Category

Nieuws

Aftrap innovatietafel Circulaire economie & duurzaamheid

By | Nieuws

De dag van de duurzaamheid: een mooi moment voor de eerste innovatietafel Circulaire economie & duurzaamheid. Vertegenwoordigers van de 4 O’s en smaakmakers op dit thema kwamen op 10 oktober op initiatief van de Agenda voor Twente bij elkaar om verbinding en nieuwe netwerken te maken, initiatieven te bundelen en launching customers te ontmoeten.

De bijeenkomst startte met presentaties van de drie projecten uit het uitvoeringsprogramma van de Agenda voor Twente: Regionale Energie Strategie, Mineral Valley Twente en het grensoverschrijdend Fieldlab. Maurice Beijk prikkelde de zaal met zijn visie op circulaire economie en duurzaamheid. In zijn functie als Rentmeester 2050 bij ReintenInfra wil hij duurzaamheid dichter bij de mens brengen en bedrijven aansporen om duurzaamheid te zien als economische kans. Hij liet dat zien aan de hand van zijn eigen kleding, waarin gerecyclede stoffen zijn gebruikt en grondstoffen van natuurlijke oorsprong. Maurice Beijk vertelde dat hij blij was met de verhalen van de projectleiders over wat al gedaan wordt in de Agenda voor Twente. Hij mist nog wel gevoel van urgentie. Zijn motto is: Groen moet je doen

De bijeenkomst eindigde met een gedachtewisseling over de gedeelde ambities en het doel van de tafel. Er werd een oproep gedaan om geen praatclub te worden, maar een plek waar ideeën snel van een eerste kiem tot concrete resultaten te leiden. Gewoon samen doen, dus. Met een nieuwe innovatietafel over circa 2 maanden wil de Agenda voor Twente hier een vervolg aan geven.

Robert de Groot maakte een prachtig visueel verslag van de bijeenkomst.

Terugblik Twents afvalsymposium: gemeenten op weg naar een Afvalloos Twente

By | Nieuws

Tijdens het Twents Afvalsymposium met de ondertitel: “Hoe gaan wij bewust om met grondstoffenschaarste” op 18 oktober jl. benadrukte regionaal bestuurlijk trekker  Afvalloos Twente Richard Kortenhoeven, dat de gemeenten op de goede weg zijn naar een Afvalloos Twente. De ruim 100 Twentse raadsleden, bestuurders, ambtenaren en andere betrokkenen op het gebied van afval, zagen dat het aantal kilo huishoudelijk afval is gedaald van nog 203 kilo in 2013 naar 132 in 2017. Dit is een daling van 71 kilo per inwoner  per jaar. Dit betekent een daling van 35% in drie jaar.

Gezamenlijke ambitie: een Afvalloos Twente!
De Twentse gemeenten hebben in 2013 een gezamenlijke ambitie uitgesproken om tot een Afvalloos Twente te komen in 2030, dat wil zeggen 50 kg huishoudelijk restafval of 90% afvalscheiding per inwoner per jaar. De weg daar naar toe is per gemeente verschillend, het einddoel is hetzelfde.

De groei naar een circulaire  economie
Uit  goed gescheiden afvalstromen kunnen waardevolle grondstoffen worden gehaald. Maar alleen goed scheiden is niet voldoende. We moeten ook verspilling tegengaan en zorgen dat er minder afval ontstaat. Zo groeien we uiteindelijk door naar een circulaire economie.

“Door deze inspirerende avond en een zaal vol enthousiaste deelnemers, ga ik vol vertrouwen de toekomstige uitdagingen aan op het gebied van circulaire economie”, aldus regionaal bestuurlijk trekker Afvalloos Twente Richard Kortenhoeven.

Is afval nog steeds afval?
Met deze vraag trapte Winnie Sorgdrager, voorzitter landelijke Taskforce Herijking Afvalstoffen het symposium af. Vervolgens benoemde ze dat de huidige afvalwet- en regelgeving een belemmering vormt voor circulaire economie en innovatie. Dit is het thema waar de landelijke Taskforce zich het komende half jaar op gaat richten. Rond de zomer levert de werkgroep een rapport op met aanbevelingen.

Circulaire textiel
“In Twente, met haar rijk textielverleden, zijn alle voorwaarden aanwezig voor het mechanisch en chemische recyclen van textiel”, aldus Ger Brinks en Anton Luiken van het textielnetwerk Texplus. Afgedankt en ingezameld katoen wordt dusdanig bewerkt, dat er een nieuwe en duurzamere vezel ontstaat waarmee weer nieuwe kleding wordt gemaakt.

Ook jij kunt het verschil maken!
Kreten als: “Afval is van ons allemaal” en “Ook jij kunt het verschil maken!” kwamen tijdens de avond voorbij. De Plastic Soup Surfer, Merijn Tinga, sprak de aanwezigen toe via een vlog en gaf het belang aan van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Tevens heeft hij een campagne gelanceerd: Pick-up 10. Als iedereen tien stuks zwerfafval opruimt en dat registreert in de App, werken we samen aan een schone omgeving. Bij Twente Milieu kun je een deelcontainer aanvragen die je in je eigen wijk kunt plaatsen om spullen te delen, zoals boeken, kleding maar ook levensmiddelen. De Hengelose trashpacker Tijmen Sissing richt zich juist op zwerfafval in ‘backpacklanden’. Vol energie zegt hij: “Onderschat niet de kracht van het individu op de maatschappij”. Hij heeft plannen om een regionale trashpackactie in Twente op te zetten. Al deze initiatieven dragen bij aan een schoner leefomgeving, minder afval en meer bewustwording.

Twents Afvalsymposium

By | Nieuws

18 oktober vindt er in het Stadslab in Almelo het Twents Afvalsymposium plaats.

Een Twents symposium, voor raadsleden, bestuurders en beleidsadviseurs van betrokken partijen op afvalgebied.
Een informerende avond, waar alle ins-and-outs van het thema ‘grondstoffenschaarste’ en circulaire economie voorbij komen.

“Hoe gaan wij bewust om met grondstoffenschaarste”

Meer informatie over programma en inschrijven…

Uitnodiging werksessie circulaire economie

By | Nieuws

Maakt u al werk van circulaire economie en wilt u dit delen met andere ondernemers uit de maakindustrie en (potentiële) koplopers in de markt voor een gezamenlijke Regionale Transitieagenda Maakindustrie Overijssel? Neemt u dan deel aan één van de werksessies op 30 oktober in Goor en Ootmarsum. Door deel te nemen kunnen we de agenda ook beter aan laten sluiten op uw ambitie als ondernemer in de maakindustrie.

De Nationale Transitieagenda Maakindustrie (Circulaire Economie) is de uitwerking van het Grondstoffenakkoord van januari 2017. In dit akkoord gaat het om hoe we vóór 2030 de overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie sneller tot stand kunnen brengen en soepeler laten verlopen. De twee strategische doelen daarbij zijn:

  • In 2050 is de maakindustrie nog steeds een belangrijke basis voor onze veerkrachtige economie.
  • In 2050 is de ecologische voetafdruk van Nederland verlaagd naar het niveau waarop we:
    één aarde gebruiken;
    de gemaakte afspraken van het Klimaatakkoord in Parijs nakomen.

De Provincie Overijssel is recent gestart met een praktische Regionale Transitieagenda voor de maakindustrie. Voor Twente sluit dat mooi aan bij de actielijn circulaire economie in Agenda voor Twente. De transitieagenda moet (samen met 6 andere agenda’s zoals bv. Bouw en Textiel) op 16 januari 2019 klaar zijn.

Wat gaan we doen?
1. Korte inleiding over de Regionale Transitieagenda, de Circulaire Economie (de elementen daarvan en de verschillende business modellen) & Smart Industry.

2. Interactieve dialoog/werksessie
* Wat wordt er allemaal al toegepast door bedrijven? Welke voorbeelden kent u?
* Welke succesvolle (deel)cases zijn er al?
* Welke kansen liggen er? Wat zijn de ambities van u als ondernemer? Wat wilt u bereiken?
* Welke diensten of middelen heeft u daarvoor nodig?
* Waar loopt u tegenaan?

Datum & tijd
Goor: 30 oktober, 08.00 – 10.30 uur
Ootmarsum: 30 oktober, 15.30 – 17.30 uur

Locatie
Goor: Bruins & Kwast – Mossendamsdwarsweg 1, 7472 DB Goor
Ootmarsum: Bruns & Broekhuis – De Mors 65, 7631 BA Ootmarsum

Aanmelden
Per mail: info@agendavoortwente.nl

Organisatie
De workshop(s) worden georganiseerd door de Provincie Overijssel, Oost NL en Agenda voor Twente in samenwerking met Green Business Twente en Stichting Industriële Kring Twente.

Aan tafel voor Arbeidsmarkt & talentontwikkeling

By | Nieuws

Vertegenwoordigers van de 4 O’s kwamen op 16 september jl. op initiatief van Agenda voor Twente bijeen voor de eerste innovatietafel Arbeidsmarkt & talentontwikkeling. De bijeenkomst stond in het teken van kennismaken met elkaar en de (projecten) van Agenda voor Twente.

Na de aftrap van tafelvoorzitter Danielle Klaassen en een voorstelrondje, startte de bijeenkomst met een presentatie van Hans Peter Benschop (Trendbureau Overijssel) over de trends op de arbeidsmarkt. Programmaleider Aleid Diepeveen volgde met een toelichting op waar deze agenda voor staat en wat de laatste ontwikkelingen zijn. Na pitches van verschillende projecten verbonden aan deze innovatietafel, praatten de aanwezigen verder over hoe een vervolg te geven aan deze tafel.

Robert de Groot maakte een prachtig visueel verslag van de bijeenkomst.

 

‘Water en het klimaat’ staan centraal tijdens de 7e editie van de uitvinderswedstrijd voor Twentse basisscholen

By | Nieuws

Tijdens de open dag van Technology Base op zondag 16 september om 12.30 uur lanceerden bestuursvoorzitter Anka Mulder (Hogeschool Saxion) en bestuurslid Nettie Aarnink (Waterschap Vechtstromen) in aanwezigheid van gedeputeerde Eddy van Hijum de RED Engineers Challenge 2019.

Techniekonderwijs staat hoog op de agenda in ondernemend hightech Twente. Het aantal techniekstudenten in Twente groeit jaar op jaar. Tegelijkertijd zijn nog veel meer techniektalenten nodig voor het Twentse bedrijfsleven. Jaarlijks organiseren Hogeschool Saxion en Universiteit Twente – ondersteund door Techniekpact Twente – de RED Engineers Challenge, de uitvinders- en ontwerpwedstrijd voor in techniek geïnteresseerde Twentse kinderen in groep 6 en 7.

Onder de noemer ‘Water en het klimaat’ daagt Waterschap Vechtstromen alle uitvindertjes, ontwerpers en techkids op de 250 basisscholen in Twente uit om creatieve oplossingen te bedenken voor de toenemende waterproblemen in de wereld door klimaatverandering: extreme hoosbuien, overstromingen, maar ook meer perioden van droogte zoals we die afgelopen zomer hadden in Nederland. Het waterschap kan deze problemen niet alleen oplossen. Bedrijven, boeren, gemeenten, burgers, leraren en kinderen zullen moeten helpen. Allemaal zijn ze op zoek naar nieuwe oplossingen en slimme innovaties om de waterproblemen op te lossen. En niet alleen in Nederland; dit speelt over de hele wereld. Water en klimaatverandering is niet voor niks een belangrijk onderdeel van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

‘Earth is calling … Twente’
De wereld vraagt om oplossingen voor een duurzamer beheer van de Aarde. Doel van de RED Engineers Challenge is om meer en meer kinderen te interesseren voor en laten leren over wetenschap en technologie in een maatschappelijke context. In Twente komt die collectieve context reeds tot uitdrukking in het thema: ‘Earth is calling … Twente’. Door nadrukkelijk een koppeling te maken met urgente ecologische, economische en sociale wateruitdagingen waar de wereld en Twente voor staan, kunnen nieuwe, duurzame oplossingen voor een betere toekomst worden gevonden bij hen die de toekomst hebben: de Twentse ‘techniek-nerds in de dop’, allemaal van Generatie Z.

Verbeter de wereld, kies voor techniek
Techniekonderwijs in Twente staat hoog op de agenda. In 2015/2016 was het aandeel Twentse studenten dat een techniekopleiding in Twente of de rest van Nederland volgt reeds 35,5%. De ambitie van Twente is dat dit aandeel Twentse studenten stijgt van 30% in 2016 naar – het beoogde landelijke gemiddelde van – 40% in 2020, of hoger. De streefwaarde van 35% voor het jaar 2018/2019 had de hightech-regio Twente al bereikt in het jaar 2015/2016. Op de vacaturebank van Twente.com is momenteel het aantal openstaande ‘techniek’-vacatures met ruim 480 en ‘ICT’-vacatures met ruim 320 onverminderd hoog. Hoe meer Twentse kinderen – jongens én meisjes – worden geïnspireerd voor hun vervolgopleiding en toekomstige werk in (water)techniek en ICT, des te beter kan in Twente worden voorzien in de grote vraag naar technisch opgeleide collega’s. UT, Saxion en RoC bieden een breed totaalpallet aan technische studies.
De ontwerpwedstrijd RED Engineers Challenge 2019 wordt gesponsord door Waterschap Vechtstromen en ondersteund door Techniekpact Twente.

IKT College ‘Bereikbaarheid en Vestigingsklimaat’ 25 september a.s.

By | Nieuws

Twente staat voor een aantrekkelijke top technologisch regio, die in staat is om talent en bedrijven aan te trekken en te binden. Dit vraagt om dynamische en iconische werklocaties en voldoende aanbod van creatieve broedplaatsen. Ook zet Twente in op het verhogen van de bereikbaarheid van én binnen de regio Twente en het vergroten van de bekendheid van Twente. Dit doet Twente door ondermeer door de Agenda voor Twente en de regiodeals.

De bijeenkomst is op 25 september a.s. van 15.00 – 18.30 uur in het Van der Valk Hotel in Hengelo.
Kijk voor meer informatie over het programma en om u aan te melden op www.ikt.nl.

Presentatie

Toekomst Twente van Bart Kuipers

 

Twente vraagt een bijdrage voor de regiodeal

By | Nieuws

Twente vraagt een bijdrage van 38 miljoen euro van de rijksoverheid voor het afsluiten van een zogeheten ‘regiodeal’. De regiodeal en het nieuwe investeringsprogramma Agenda voor Twente versterken elkaar. Twente is een krachtige regio met een sterke identiteit, een unieke balans tussen stad en land en centraal gelegen op de grens met Duitsland. Met techniek als motor is Twente goed in slimme dingen bedenken en maken. Ze heeft gouden handen, slimme koppen en topwerklocaties voor innovatief ondernemerschap. De Twentse maakindustrie, met baanbrekende hightech bedrijven, biedt oplossingen voor maatschappelijke opgaven en sociale innovatie op veel terreinen zoals in de agrarische sector, de zorg, energie en mobiliteit.

In de regiodeal zijn elf projecten opgenomen die naadloos passen binnen de vier actielijnen van de Agenda voor Twente: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & talent, Bereikbaarheid & vestigingsklimaat en Circulaire economie & duurzaamheid. Twente stelt het rijk voor om in totaal in deze concrete projecten te investeren. Meer informatie over de regiodeal.

Zomer update Agenda voor Twente

By | Nieuws

Zo vlak voor de zomervakantie blikken we terug op het eerste half jaar van de Agenda voor Twente (2018-2022). Vorige week hebben zowel gemeente Rijssen-Holten als Almelo aangegeven op projectbasis deel te nemen aan de Agenda voor Twente. Op 10 juli had de raad van gemeente Hellendoorn reeds besloten in te stappen. Dit betekent dat we nu volle kracht vooruit kunnen en dat is zeker in het kader van de landelijke Regiodeals van belang. De Agenda voor Twente en Regiodeals hebben hetzelfde doel: economische ontwikkeling van regio Twente en kunnen elkaar versterken. De afstemming wordt nadrukkelijk gezocht.

De afgelopen maanden zijn er veel succesvolle initiatieven voor Twente voorbij gekomen, zoals Kennispark Twente, Port of Twente, Fotonica, overname Siemens door VDL en RED Engineers Challenge. Dit is slechts een greep uit de vele voorbeelden, waarbij duidelijk wordt dat als we de krachten bundelen we veel kunnen bereiken in Twente.

Tot slot hebben we vanuit de Agenda voor Twente een eerste tafelbijeenkomst Bereikbaarheid & vestigingsklimaat gehad en staan er voor het najaar staan al nieuwe evenementen gepland. Alle evenementen en activiteiten zijn te vinden op deze website.