Kapitaal aantrekken en behouden

Twente wil startups met internationale potentie aantrekken én behouden. Ze zijn van groot belang voor samenwerking met internationale kennisinstellingen en bedrijven. Steeds meer startups ontdekken de voordelen van wonen en werken in Twente. Zij zien een goed bereikbare regio met veel kennis, ambitie en mogelijkheden voor ontwikkeling en innovatie. Geïnteresseerde bedrijven worden hier bovendien goed geholpen om succesvol te worden én te blijven. Hiervoor zijn verschillende projecten opgestart, waarbij samenwerking en kennisdelen voorop staan.

Vruchtbare samenwerking

Door de goede bereikbaarheid, zowel via weg, water als spoor, wordt er veel samengewerkt met buitenlandse partners. Dit zijn zowel bedrijven en overheden als kennisinstellingen. Hierdoor ontstaan bovendien weer kansen voor Europese subsidie. Door de vele technische en digitale ontwikkelingen blijft de focus de komende jaren liggen op het vergroten van de bereikbaarheid en bekendheid van Twente als hightech topregio, zodat nog vele kansrijke startups en samenwerkingen volgen.

“…verhogen van de bereikbaarheid van én binnen de regio via weg, water en spoor”

Twente biedt een grote diversiteit aan locaties voor bedrijven, als start up, voor groeifase en/of grootschalige bedrijvigheid voor de maakindustrie en de logistieke sector. Naast aantrekkelijke en vooral goed bereikbare bedrijventerreinen, zijn de innovatiecampussen en hightech parken van grote meerwaarde. De stimulerende innovatie-omgeving met nieuwe bedrijven, nabijheid van bijvoorbeeld universiteit en ruime experimenteer- en demonstratiefaciliteiten zijn daarin belangrijke sleutelfactoren voor het faciliteren en versnellen van innovatie én voor talent en internationale kenniswerkers.

Eric Markvoort

Tafelvoorzitter

Irma Lissberg

Secretaris

Waar we aan werken

  • Verbeteren van de kwaliteit van verbindingen tussen Twentse woonkernen en de bereikbaarheid van aanliggende regio’s

  • Verbeteren van bereikbaarheid tussen Twente en de Randstad

Projecten: Bereikbaarheid & vestigingsklimaat