Category

Nieuws

Succesvol jaar voor Twents Fonds voor Vakmanschap

By | Nieuws

Het eerste jaar voor Twents Fonds voor Vakmanschap zit erop, en hoe! Er is veel werk verricht. Er zijn loketten ingericht, een typisch Twentse campagne ‘IKBINDR’ is ontwikkeld en er zijn allerlei aanvragen behandeld. En bovenal, veel mensen die aan het werk zijn gegaan met hun eigen ontwikkeling. Maandag 27 januari stond de IKBINDR-bus in Oldenzaal, waarmee de campagne van het Twents Fonds voor Vakmanschap van start is gegaan om Twentenaren te blijven motiveren om te investeren in zichzelf en de toekomst. Read More

De Regionale Transitieagenda’s Circulaire Economie van Overijssel

By | Nieuws

3 – 7 februari 2020: de week van de circulaire economie

Overijssel timmert hard aan de weg voor een circulaire economie! Daarvoor is het afgelopen jaar, met diverse organisaties uit het bedrijfsleven, brancheverenigingen en kennisinstellingen hard gewerkt aan zes Regionale Transitieagenda’s: Biomassa & Voedsel, Bouw, Infra, Kunststoffen, Maakindustrie, en Textiel. De RTA’s bevatten niet alleen concrete projecten op het gebied van circulaire economie, maar besteden ook veel aandacht aan kennisdeling en -verspreiding. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de in 2018 opgestelde grondstofstroomanalyse.

In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050, dat het kabinet in september 2016 lanceerde, zijn vijf ketens aangewezen waarmee het Rijk grote stappen wil zetten naar een circulaire economie: Biomassa & Voedsel, Kunststoffen, Bouw, Consumptiegoederen en Maakindustrie. Samen met de Economic Boards, VNO-NCW Midden en Bouwend Nederland heeft de provincie Overijssel het initiatief genomen om deze Nationale Transitieagenda’s te vertalen naar deze eerder genoemde Regionale Transitieagenda’s (RTA’s). Daarbij is onderzocht hoe op Overijsselse schaal zoveel mogelijk het verschil kan worden gemaakt, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de Overijsselse economie en de sterke kanten van het bedrijfsleven.
Deze aanpak wordt ondersteund door het provinciale programma ‘Circulaire Economie’.

Voor meer informatie en een volledig overzicht van alle zes transitieagenda’s en een samenvatting daarvan: kijk op www.overijssel.nl/circulaire-economie.

Een belangrijke stap vooruit in de samenwerking sociaaleconomische structuurversterking in Twente

By | Nieuws

Woensdag 11 december heeft het algemeen bestuur van Regio Twente ingestemd met het inrichten van een nieuw bestuursmodel voor de uitvoering van de sociaaleconomische structuurversterking voor Twente. Het nieuwe bestuursmodel kenmerkt zich door een gelijkwaardige samenwerking van overheid, ondernemers en onderwijs (de 3O’s) en tilt de bestaande samenwerking naar een hoger level.

Deze gelijkwaardige samenwerking van de 3O’s maakt dit bestuursmodel krachtig en maakt dat we de hoge ambities op het vlak van de sociaaleconomische structuurversterking waar kunnen maken. Want alleen als we elkaars kennis en kunde optimaal inzetten en benutten, kunnen we gezamenlijk successen gaan boeken, zowel in als buiten Twente. We zijn goed op weg, maar het kan nog beter. Twente heeft het DNA en de ingrediënten in huis om zich verder te ontwikkelen tot een toonaangevende groene technologische topregie. Zo kan Twente nog meer betekenen voor de Nederlandse kenniseconomie. Hier hebben we een eenvoudig, effectief en daadkrachtig bestuursmodel voor nodig waarbij samenwerking op regionaal niveau plaatsvindt vanuit een gezamenlijke integrale visie en strategie.

De Twente Board kwam met dit plan voor een 3O bestuursmodel. De afgelopen maanden is dit samen met de betrokken bestuurders van de 14 gemeenten, de bestuurders van onderwijs en de leden van de Twente Board verder uitgewerkt. Ook in de plannen van de gemeenten, om tot verbetering van de samenwerking te komen, is dit terug te vinden.

“Geweldig dat we deze unieke stap hebben gezet in Twente, dit toont heel veel lef van Onderwijs, Ondernemers en van de 14 Twentse gemeenten. Provincie Overijssel is een belangrijke partner en heeft een belangrijke adviserende rol in dit geheel. Nu kunnen we met vereende krachten de grootste issues voor onze regio aanpakken zoals talent en de bereikbaarheid van Twente. En het maakt Twente een krachtiger partij waar het gaat om het pakken van nieuwe kansen”

Geert Braaksma, voorzitter Twente Board

De organisatie Regio Twente is op dit moment al aan het veranderen. Op 25 september heeft het algemeen bestuur ingestemd met een veranderopdracht om meer focus en eenvoud aan te brengen in regionale samenwerking. De wens om een 3O samenwerkingsvorm te creëren voor sociaal economische structuurversterking, maakt onderdeel uit van die veranderopdracht en past dus goed in het toekomstbeeld van de regionale samenwerking. Het is de bedoeling dat het nieuwe bestuursmodel een groot aantal bestaande bestuurlijke overleggen vervangt. Met als doel: minder bestuurlijke drukte en meer focus en eenvoud.

”De noodzaak is er om als Twentse gemeenten gezamenlijk de opgaven waar we voor staan aan te pakken. Als overheden vraagt dit binnen Twente samen met ondernemers en onderwijs om bundeling van krachten en verantwoordelijkheden. Dit is van belang om ons nog beter op de kaart te zetten en verbinding te zoeken met andere stedelijke regio’s, provincie Overijssel, Den Haag en over de grens. Alleen dan kunnen we uitdagingen als behoud en aantrekken talent, bereikbaarheid van banen aan. Het is nu ook nodig boter bij de vis te doen en afspraken te maken tussen gemeenten en onze partners over de financiering van het ecosysteem. Ieder moet zijn of haar steentje bij dragen anders gaat het niet lukken. We hebben ons daarvoor uiterlijk de tijd gegeven tot de voorjaarsnota’s van de gemeenten.”

Onno van Veldhuizen, voorzitter Regio Twente

Het gaat hierbij onder andere om een bestuursmodel voor de uitvoering van de Agenda voor Twente en de Regio Deal Twente, maar gaandeweg krijgen ook de overige opgaven op het gebied van sociaal economische structuurversterking hier een plek.

Versneller voor doeners met ideeën: Grow Green

By | Nieuws
Heb je een goed idee waarmee je een bijdrage levert aan een circulaire economie? Dan is dit jouw kans! Grow Green zet Twentse doeners met wereldideeën in het zonnetje. Op de dag van de Duurzaamheid, 10 oktober, vond de lancering van dit initiatief plaats. Samen met Twentse partners zoals Pioneering, Twentebranding en de Green Business Club Twente, dragen we ons steentje bij aan het verduurzamen van Twente.
Read More

Tafelbijeenkomst bereikbare werklocaties

By | Nieuws

Hoe maken we Twente aantrekkelijk voor bedrijven om zich te vestigen en voor toekomstige werknemers om hier te werken? In Twente zijn vier mooie toplocaties, maar de bereikbaarheid van deze locaties vraagt nog om verbetering. Op 14 oktober kwamen we daarom met een divers gezelschap bij elkaar om te bespreken hoe we dit op een innovatieve en duurzame manier kunnen optimaliseren en faciliteren. Read More

Masterclass “Almelo Stad van MBO en maakindustrie: Toen Nu en Straks”.

By | Nieuws

Op 24 september organiseerden we samen met Kennispunt, tijdens het Politiek beraad van Almelo, een workshop over het DNA van Almelo. Waar ligt van vroeger uit de kern van Almelo en hoe kunnen we dit in de toekomst goed inzetten om de (stuwende) bedrijvigheid in Almelo te stimuleren.
Na een inspirerende toelichting van Edwin van de Wiel (Kennispunt) werd er uiteen gegaan in groepen om met elkaar het gesprek hierover te voeren. Er was veel interactie en een waardevolle discussie over onder andere de regionale functie, de aard van de bedrijvigheid in Almelo en de dynamiek van de arbeidsmarkt. Read More

Terugblik radenbijeenkomst Vriezenveen

By | Nieuws

Innovatief en duurzaam ondernemerschap in Twente. Dat was het onderwerp van de Radenbijeenkomst in Vriezenveen op 19 september. Ruim 100 deelnemers hebben kennis gemaakt met onze verborgen kampioenen en de parels van het platteland ontdekt. Gastheer Raab Karcher opende zijn deuren. De avond werd geopend door burgemeester van der Kolk en gedeputeerde Tijs de Bree, waarna een inspirerende toespraak door Doekle Terpstra volgde over duurzaam ondernemen met expliciet aandacht voor de arbeidsmarkt en energiestrategie.

De groep ging vervolgens uiteen in meerdere expedities, waarbij ook aan passend duurzaam vervoer ook gedacht. Thema’s waaruit de aanwezigen konden kiezen waren Bouw, Energie, Circulariteit en Water. Deze werden allen toepasselijk door inspirerende partijen uiteengezet.

De avond werd afsloten door Martha van Abbema, voorzitter van de Tafel Circulaire economie & duurzaamheid en wethouder in de gastgemeente Twenterand. Al met al was het een geslaagde en inspirerende avond!

Vierde tafelbijeenkomst Circulaire economie & duurzaamheid

By | Nieuws

Wat zijn de kansen voor MKB bedrijven in de circulaire economie? En hoe werkt deze transitie voor hen en wat hebben ze nodig om een stap verder te komen? Deze vragen stonden centraal tijdens de vierde tafelbijeenkomst Circulaire economie & duurzaamheid op 12 september jl. bij Bruins & Kwast Biomass Management in Goor. De bedrijven VITA Plastics, Hodes Huisvesting en WA Verlichting gaven inspirerende pitches en ook onze vaste deelnemers ReintenInfra, Roelofs en Gebr. Van der Geest gaven mooie aanvullingen. Deze zorgden voor inhoudelijke discussies tussen de 22 aanwezige smaakmakers. Read More

Van afval naar fashion en interieur

By | Nieuws

Wethouder Jurgen van Houdt (Circulaire Economie) van de gemeente Enschede heeft het ‘circulaire estafettestokje’ overhandigd aan Annemieke Koster van Enschede Textielstad. Dit gebeurde op een bijeenkomst met partijen uit de politiek, afval- en textielsector op woensdag 4 september. Het estafettestokje is een initiatief van de provincie Overijssel, bedoeld om bedrijven, organisaties en inwoners te stimuleren aan de slag te gaan met de circulaire economie. Read More