Kijk hier voor een overzicht van de projecten van de Agenda voor Twente en Regio Deal.

Charles Nijssen

Investeren in Twente

c.nijssen@twenteboard.nl

Waar we aan werken

  • Verbeteren van de kwaliteit van verbindingen tussen Twentse woonkernen en de bereikbaarheid van aanliggende regio’s

  • Verbeteren van bereikbaarheid tussen Twente en de Randstad