we bereiken? Moeten we inzetten op personenvervoer met de trein en de reistijd Twente-Amsterdam verkorten naar één uur? Of wordt daar al hard genoeg aan gewerkt en kunnen wij ons beter inzetten op bijvoorbeeld slimmer asfalt? Read More