Brainstorm actielijn Circulaire economie & duurzaamheid

By 12 juli 2019Nieuws

Op 8 juli 2019 vond op waterpark ’t Lankheet in Haaksbergen een bestuurlijke brainstorm plaats van de tafel Circulaire economie & duurzaamheid van de Agenda voor Twente. Er waren vertegenwoordigers aanwezig vanuit ondernemers, overheid en onderwijs, die onder leiding van Jan Bart Wilschut ‘out of the box’ gedacht en gediscussieerd hebben over het thema. Het was duidelijk dat alle aanwezigen een intrinsieke motivatie hebben voor het onderwerp en belangrijk vinden om vanuit de Twentse roots samen mee aan de slag te gaan. Er zijn mooie voorbeelden en kansrijke ontwikkelingen in Twente, maar niet altijd breed gedeeld. Dat vraagt om actie! ‘Be good and sell it’ werd door Louis Koopman ingebracht.

 

De highlights van de brainstorm zijn:

  • We willen graag de dynamiek van jongeren betrekken bij deze uitdaging. Ze zijn verder in het denken over de circulaire economie en dit gaat over hun toekomst, dus samen aan de slag!
  • Er zijn in Twente een drietal economische clusters, van oudsher en vandaag de dag, waarmee we het verschil kunnen maken. Dat zijn landbouw, bouw en textiel. Gebruik deze clusters als vliegwiel. Bijvoorbeeld door een verbinding te maken met Twente als experimenteerruimte voor kringlooplandbouw. Met studenten worden concrete opgaven opgepakt en verder gebracht.
  • Voor een circulaire economie moeten we ‘samen duurzaam vooruit’, in ketens en door cross-sectorale verbindingen. Vaak is het ingewikkeld door verschillende snelheden en belangen, en vooral een kwestie van doen. Daarvoor kunnen we iconische projecten gebruiken, zoals een circulaire sporthal.
  • Kansen ontstaan als bijvoorbeeld het bedrijvenpark Stepelo – de Greune in gemeente Haaksbergen wordt ontwikkeld tot het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland. Daar zouden dan vooral bedrijven die zich bezighouden met biobased economie zich moeten vestigen die nieuwe, kansrijke clusters aanjagen. Dat roept ook meteen de vraag op hoe we hierin vooral het MKB goed mee kunnen nemen?

 

Martha van Abbema, voorzitter van de innovatietafel Circulaire economie & duurzaamheid, kijkt terug op een goede bijeenkomst met veel energie en inspiratie. Er zijn concrete uitdagingen genoemd voor de kortere en langere termijn. En hoe gaan we het vervolg organiseren zonder de energie van deze middag te verliezen in nieuwe structuren. We gaan ermee aan de slag en laten de resultaten voor zichzelf spreken. Be good and sell it!