Category

Nieuws

Twente vraagt een bijdrage voor de regiodeal

By | Nieuws

Twente vraagt een bijdrage van 38 miljoen euro van de rijksoverheid voor het afsluiten van een zogeheten ‘regiodeal’. De regiodeal en het nieuwe investeringsprogramma Agenda voor Twente versterken elkaar. Twente is een krachtige regio met een sterke identiteit, een unieke balans tussen stad en land en centraal gelegen op de grens met Duitsland. Met techniek als motor is Twente goed in slimme dingen bedenken en maken. Ze heeft gouden handen, slimme koppen en topwerklocaties voor innovatief ondernemerschap. De Twentse maakindustrie, met baanbrekende hightech bedrijven, biedt oplossingen voor maatschappelijke opgaven en sociale innovatie op veel terreinen zoals in de agrarische sector, de zorg, energie en mobiliteit.

In de regiodeal zijn elf projecten opgenomen die naadloos passen binnen de vier actielijnen van de Agenda voor Twente: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & talent, Bereikbaarheid & vestigingsklimaat en Circulaire economie & duurzaamheid. Twente stelt het rijk voor om in totaal in deze concrete projecten te investeren. Meer informatie over de regiodeal.

Zomer update Agenda voor Twente

By | Nieuws

Zo vlak voor de zomervakantie blikken we terug op het eerste half jaar van de Agenda voor Twente (2018-2022). Vorige week hebben zowel gemeente Rijssen-Holten als Almelo aangegeven op projectbasis deel te nemen aan de Agenda voor Twente. Op 10 juli had de raad van gemeente Hellendoorn reeds besloten in te stappen. Dit betekent dat we nu volle kracht vooruit kunnen en dat is zeker in het kader van de landelijke Regiodeals van belang. De Agenda voor Twente en Regiodeals hebben hetzelfde doel: economische ontwikkeling van regio Twente en kunnen elkaar versterken. De afstemming wordt nadrukkelijk gezocht.

De afgelopen maanden zijn er veel succesvolle initiatieven voor Twente voorbij gekomen, zoals Kennispark Twente, Port of Twente, Fotonica, overname Siemens door VDL en RED Engineers Challenge. Dit is slechts een greep uit de vele voorbeelden, waarbij duidelijk wordt dat als we de krachten bundelen we veel kunnen bereiken in Twente.

Tot slot hebben we vanuit de Agenda voor Twente een eerste tafelbijeenkomst Bereikbaarheid & vestigingsklimaat gehad en staan er voor het najaar staan al nieuwe evenementen gepland. Alle evenementen en activiteiten zijn te vinden op deze website.

Europa investeert in Twente

By | Nieuws

Twente ontvangt jaarlijks zo’n 45 miljoen euro subsidies uit Brussel (72 euro per inwoner) en daarnaast stelt de Europese Investeringsbank circa 55 miljoen euro aan leningen en garanties beschikbaar aan het MKB en infrastructuurprojecten. Europa investeert dus per jaar ruim 110 miljoen euro in onze regio.

Twente doet het heel goed wat betreft de innovatiefondsen (Horizon) en de structuurfondsen (EFRO en Interreg), maar op andere terreinen zoals milieu, energie en infrastructuur is er ruimte voor optimalisering. Goed om daar eens naar te kijken, ook omdat Brussel nu werkt aan de volgende generatie fondsen, waar we vanaf 2021 optimaal gebruik van willen maken.

Projecten uit de Agenda voor Twente
Het adviesbureau ERAC is gevraagd om aan de hand van het Uitvoeringsprogramma 2018 van de Agenda voor Twente te onderzoeken hoe we Europese fondsen kunnen gebruiken voor de voorgestelde projecten. Initiatiefnemers van deze projecten zijn gevraagd hiervoor hun projectfiches in te dienen. Op 12 juli was er een Stakeholdersbijeenkomst met circa 15 deelnemers, waarbij acht projecten werden gepitched aan de professionals van ERAC en de Subsidieadviseurs Twente:

  • Stichting Pioneering met een voorstel voor een grensoverschrijdend fieldlab circulair bouwen;
  • Smart Port Twente: o.a. voorstellen voor een beter data- en verkeersmanagement;
  • Brandweer Veiligheidszone wil een project uitvoeren om realtime feedback te geven inzake trainingen;
  • Saxion Forensic Technology heeft ideeën voor een “Crimescene Fieldlab”;
  • Het Twents Fonds Vakmanschap kijkt naar mogelijkheden voor subsidies voor her-, om- en bijscholing;
  • Mineral Valley Twente: presenteerde mogelijke projecten met het motto “van afvalstoffen naar grondstoffen”;
  • Erik Stok presenteerde de visie Smart Regio Twente en het SMART (Sustainable Urban Mobility Plan).

Tijdens de afsluiting van deze bijeenkomst geeft programmaleider Aleid Diepeveen aan blij te zijn dat we een stap hebben gezet om meer zicht te krijgen op kansen voor EU-middelen voor de huidige projecten. De initiatiefnemers krijgen nog aanvullende feedback en suggesties van ERAC, om die vervolgens naar eigen inzichten in hun projecten mee te nemen. Vanuit de Agenda voor Twente blijven we meedenken op het gebied van financiële ondersteuning van Europa. Hierbij wordt bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt van de verschillende liaison-officers in de regio, zowel vanuit lobby als bijvoorbeeld Oost NL. “Samen slim verbinden om meer kansen in EU-verband te verzilveren”, aldus Aleid Diepeveen.

Meer informatie
Mocht u na het lezen van deze informatie meer willen weten over Europese subsidies, neem dan contact om met adviseur Internationaal & lobby van Regio Twente, Ullrich Schröder (U.Schroder@regiotwente.nl).

Twee voorlopige winnaars voor prijsvraag SmartEAST Nederland

By | Nieuws

De twee winnende koppels van de Pioneering prijsvraag Smart, Smarter, SmartEAST zijn tijdens het Jubileumevent bekend gemaakt op donderdag 5 juli. Eind april heeft Pioneering de prijsvraag ter ere van haar 10-jarig bestaan gelanceerd. De prijsvraag draagt bij aan een SmartEAST: een nog slimmere regio.

Samen met een aantal andere organisaties zit Pioneering in de basisinfrastructuur van de Agenda voor Twente. De organisaties en bedrijven uit deze basisinfrastructuur focussen zich met hun expertise op de ondersteuning van de innovatietafels: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & talent, Bereikbaarheid & vestigingsklimaat en Circulaire economie & duurzaamheid. Ze vormen dus samen het fundament van de Agenda voor Twente.

Tijdens het feestelijke 10-jarige jubileum van Pioneering kregen de ruim 250 deelnemers van juryvoorzitter Marjet Rutten te horen wie de voorlopige winnaars waren. Deze ontvangen een geldbedrag van € 10.000 en een projectmanager van Pioneering t.w.v. € 25.000 die de winnaar en de opdrachtgever helpt bij de volgende stap om het vraagstuk op te lossen.

Waterstof gedreven beregeningspomp

Het eerste koppel, Gemeente Dalfsen en Schellekens Consultancy, wint met hun bijdrage aan de totstandkoming van de waterstofhub in gemeente Dalfsen: een waterstof gedreven beregeningspomp voor akkers en gewassen. De jury vindt dit voorstel een heel concreet en tastbaar idee. Juist door klein te beginnen is het effect snel zichtbaar en biedt het mogelijkheden voor opschalen.

André Schuurman (Gemeente Dalfsen): “Deze oplossing draagt absoluut bij aan de opdracht om als gemeente te verduurzamen.”

Rob Schellekens: “Ik hoop dat onze oplossing bijdraagt aan maatschappelijk draagvlak voor de toepassing van waterstof. Op kleine schaal kunnen we laten zien dat waterstof veilig én de toekomstige energiedrager is.”

Zout, de witte motor

Het tweede koppel, Woningcorporatie Reggewoon en Nijhoff Architecten, wint met hun bijdrage aan een off-grid wooncomplex in Wierden: Zout, de witte motor. De jury waardeert vooral de toepassing van de zoutbatterij in het plan voor een off-grid wooncomplex.

John Olde Olthof (Reggewoon): “De zoutbatterij is een proven concept op kleine schaal. Het is fantastisch om dat nu op grote schaal toe te passen en daarmee een bijdrage te leveren aan de  duurzaamheid en betaalbaarheid van onze woningen.”

Geert Nijhoff: “Ons voorstel wordt veel beter als je het samen doet. Daarom hebben we direct samenwerking gezocht met de leverancier van de zoutbatterij.”

Achtergrond prijsvraag

Pioneering beoogt Oost-Nederland nog beter op de kaart te zetten als representatief innovatiegebied. Met de prijsvraag zocht Pioneering slimme ideeën en oplossingen voor 7 uitdagende maatschappelijke uitdagingen. Door de uiteenlopende vraagstukken, zijn er zeer gevarieerde oplossingen aangedragen: van klein en nieuw tot groots en bestaand met een vernieuwde toepassing. De innovatie jury heeft uit de 8 genomineerden 2 voorlopige winnaars gekozen. Deze vijfkoppige jury heeft vooral gelet op de haalbaarheid, de bijdrage aan SmartEAST en de publiciteitswaarde van de oplossingen.

Rutger Vrielink, directeur Pioneering: “Fantastisch dat veel Pioneers hebben gereageerd op de uitdagende en relevante vraagstukken van de koplopers! Een mooi voorbeeld hoe bedrijven uit de bouw en infra elkaar uitdagen, vinden en versterken via Pioneering: het platform voor vernieuwing in de bouw en infra.”

Pioneering blijft door de uitvoering van het projectmanagement de voortgang volgen en zal de resultaten met haar netwerk delen. Op deze wijze worden ook andere organisaties geïnformeerd én geïnspireerd!

 

Twente aan de top met innovatiecampussen

By | Nieuws

Het gaat goed met de campussen in Nederland. Uit landelijk onderzoek blijkt dat Kennispark Twente het zelfs twee keer zo goed doet als de nummer twee op de lijst. Kennispark in Enschede is van groot belang voor de Twentse werkgelegenheid.

De intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en ondernemers maakt de campus de meest ondernemende van Europa. Met de aanwezigheid van zoveel talent is innovatiecampus Kennispark Twente een geliefde vestigingslocatie voor internationaal georiënteerde hightechbedrijven.

De filosofie en aanpak van Kennispark Twente past naadloos bij de actielijn Bereikbaarheid & vestigingsklimaat van de Agenda voor Twente. Campussen en Kennisparken zijn gewilde vestigingsplaatsen en interessant voor (internationaal) talent en start ups. Een motor voor nieuwe bedrijvigheid.

Meer informatie.

IKT College: ‘De baas van Twente!’

By | Nieuws

Het thema van dit IKT College is Bereikbaarheid & vestigingsklimaat en sluit hiermee perfect aan bij de Agenda voor Twente. Om er een interactief college van te maken zijn wij op zoek naar meningen, vraagstukken, visies en concrete plannen die passen bij de actielijn Bereikbaarheid & vestigingsklimaat.

De baas van Twente!

Grijp uw kans. Stel, u bent de baas van Twente. Wat heeft Twente nodig voor een goed vestigingsklimaat? En wat zou u als eerste aanpakken voor de bereikbaarheid van en binnen Twente? Laat het ons per mail weten: secretariaat@ikt.nl

Meer informatie en aanmelden.

Aan tafel over Circulaire economie

By | Nieuws

Op veel verschillende fronten wordt gesproken en nagedacht over duurzaamheid. Hoe ga ik hier als individu mee om? En hoe als bedrijf, organisatie en als regio Twente? In het recent verschenen magazine ‘INN’twente’#5 vertellen ondernemers en andere organisaties hun verhaal: ‘duurzaamheid geef je door.’ In dit artikel staan twee projecten uit de Agenda voor Twente in de schijnwerpers: Mineral Valley Twente (pagina 38) en de Twentse Energie Strategie (pagina 60). Gezien het belang en de wereldwijde uitdagingen op dit onderwerp is er binnen de Agenda voor Twente een innovatietafel: Circulaire economie & duurzaamheid opgezet.

In samenwerking met provincie Overijssel en de drie regio’s: Twente, Zwolle en Cleantech (Deventer/Apeldoorn) wordt sinds een aantal weken hard gewerkt aan regionale transitie-agenda’s op gebied van bouw, infra, kunststoffen, consumentengoederen, maakindustrie, textiel en biomassa & voedsel. Diverse regionale spelers, waaronder Stichting Pioneering, Hogeschool Saxion, Oost NL en natuurlijk Agenda voor Twente zijn aangehaakt om verbindingen te leggen met activiteiten en kansen die we in onze regio kunnen oppakken. In de gesprekken blijkt ook dat het voor velen nog zoeken is naar een goede aanpak die bij hun bedrijf of organisatie aansluit. Op de eerst volgende tafel Circulaire economie & duurzaamheid (september) gaan we hier over in gesprek, hoe kan de Agenda hierin ondersteunen, faciliteren en vooral versnellen.

Jaarcongres Circulaire economie
Op 19 november aanstaande organiseert KIVI (Koninklijk Instituut Van Ingenieurs), de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland haar jaarcongres in Twente. Het thema van het congres is Circulaire economie, waarbij de Hogeschool Saxion optreedt als gastheer. Samen met andere partners uit de regio en KIVI wordt een boeiend programma voorbereid.