Category

Nieuws

Techniek en kinderen: de gouden combinatie voor de toekomst van Twente

By | Nieuws, twente report

We leven in een samenleving waar techniek een steeds belangrijkere rol speelt, vooral in Twente. Twente profileert zich immers als groene technologische topregio en heeft techniek in haar DNA. Toch kampen we met een groot tekort aan technisch talent. Daarom is het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met techniek en hen laten ontdekken hoe spannend techniek is. Hoe? Tetem en Techniekpact Twente weten daar alles van.

De Agenda voor Twente sprak met Wilja Jurg, directeur van Tetem, en Ton Beune, directeur van Techniekpact Twente, over hoe zij zich inzetten om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met techniek.

Bekijk hieronder de video (kijktijd 2 minuten) en lees bijbehorend artikel (leestijd 3 minuten) over waarom kinderen en techniek de gouden combinatie zijn voor de toekomst van Twente.

Techniek en kinderen: de gouden combinatie voor de toekomst van Twente

Techniek zit van oudsher in het DNA van Twente en vormt de motor van de Twentse economie. Vooral de technische maakindustrie ontwikkelt en produceert veel innovatieve producten die wereldwijd worden ingezet. Om dit te behouden hebben we als regio voldoende knappe koppen en gouden handen in de techniek nodig. In Techniekpact Twente werken overheid, onderwijs en het bedrijfsleven intensief samen om vooral jongeren te interesseren voor een opleiding of baan in de hightech sector. Hiermee wordt de basis van de Twentse economie versterkt, die zorgt voor een duurzame regio met werk en welzijn voor iedereen.

Technisch Talent

“Techniek is overal. Technologische ontwikkelingen gaan zo hard, dat we er in de toekomst alleen maar meer mee te maken krijgen. We zijn er nu al dagelijks mee bezig en vaak hebben we het niet eens in de gaten”, vertelt Ton Beune, programmadirecteur van Techniekpact Twente. “De vraag naar technisch personeel wordt steeds groter. We hebben dus goede mensen nodig voor de arbeidsmarkt, maar dat talent komt niet zomaar uit de lucht vallen.”

Techniekpact Twente zet zich in om de instroom, doorstroom en het behoud van technisch talent in de regio te verbeteren. Volgens Ton Beune begint dit al door kinderen op jonge leeftijd kennis te laten maken met technologie: “Als je op je 25e pas leert pianospelen, dan zit optreden in het concertgebouw er waarschijnlijk niet meer in. Zo werkt het ook met techniek. We willen kinderen al vroeg laten kennismaken met techniek, zodat ze ervaren dat het hartstikke leuk en spannend is. Op deze manier maken we het voor hen logischer en laagdrempelig om te kiezen voor een studie richting techniek.”

Aan de slag met techniek

Kinderen op jonge leeftijd spelenderwijs kennis laten maken met techniek, daar weten ze bij Tetem alles van. Kinderen kunnen hier terecht in het MaakMeeLab: een open werkplaats waar ze aan de slag kunnen met verschillende maakprojecten. Ze kunnen bijvoorbeeld een robot-hand maken, een zelfgemaakte raceauto op zonne-energie laten rijden of een wenskaart tekenen met een elektronische boodschap erin. Wilja Jurg, directeur van Tetem, vertelt: “Bij ons ervaren kinderen dat technologie overal is. Ze zijn altijd enthousiast en ze hebben vaak niet eens in de gaten dat ze met techniek bezig zijn. We merken ook dat ze de smaak te pakken krijgen en vaker komen.”

Tijdens de coronaperiode moest ook Tetem tijdelijk de deuren sluiten. Stilzitten deden de medewerkers echter niet: “We hebben heel veel competente mensen. Die hebben de workshops omgezet in thuispakketjes, zodat kinderen alsnog aan de slag konden met techniek”, vertelt Wilja Jurg. En dat was een groot succes, inmiddels zijn er al meer dan 7000 pakketjes verkocht. Techniekpact speelde een grote rol bij het ontwikkelen van deze MakeIt@Home-pakketjes en legde de verbinding tussen Tetem en het bedrijfsleven. “Ieder pakketje is gekoppeld aan een techniek die ook echt wordt gebruikt in een Twents bedrijf. Wij hebben verstand van didactiek en kunnen het pakketje produceren in ons eigen lab. Voor het bedrijf is het een kleine investering. Zo bundelen we onze krachten en brengen we techniek op een laagdrempelige manier onder de aandacht bij kinderen”, aldus Wilja Jurg.

De kracht van samenwerken

Hoe vroeger kinderen kennismaken met technologie, hoe beter. Bij voorkeur al in het basisonderwijs. Ton Beune vertelt dat Tetem hier verschillende mogelijkheden voor biedt en een mooi voorbeeld is van hoe het onderwijs en bedrijfsleven kunnen samenwerken: “Met behulp van het bedrijfsleven kan het onderwijs het curriculum specifieker inrichten. Bedrijven worden zelf steeds meer specialist op bepaalde gebieden. Dat geldt voor functies ook. Door structureel met elkaar samen te werken, sluiten het onderwijs en bedrijfsleven steeds meer op elkaar aan. We hebben al mooie stappen gezet, met ROC van Twente bijvoorbeeld. Hier kunnen we nog veel meer in bereiken.”

Mooie resultaten

Techniekpact Twente is inmiddels al zeven jaar onderweg. In de afgelopen jaren is het aantal techniekstudenten in Twente gestegen en ligt dit al boven het landelijk gemiddelde. Ook het imago van techniek is in de loop der jaren veranderd: het vak wordt steeds minder geassocieerd met ‘ingewikkeld’, ‘smerig’, of ‘slecht betaald’. Mooie resultaten, waar Techniekpact Twente trots op is. Toch zijn er nog altijd meer technische vacatures dan personeel. Techniekpact zal de komende jaren aandacht blijven vragen voor opleidingen en banen in de hightech sector. “Door de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs nog intensiever te maken, kunnen we vraag en aanbod van technisch personeel dichter bij elkaar brengen en de technische motor in Twente draaiende houden.”

Over Techniekpact Twente

De technologische ontwikkelingen gaan in sneltreinvaart. Dit zorgt voor een toename in het aantal vacatures en ontwikkelingen van technologisering in bedrijven. Daarom werd in 2013 een landelijk Techniekpact opgericht. Vanaf dat moment stond elke regio voor de uitdaging om technisch talent aan te trekken en te behouden, ook Twente. Techniekpact Twente doet dit door kinderen zo jong mogelijk te interesseren voor techniek, de arbeidsmarkt te versterken door het onderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar te laten aansluiten en meer verbindingen te leggen. Meer op www.techiekpacttwente.nl.

Techniekpact Twente wordt ondersteund door de Agenda voor Twente. Met dit investeringsprogramma investeren de Twentse gemeenten, ondernemers, onderwijs- en onderzoekstellingen en overheden samen in slimme technologie, goede bereikbaarheid, een sterke economie, voldoende werkgelegenheid, maximale duurzaamheid, schone energie en een mooie leefomgeving. Zodat Twente een topregio is en blijft om te wonen en te werken. Meer op www.agendavoortwente.nl.

Download de pdf van het artikel.

Oost-Nederland roept politiek Den Haag op om ‘Nederland slim te benutten’

By | Nieuws

Met een unieke gezamenlijke boodschap roepen de provincies Gelderland en Overijssel en de acht regio’s in Oost-Nederland vanaf vandaag de politieke partijen in Den Haag op om Nederland slim te benutten.

Commissaris van de Koning van Overijssel Andries Heidema: “Ons land staat voor belangrijke maatschappelijke opgaven. Voor de aanpak van de transities in het post-corona-tijdperk zijn innovatieve oplossingen nodig. Benut daarvoor Oost-Nederland. De regio’s in Oost-Nederland hebben de kracht, de ruimte en de kennis op het gebied van gezonde voeding, circulaire economie, medische technologie, energie en waterstof, natuur en recreatie, logistiek, slimme industrie en nieuwe sleuteltechnologieën zoals Artificial Intelligence.”

Commissaris van de Koning van Gelderland John Berends: “Met ‘Nederland slim benutten’ sporen we onder meer met een e-card politieke partijen aan om gebruik te maken van de Kracht van Oost, de regio’s te ondersteunen en de aangedragen oplossingen beschikbaar te stellen aan de rest van Nederland. Daarnaast hebben we vandaag de website nederlandslimbenutten.nl gelanceerd, waar politieke partijen kunnen putten uit een breed keuzemenu aan oplossingen, die vanuit de regio’s in Oost-Nederland worden aangedragen.”

De oproep is specifiek gericht aan de politieke partijen in Den Haag, die – ook tijdens de coronacrisis – bezig zijn met de verkiezingsprogramma’s en de kandidatenlijsten voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. De provincies Gelderland en Overijssel en de acht regio’s streven daarbij naar een evenredige vertegenwoordiging uit Oost-Nederland in een nieuwe Tweede Kamer. Hiervoor zouden zeker vijfentwintig kandidaten uit Oost-Nederland op verkiesbare plekken op de kandidatenlijsten moeten komen te staan.

De campagne ‘Nederland slim benutten’ is een initiatief van de provincies Gelderland en Overijssel, de Regio Foodvalley, Cleantech Regio, Regio Arnhem Nijmegen, Regio Achterhoek, FruitDelta Rivierenland, Veluwe, Regio Twente en Regio Zwolle.

IT-talent is hard nodig voor booming ICT-business in Twente

By | Nieuws, twente report

Dat er alleen interessante IT-functies in het westen van het land zijn, is onterecht. ICT in Twente is booming. Er is volop werk, maar het vinden van ICT’ers is lastig. Om dit probleem aan te pakken is TalentIT Twente opgericht, een onafhankelijk platform voor stages, bijbanen en afstudeerplaatsen in de IT.

De Agenda voor Twente sprak met Michiel Krake, marketingtrainee bij TalentIT, Jeroen van de Lagemaat, voorzitter van TalentIT en Wil Janssen, managing director bij InnoValor over het belang van het aantrekken, behouden en laten ontwikkelen van IT-talent, om zo de regio naar een nog hoger niveau te tillen.

Bekijk hieronder de video (kijktijd 2 minuten) en lees bijbehorend artikel (leestijd 3 minuten) over waarom IT-talent hard nodig is voor booming ICT-business in Twente.

IT-talent is hard nodig voor booming ICT-business in Twente

Dat er alleen interessante IT-functies in het westen van het land zijn, is onterecht. Niet alleen bij ICT-bedrijven, maar juist ook in andere branches in Twente speelt ICT een steeds grotere rol om de core business te realiseren. ICT in Twente is dus booming. Er is volop werk, maar het vinden van ICT’ers is lastig. Want, zo blijkt uit eerder onderzoek, vooral studenten weten niet welke interessante en leuke uitdagingen er voor hen bij Twentse bedrijven zijn. Om dit probleem aan te pakken is TalentIT Twente opgericht, een onafhankelijk platform voor stages, bijbanen en afstudeerplaatsen in de IT. Studenten gaan ICT-uitdagingen aan bij interessante bedrijven, kunnen zich verder ontplooien en leveren tijdens hun studie al een zinvolle bijdrage. Dit breed gedragen initiatief is een samenwerkingsverband tussen het Twentse bedrijfsleven, de overheid én het onderwijs. Het doel? Talent aantrekken, behouden, laten ontwikkelen en daarmee de regio naar een nog hoger niveau tillen..

Een mooi carrièreperspectief voor studenten

Michiel Krake, marketingtrainee bij TalentIT trapt af: “Via TalentIT willen we IT-studenten van Saxion en Universiteit Twente binden aan Twente. Door ze tijdens hun studie een stage, bijbaan of afstudeerplaats te bieden, kunnen ze al in vroeg stadium kennismaken met de uitdagende mogelijkheden
voor hun ICT-carrière in een Twentse organisatie. De beloning is, naast een zinvolle bijdrage aan innovatie in een bedrijf, dienst of product, een mooi carrièreperspectief en een leuk salaris. Studenten die meedoen aan TalentIT krijgen overigens een baan- en netwerkgarantie voor een werkplek bij een van de aangesloten organisaties. Daarnaast zien ze ook dat Twente een kansrijke regio is waar het erg fijn wonen en werken is.

Veel meer dus dan alleen een studentenstad. Je bent hier eigenlijk nooit uitgekeken en ook nooit uitgeleerd.”

Legio bedrijven met boeiende ICT-functies

Jeroen van de Lagemaat, voorzitter van TalentIT, licht verder toe: “Dat er in Twente zoveel interessante en leuke bedrijven zijn met boeiende ICT-functies, weten studenten vaak niet. Ze kunnen er soms maar twee noemen. Daar ligt voor ons ook een taak. In Twente excelleren legio bedrijven waar ICT een grote rol speelt. Het zijn er zeker 12.000, van klein tot groot, van ‘harde’ ICT-bedrijven tot ondernemingen waar ICT nog in de kinderschoenen staat. Ook verschilt het van internationale bedrijven tot locals. Het is alleen al leuk om dat aan studenten te laten zien, je ziet ze dan knipperen met hun ogen. Neem bijvoorbeeld slagerij Huuskes. Zij bieden op maat samengestelde maaltijdpakketten aan voor  ziekenhuizen met hun eigen uitgebreide en innovatieve ICT-omgeving. Een ander voorbeeld is het ziekenhuis in Hengelo, waar de nieuwste technologieën, zoals Artificial Intelligence, worden getest om te bepalen of medische ingrepen verantwoord zijn. Of Dynobend in Haaksbergen, waar de efficiëntie en kwaliteit van de buigmachines die zij produceren geheel bepaald worden door de software die deze machines aansturen. Er werken meer ICT’ers dan werktuigbouwkundigen op de ontwikkelafdeling. ICT maakt dus al meer deel van ons dagelijks leven uit dan wij denken en ligt diepgeworteld, tot in de zorginstanties aan toe.”

De juiste matches tussen studenten en bedrijven

Voordat er matches tussen studenten en bedrijven worden gemaakt, wordt er met beide persoonlijk kennisgemaakt. “Want”, zegt Jeroen, een goede klik is belangrijk, maar daarnaast ook de wederzijdse verwachtingen. Vakinhoudelijk, maar ook of de behoefte en het karakter van de student passen bij een bepaald type bedrijf. Van een grote organisatie met een heel team aan ICT-specialisten tot aan een familiebedrijf waar de directeur ICT er altijd ‘bij deed’. Wij maken de matches samen met Blooming IT en WIMM. Deze laatste begeleidt studenten bij het ontwikkelen van hun soft skills op de werkvloer. Blooming IT is meer gericht op het maken van vakinhoudelijke matches.” Michiel haakt aan: “Voor bedrijven is dat ook heel relevant, want elk bedrijf heeft andere ICT-vragen: van software engineering en het optimaliseren van bedrijfsprocessen tot het bouwen van apps. En de student moet passen bij de bedrijfscultuur. Om goede matches te maken tussen bedrijven en studenten kijken we dus verder dan cijfers; de persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden en ambitie spelen dus een grote rol.”

Student via TalentIT Twente biedt meerwaarde voor bedrijven én voor de regio

In april 2020 is TalentIT gestart met een campagne om bij zowel bedrijven als studenten meer naamsbekendheid te krijgen. Michiel: “Studenten kunnen we online goed bereiken. Het bereiken van bedrijven is best een uitdaging. We organiseren ook voorlichtingsbijeenkomsten om toe te lichten wat we kunnen betekenen, juist ook voor de kleinere bedrijven die denken dat TalentIT alleen voor de grote jongens is en zelf geen recruiter hebben om talent te scouten.” Wil Janssen, managing director bij InnoValor, meldde zich na zo’n bijeenkomst direct aan. “We zijn continu op zoek naar nieuwe medewerkers, onze innovatieve softwareoplossingen zijn erg gewild. Zo hebben wij de app READID ontwikkeld die identiteitsdocumenten kan uitlezen. We zien echter ICT-talenten vertrekken uit Twente en dat doet ons pijn. Daarom doen we mee, we willen helpen om talent te binden aan de regio. Het afgelopen jaar heeft een student 12 uur per week, naast zijn studie, gewerkt bij InnoValor. En dat is goed bevallen, al was dat in eerste instantie best spannend. Want, wat kan zo’n student allemaal? Nou, hij leverde behoorlijke software op! En hij draaide gewoon volwaardig mee in ons team van 30 medewerkers. Wij vonden het verfrissend om een student binnen te halen, ze kijken met een andere bril en hebben actuele kennis. En andersom heeft hij een behoorlijke groei laten zien, als persoon en als ICT’er. Mooi!”

Over TalentIT

TalentIT Twente creëert een win-winsituatie. Studenten combineren leren en werken en zien dat Twente een kansrijke regio is. Bedrijven kunnen talenten aantrekken die zich buigen over vraagstukken waar bedrijven zelf niet aan toekomen. Kortom, de ICT-business in Twente is voortvarend, interessant en innovatief en biedt goede arbeidsperspectieven. Meer op www.talentittwente.nl.

TalentIT Twente wordt ondersteund door de Agenda voor Twente. Met dit investeringsprogramma investeren de Twentse gemeenten, ondernemers, onderwijs- en onderzoekstellingen en overheden samen in slimme technologie, goede bereikbaarheid, een sterke economie, voldoende werkgelegenheid,
maximale duurzaamheid, schone energie en een mooie leefomgeving. Zodat Twente een topregio is en blijft om te wonen en te werken.

Download de pdf van het artikel.

Het belang van een goed vestigingsklimaat voor Twente

By | Nieuws

Het vestigingsklimaat van een stad of regio bepaalt de aantrekkelijkheid voor mensen om er te komen wonen. En daarmee ook in grote mate het woonplezier.  Een aantrekkelijk vestigingsklimaat bindt ondernemers en talent aan de regio, bijvoorbeeld door zich er te vestigen. Maar wat is een vestigingsklimaat precies? En hoe werkt Twente aan een aantrekkelijke en bereikbare regio? Read More

Water biedt genoeg kansen voor circulariteit!

By | Nieuws

Op 6 februari startte de eerste tafelbijeenkomst Circulaire economie & duurzaamheid van 2020 in de prachtige Vechtzaal van het Waterschap Vechtstromen in Almelo. “Circulariteit zit in de kern van ons werk” zei Watergraaf Stefan Kuks tijdens zijn inleiding over de verschillende ‘living labs’ van het waterschap rondom circulaire economie. De droogte van 2018 en 2019 heeft ons geleerd dat we zuinig met water moeten omgaan. Het waterschap investeert in hergebruik van water en in terugwinning van energie en grondstoffen. Op de vraag waar hij nog kansen ziet, gaf Stefan Kuks aan dat hij graag inzet om meer water vasthouden in het stedelijk gebied. Om de ‘sponswerking’ van steden te vergroten wil hij het prachtige buitengebied van Twente de stad ‘in trekken’. Een mooie uitdaging waar we vanuit de tafel zeker vervolg aan geven.

 

Een mooi vervolg op de presentatie van Stefan Kuks was het initiatief Waterwaarde, Architectuurcentrum Twente (door Gerwin Tornij). Hij deed een oproep voor een ontwerpwedstrijd, en daarin de wateropgave 2020 centraal te stellen in natuur en gebouwde omgeving en (nieuwe) oplossingsrichtingen te ontwikkelen . Een mooie uitdaging voor architecten, bedrijven en andere stakeholders in Twente. Dat zag Louis Oosterik ook want hij bood direct aan om zijn netwerk van de Green Business Club Twente voor deze uitdaging in te zetten en Robby van den Broek (Roelofs) was zo enthousiast dat hij een samenwerking wil aan gaan, mogelijk met inzet van een trainee.

 

Tijdens de bijeenkomst werd ook een concreet vervolg gegeven aan de drie workshops die in januari zijn georganiseerd. Deze workshops hadden als thema bouw & textiel; bouw & bermgras en bouw & infra. Uit alle workshops zijn concrete acties gekomen. Zo komt er een symposium om de mogelijkheden van textiel als bouwmateriaal te onderzoeken georganiseerd door Pioneering in samenwerking met Frankenhuis; wordt de Milieu Kosten Indicator actief gepromoot bij de Twentse gemeenten en gaat Mineral Valley samen met Twentse bedrijven op zoek naar toepassingsmogelijkheden van het bermgras.

 

Het laatste deel van de bijeenkomst was bestemd voor de provinciale Regionale Transitie Agenda’s, die deze week zijn gepubliceerd Hero Klinker (programmamanager circulaire economie van de provincie Overijssel) ging met de aanwezigen in gesprek over de next step die nodig is om de uitdagingen van circulaire economie te realiseren? Het effect van circulaire investeringen in mensen en budget om de lange termijn-effecten aantoonbaar te maken is een next step die snel gezet moet worden. Een uitdaging hierbij is ook verschillende mensen/afdelingen in organisaties mee te nemen. Na afloop van de bijeenkomst werd hierover nagepraat waarbij ideeën naar voren kwamen die verder worden onderzocht.

 

De volgende tafelbijeenkomst is op 14 mei 2020.

Heeft een van de onderwerpen speciale aandacht of wenst u in contact te komen met de projectleider van een onderwerp: wij helpen u graag verder!

Succesvol jaar voor Twents Fonds voor Vakmanschap

By | Nieuws

Het eerste jaar voor Twents Fonds voor Vakmanschap zit erop, en hoe! Er is veel werk verricht. Er zijn loketten ingericht, een typisch Twentse campagne ‘IKBINDR’ is ontwikkeld en er zijn allerlei aanvragen behandeld. En bovenal, veel mensen die aan het werk zijn gegaan met hun eigen ontwikkeling. Maandag 27 januari stond de IKBINDR-bus in Oldenzaal, waarmee de campagne van het Twents Fonds voor Vakmanschap van start is gegaan om Twentenaren te blijven motiveren om te investeren in zichzelf en de toekomst. Read More

De Regionale Transitieagenda’s Circulaire Economie van Overijssel

By | Nieuws

3 – 7 februari 2020: de week van de circulaire economie

Overijssel timmert hard aan de weg voor een circulaire economie! Daarvoor is het afgelopen jaar, met diverse organisaties uit het bedrijfsleven, brancheverenigingen en kennisinstellingen hard gewerkt aan zes Regionale Transitieagenda’s: Biomassa & Voedsel, Bouw, Infra, Kunststoffen, Maakindustrie, en Textiel. De RTA’s bevatten niet alleen concrete projecten op het gebied van circulaire economie, maar besteden ook veel aandacht aan kennisdeling en -verspreiding. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de in 2018 opgestelde grondstofstroomanalyse.

In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050, dat het kabinet in september 2016 lanceerde, zijn vijf ketens aangewezen waarmee het Rijk grote stappen wil zetten naar een circulaire economie: Biomassa & Voedsel, Kunststoffen, Bouw, Consumptiegoederen en Maakindustrie. Samen met de Economic Boards, VNO-NCW Midden en Bouwend Nederland heeft de provincie Overijssel het initiatief genomen om deze Nationale Transitieagenda’s te vertalen naar deze eerder genoemde Regionale Transitieagenda’s (RTA’s). Daarbij is onderzocht hoe op Overijsselse schaal zoveel mogelijk het verschil kan worden gemaakt, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de Overijsselse economie en de sterke kanten van het bedrijfsleven.
Deze aanpak wordt ondersteund door het provinciale programma ‘Circulaire Economie’.

Voor meer informatie en een volledig overzicht van alle zes transitieagenda’s en een samenvatting daarvan: kijk op www.overijssel.nl/circulaire-economie.

Een belangrijke stap vooruit in de samenwerking sociaaleconomische structuurversterking in Twente

By | Nieuws

Woensdag 11 december heeft het algemeen bestuur van Regio Twente ingestemd met het inrichten van een nieuw bestuursmodel voor de uitvoering van de sociaaleconomische structuurversterking voor Twente. Het nieuwe bestuursmodel kenmerkt zich door een gelijkwaardige samenwerking van overheid, ondernemers en onderwijs (de 3O’s) en tilt de bestaande samenwerking naar een hoger level.

Deze gelijkwaardige samenwerking van de 3O’s maakt dit bestuursmodel krachtig en maakt dat we de hoge ambities op het vlak van de sociaaleconomische structuurversterking waar kunnen maken. Want alleen als we elkaars kennis en kunde optimaal inzetten en benutten, kunnen we gezamenlijk successen gaan boeken, zowel in als buiten Twente. We zijn goed op weg, maar het kan nog beter. Twente heeft het DNA en de ingrediënten in huis om zich verder te ontwikkelen tot een toonaangevende groene technologische topregie. Zo kan Twente nog meer betekenen voor de Nederlandse kenniseconomie. Hier hebben we een eenvoudig, effectief en daadkrachtig bestuursmodel voor nodig waarbij samenwerking op regionaal niveau plaatsvindt vanuit een gezamenlijke integrale visie en strategie.

De Twente Board kwam met dit plan voor een 3O bestuursmodel. De afgelopen maanden is dit samen met de betrokken bestuurders van de 14 gemeenten, de bestuurders van onderwijs en de leden van de Twente Board verder uitgewerkt. Ook in de plannen van de gemeenten, om tot verbetering van de samenwerking te komen, is dit terug te vinden.

“Geweldig dat we deze unieke stap hebben gezet in Twente, dit toont heel veel lef van Onderwijs, Ondernemers en van de 14 Twentse gemeenten. Provincie Overijssel is een belangrijke partner en heeft een belangrijke adviserende rol in dit geheel. Nu kunnen we met vereende krachten de grootste issues voor onze regio aanpakken zoals talent en de bereikbaarheid van Twente. En het maakt Twente een krachtiger partij waar het gaat om het pakken van nieuwe kansen”

Geert Braaksma, voorzitter Twente Board

De organisatie Regio Twente is op dit moment al aan het veranderen. Op 25 september heeft het algemeen bestuur ingestemd met een veranderopdracht om meer focus en eenvoud aan te brengen in regionale samenwerking. De wens om een 3O samenwerkingsvorm te creëren voor sociaal economische structuurversterking, maakt onderdeel uit van die veranderopdracht en past dus goed in het toekomstbeeld van de regionale samenwerking. Het is de bedoeling dat het nieuwe bestuursmodel een groot aantal bestaande bestuurlijke overleggen vervangt. Met als doel: minder bestuurlijke drukte en meer focus en eenvoud.

”De noodzaak is er om als Twentse gemeenten gezamenlijk de opgaven waar we voor staan aan te pakken. Als overheden vraagt dit binnen Twente samen met ondernemers en onderwijs om bundeling van krachten en verantwoordelijkheden. Dit is van belang om ons nog beter op de kaart te zetten en verbinding te zoeken met andere stedelijke regio’s, provincie Overijssel, Den Haag en over de grens. Alleen dan kunnen we uitdagingen als behoud en aantrekken talent, bereikbaarheid van banen aan. Het is nu ook nodig boter bij de vis te doen en afspraken te maken tussen gemeenten en onze partners over de financiering van het ecosysteem. Ieder moet zijn of haar steentje bij dragen anders gaat het niet lukken. We hebben ons daarvoor uiterlijk de tijd gegeven tot de voorjaarsnota’s van de gemeenten.”

Onno van Veldhuizen, voorzitter Regio Twente

Het gaat hierbij onder andere om een bestuursmodel voor de uitvoering van de Agenda voor Twente en de Regio Deal Twente, maar gaandeweg krijgen ook de overige opgaven op het gebied van sociaal economische structuurversterking hier een plek.