Category

Nieuws

Terugblik radenbijeenkomst 31 januari

By | Nieuws

Het Rijk stelt 30 miljoen beschikbaar voor de Regio Deal Twente. Twentse gemeenten, provincie Overijssel, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen zetten zich samen met partners als Waterschap Vechtstromen in voor een sterke regio. Met de Agenda voor Twente en de Regio Deal Twente wordt gezamenlijk geïnvesteerd in de toekomst van een krachtig Twente. De regio is zo in staat om haar vakmanschap, kennis en technologie met kracht verder te ontwikkelen. Read More

Twente investeert met Fonds voor Vakmanschap in Leven Lang Ontwikkelen

By | Geen categorie, Nieuws

Vandaag, woensdag 30 januari 2019, was de officiële aftrap van het Twents Fonds voor Vakmanschap. Tijdens deze aftrap zijn de eerste scholingscheques uitgegeven waarmee de Twentse vakman of vakvrouw gebruik kan maken van het fonds. Zo investeert hij/zij in zichzelf, in zijn/haar werkomgeving én in werkplezier waardoor vakmensen zich blijven ontwikkelen voor een veerkrachtige arbeidsmarkt. Twente investeert in een Leven Lang Ontwikkelen! Read More

Artikel INN’twente: Focus en samenwerking laten Twente bloeien

By | Nieuws

Het gaat goed in Twente. Boven verwachting zelfs. En als het aan burgemeester Ellen Nauta van de gemeente Hof van Twente ligt, houden we die groei ook in de komende jaren  vast. “Twente heeft steeds beter in de gaten waar haar kracht ligt en de ambities duidelijker vastgelegd in de Agenda voor Twente. De grootste uitdaging is blijven groeien, zonder de leefbaarheid aan te tasten”.

Lees hier het hele artikel (vanaf pagina 68).

Twente belangrijker voor Nederlandse economie

By | Nieuws

Twente Index 2018: vinden van voldoende geschikt personeel is grootste uitdaging

De Twentse economie blijft op volle toeren draaien. Bedrijven en instellingen in Twente doen het vrijwel op alle aspecten beter dan de Nederlandse economie. Twente ontwikkelt zich dan ook steeds meer als één van de motoren van de Nederlandse economie. De werkgelegenheid is sterk toegenomen. In Twente werken nu meer dan 300.000 personen. Logisch gevolg is een flinke daling van de werkloosheid, van 19.000 naar 12.500. Het werkloosheidspercentage bedraagt 3,9%, nog slechts een tiende boven het landelijk percentage. Het aantal ww-rechten daalt sterk. Een teken dat de economische groei nu ook meer kwetsbare groepen bereikt, blijkt uit het feit dat het aantal mensen in de bijstand daalt.
De komende jaren heeft onze Twentse economie nog steeds behoefte aan veel arbeidskrachten, niet alleen voor de toenemende vraag naar werk door de hoogconjunctuur, maar ook voor de vervanging van werknemers die met pensioen gaan. Het gaat daarbij niet alleen om mensen met theoretische opleidingen, maar ook – in aantallen zelfs meer – mensen met praktische opleidingen. Read More

Opgesteld in de basis van de Agenda voor Twente

By | Nieuws

Kent u de organisaties die het fundament onder de Agenda voor Twente vormen? De afgelopen jaren werkten onder andere Novel-T, Twente Branding en TechniekPact Twente aan het versterken van onze regionale economie. Samen met Pioneering, WTC Twente, Human Capital Agenda en Techwise Twente vormen ze de basisinfrastructuur van de Agenda voor Twente. Lees hoe deze organisaties de regio een impuls geven.

Rijk reserveert 30 miljoen voor Regiodeal met Twente

By | Nieuws

Regio Twente en Twente Board zijn verheugd over het besluit van het kabinet om 30 miljoen euro uit te trekken voor een Regiodeal met Twente. Twente krijgt het geld voor de aanpak van verschillende opgaven: uitbouwen van de Twentse topwerklocaties, een slimme maakindustrie 4.0, een toekomstgerichte arbeidsmarkt en de transitie naar een circulaire economie. Doordat de samenwerkende partners in Twente als cofinanciering minstens eenzelfde bedrag beschikbaar stellen is de regio in staat haar vakmanschap, kennis en technologie met kracht verder te ontwikkelen. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) coördineert de afspraken met de regio’s en heeft vandaag samen met Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken het nieuws in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Read More

‘Maak er een doe-agenda van’

By | Nieuws

“Het borrelt in Twente van de ideeën om onze regio te versterken”, stelt John van der Vegt, voorzitter college van bestuur van ROC van Twente en voorzitter van de sturingscommissie van de Agenda voor Twente. “Met de Agenda helpen we kansrijke ideeën ontwikkelen en laten we de kracht van Twente zien.” Read More

Terugblik Twents afvalsymposium: gemeenten op weg naar een Afvalloos Twente

By | Nieuws

Tijdens het Twents Afvalsymposium met de ondertitel: “Hoe gaan wij bewust om met grondstoffenschaarste” op 18 oktober jl. benadrukte regionaal bestuurlijk trekker  Afvalloos Twente Richard Kortenhoeven, dat de gemeenten op de goede weg zijn naar een Afvalloos Twente. De ruim 100 Twentse raadsleden, bestuurders, ambtenaren en andere betrokkenen op het gebied van afval, zagen dat het aantal kilo huishoudelijk afval is gedaald van nog 203 kilo in 2013 naar 132 in 2017. Dit is een daling van 71 kilo per inwoner  per jaar. Dit betekent een daling van 35% in drie jaar. Read More