Category

twente report

IT-talent is hard nodig voor booming ICT-business in Twente

By | Nieuws, twente report

Dat er alleen interessante IT-functies in het westen van het land zijn, is onterecht. ICT in Twente is booming. Er is volop werk, maar het vinden van ICT’ers is lastig. Om dit probleem aan te pakken is TalentIT Twente opgericht, een onafhankelijk platform voor stages, bijbanen en afstudeerplaatsen in de IT.

De Agenda voor Twente sprak met Michiel Krake, marketingtrainee bij TalentIT, Jeroen van de Lagemaat, voorzitter van TalentIT en Wil Janssen, managing director bij InnoValor over het belang van het aantrekken, behouden en laten ontwikkelen van IT-talent, om zo de regio naar een nog hoger niveau te tillen.

Bekijk hieronder de video (kijktijd 2 minuten) en lees bijbehorend artikel (leestijd 3 minuten) over waarom IT-talent hard nodig is voor booming ICT-business in Twente.

IT-talent is hard nodig voor booming ICT-business in Twente

Dat er alleen interessante IT-functies in het westen van het land zijn, is onterecht. Niet alleen bij ICT-bedrijven, maar juist ook in andere branches in Twente speelt ICT een steeds grotere rol om de core business te realiseren. ICT in Twente is dus booming. Er is volop werk, maar het vinden van ICT’ers is lastig. Want, zo blijkt uit eerder onderzoek, vooral studenten weten niet welke interessante en leuke uitdagingen er voor hen bij Twentse bedrijven zijn. Om dit probleem aan te pakken is TalentIT Twente opgericht, een onafhankelijk platform voor stages, bijbanen en afstudeerplaatsen in de IT. Studenten gaan ICT-uitdagingen aan bij interessante bedrijven, kunnen zich verder ontplooien en leveren tijdens hun studie al een zinvolle bijdrage. Dit breed gedragen initiatief is een samenwerkingsverband tussen het Twentse bedrijfsleven, de overheid én het onderwijs. Het doel? Talent aantrekken, behouden, laten ontwikkelen en daarmee de regio naar een nog hoger niveau tillen..

Een mooi carrièreperspectief voor studenten

Michiel Krake, marketingtrainee bij TalentIT trapt af: “Via TalentIT willen we IT-studenten van Saxion en Universiteit Twente binden aan Twente. Door ze tijdens hun studie een stage, bijbaan of afstudeerplaats te bieden, kunnen ze al in vroeg stadium kennismaken met de uitdagende mogelijkheden
voor hun ICT-carrière in een Twentse organisatie. De beloning is, naast een zinvolle bijdrage aan innovatie in een bedrijf, dienst of product, een mooi carrièreperspectief en een leuk salaris. Studenten die meedoen aan TalentIT krijgen overigens een baan- en netwerkgarantie voor een werkplek bij een van de aangesloten organisaties. Daarnaast zien ze ook dat Twente een kansrijke regio is waar het erg fijn wonen en werken is.

Veel meer dus dan alleen een studentenstad. Je bent hier eigenlijk nooit uitgekeken en ook nooit uitgeleerd.”

Legio bedrijven met boeiende ICT-functies

Jeroen van de Lagemaat, voorzitter van TalentIT, licht verder toe: “Dat er in Twente zoveel interessante en leuke bedrijven zijn met boeiende ICT-functies, weten studenten vaak niet. Ze kunnen er soms maar twee noemen. Daar ligt voor ons ook een taak. In Twente excelleren legio bedrijven waar ICT een grote rol speelt. Het zijn er zeker 12.000, van klein tot groot, van ‘harde’ ICT-bedrijven tot ondernemingen waar ICT nog in de kinderschoenen staat. Ook verschilt het van internationale bedrijven tot locals. Het is alleen al leuk om dat aan studenten te laten zien, je ziet ze dan knipperen met hun ogen. Neem bijvoorbeeld slagerij Huuskes. Zij bieden op maat samengestelde maaltijdpakketten aan voor  ziekenhuizen met hun eigen uitgebreide en innovatieve ICT-omgeving. Een ander voorbeeld is het ziekenhuis in Hengelo, waar de nieuwste technologieën, zoals Artificial Intelligence, worden getest om te bepalen of medische ingrepen verantwoord zijn. Of Dynobend in Haaksbergen, waar de efficiëntie en kwaliteit van de buigmachines die zij produceren geheel bepaald worden door de software die deze machines aansturen. Er werken meer ICT’ers dan werktuigbouwkundigen op de ontwikkelafdeling. ICT maakt dus al meer deel van ons dagelijks leven uit dan wij denken en ligt diepgeworteld, tot in de zorginstanties aan toe.”

De juiste matches tussen studenten en bedrijven

Voordat er matches tussen studenten en bedrijven worden gemaakt, wordt er met beide persoonlijk kennisgemaakt. “Want”, zegt Jeroen, een goede klik is belangrijk, maar daarnaast ook de wederzijdse verwachtingen. Vakinhoudelijk, maar ook of de behoefte en het karakter van de student passen bij een bepaald type bedrijf. Van een grote organisatie met een heel team aan ICT-specialisten tot aan een familiebedrijf waar de directeur ICT er altijd ‘bij deed’. Wij maken de matches samen met Blooming IT en WIMM. Deze laatste begeleidt studenten bij het ontwikkelen van hun soft skills op de werkvloer. Blooming IT is meer gericht op het maken van vakinhoudelijke matches.” Michiel haakt aan: “Voor bedrijven is dat ook heel relevant, want elk bedrijf heeft andere ICT-vragen: van software engineering en het optimaliseren van bedrijfsprocessen tot het bouwen van apps. En de student moet passen bij de bedrijfscultuur. Om goede matches te maken tussen bedrijven en studenten kijken we dus verder dan cijfers; de persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden en ambitie spelen dus een grote rol.”

Student via TalentIT Twente biedt meerwaarde voor bedrijven én voor de regio

In april 2020 is TalentIT gestart met een campagne om bij zowel bedrijven als studenten meer naamsbekendheid te krijgen. Michiel: “Studenten kunnen we online goed bereiken. Het bereiken van bedrijven is best een uitdaging. We organiseren ook voorlichtingsbijeenkomsten om toe te lichten wat we kunnen betekenen, juist ook voor de kleinere bedrijven die denken dat TalentIT alleen voor de grote jongens is en zelf geen recruiter hebben om talent te scouten.” Wil Janssen, managing director bij InnoValor, meldde zich na zo’n bijeenkomst direct aan. “We zijn continu op zoek naar nieuwe medewerkers, onze innovatieve softwareoplossingen zijn erg gewild. Zo hebben wij de app READID ontwikkeld die identiteitsdocumenten kan uitlezen. We zien echter ICT-talenten vertrekken uit Twente en dat doet ons pijn. Daarom doen we mee, we willen helpen om talent te binden aan de regio. Het afgelopen jaar heeft een student 12 uur per week, naast zijn studie, gewerkt bij InnoValor. En dat is goed bevallen, al was dat in eerste instantie best spannend. Want, wat kan zo’n student allemaal? Nou, hij leverde behoorlijke software op! En hij draaide gewoon volwaardig mee in ons team van 30 medewerkers. Wij vonden het verfrissend om een student binnen te halen, ze kijken met een andere bril en hebben actuele kennis. En andersom heeft hij een behoorlijke groei laten zien, als persoon en als ICT’er. Mooi!”

Over TalentIT

TalentIT Twente creëert een win-winsituatie. Studenten combineren leren en werken en zien dat Twente een kansrijke regio is. Bedrijven kunnen talenten aantrekken die zich buigen over vraagstukken waar bedrijven zelf niet aan toekomen. Kortom, de ICT-business in Twente is voortvarend, interessant en innovatief en biedt goede arbeidsperspectieven. Meer op www.talentittwente.nl.

TalentIT Twente wordt ondersteund door de Agenda voor Twente. Met dit investeringsprogramma investeren de Twentse gemeenten, ondernemers, onderwijs- en onderzoekstellingen en overheden samen in slimme technologie, goede bereikbaarheid, een sterke economie, voldoende werkgelegenheid,
maximale duurzaamheid, schone energie en een mooie leefomgeving. Zodat Twente een topregio is en blijft om te wonen en te werken.

Download de pdf van het artikel.

Met keurcompost een gezonde bodem voor ons allemaal

By | twente report

De kwaliteit van landbouwgrond is van essentieel belang voor de kwaliteit van onze voeding; hoe gezonder de landbouwbodem, hoe beter alles groeit en bloeit en hoe beter de kwaliteit van voedselproducten kan worden. In Twente is er een netwerkorganisatie die zich hier hard voor maakt: Mineral Valley Twente. Dit doen ze met proeftuinen, waaronder met Keurcompost dat gemaakt wordt van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Ook inwoners kunnen een steentje bijdragen: door afval goed te scheiden, beschikken we over meer GFT-afval om Keurcompost van te maken.

De Agenda voor Twente trok erop uit om meer te weten te komen over het toepassen van Keurcompost in Twente en sprak met Marc Kapteijn, directeur van Twence, Gerben Korten,strategisch omgevingsmanager bij waterbedrijf Vitens, en Henk-Jan van de Riet, agrarisch ondernemer.

Bekijk hieronder de video (2 minuten) en lees het interview (leestijd ca. 3 minuten).

Een gezonde bodem is in het belang van ons allemaal!

De kwaliteit van landbouwgrond is van essentieel belang voor de kwaliteit van onze voeding; hoe gezonder de landbouwbodem, hoe beter alles groeit en bloeit en hoe beter de kwaliteit van voedselproducten kan worden. In Twente is er een netwerkorganisatie die zich hier hard voor maakt: Mineral Valley Twente. Dit doen ze met proeftuinen, waaronder met Keurcompost dat gemaakt wordt van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Over een periode van drie jaar wordt bij een aantal agrarische bedrijven metingen verricht om inzichtelijk en aantoonbaar te krijgen wat Keurcompost doet voor de bodem.

Boost voor landbouwbodem

Grondstoffen- en energieproducent Twence is, als grootste leverancier van Keurcompost in Overijssel, nauw betrokken bij deze proeftuin van Mineral Valley Twente. Marc Kapteijn, directeur van Twence, vertelt: “Twence vindt het sluiten van kringlopen belangrijk. Met Keurcompost brengen we organische stof en voedingsstoffen (nutriënten) afkomstig uit GFT en groenafval in de Twentse landbouwbodem. De nutriënten zorgen voor een optimale groei van het gewas en de organische stof neemt makkelijker water op en houdt het water beter vast. Dit zorgt voor een betere waterhuishouding in de landbouw.”

Ook grondwater heeft baat bij Keurcompost

Als het over water gaat, dan lichten de ogen van Gerben Korten, strategisch omgevingsmanager bij waterbedrijf Vitens, op: “Het grondwater, de bron van ons drinkwater, wordt minder belast als Keurcompost wordt gebruikt in waterwingebieden. Er komt minder stikstof en fosfaat in de grond dan bij het gebruik van ‘gewone’ mest en kunstmest. Het zuiveren van grondwater vergt zo minder energie, de kosten zijn lager en het is duurzamer. Want: ‘wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit’. Het is dus van belang voor ons milieu, maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen en hun kinderen om ook in de toekomst voldoende schoon grondwater te hebben.”

Nu innoveren voor volgende generaties

Ook buiten de waterwingebieden wordt Keurcompost toegepast, zoals door agrariër Henk-Jan van de Riet uit Markelo. Toen hij hoorde over de proeftuin Keurcompost, was hij direct enthousiast en liet gratis 200 ton leveren. “We weten allemaal dat het op de huidige manier zo niet langer door kan gaan. We moeten innoveren om het anders te gaan aanpakken om verdere verschraling van de bodem tegen te gaan. Door de extra mineralen in de organische stof van de Keurcompost hoop ik dat de grondkwaliteit verbetert, zodat ook de generaties na mij nog gewassen kunnen verbouwen en dat we een vitaal platteland behouden. De grond moet gewoon goed zijn, want daar verdienen we onze boterham mee en voorzien we onze medemensen van goed voedsel, nu en in de toekomst.” Henk-Jan laat in deze korte video zien hoe hij bijdraagt aan de proeftuin Keurcompost.

Boeren voor drinkwater

Agrariërs in waterwingebieden zijn dus een belangrijke doelgroep voor het gebruik van Keurcompost. Met het project ‘Boeren voor Drinkwater’ werken Vitens, provincie Overijssel en een groep agrariërs nauw samen. Ze staan voor de gezamenlijke uitdaging om in de kwetsbare waterwingebieden de nitraatuitspoeling en resten van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Gerben Korten: “In dit project laten we zien dat met een efficiëntere bedrijfsvoering al veel bereikt kan worden en een win-win situatie ontstaat. We zien al hele mooie resultaten, ook voor het bedrijfsrendement. We benutten elkaars expertise, maar ook elkaars capaciteit. Een mooi voorbeeld van ‘samen sta je sterker’.”

Nog meer unieke eigenschappen van Keurcompost

“Keurcompost is geheel vrij van schadelijke bacteriën, aaltjes en onkruidzaden dankzij de opwarming tijdens het composteringsproces. Dit gecertificeerde product draagt bij aan een actiever ‘bodemleven’ met aanwezigheid van meer wormen, wat een betere structuur van de grond oplevert. Ook verlaagt Keurcompost de erosiegevoeligheid van de bodem en de kans op het dichtslaan van de bodem na het zaaien. Marc Kapteijn: “We moeten natuurlijk de resultaten van de proeftuin deze drie jaar afwachten, maar de toekomst ziet er veelbelovend uit en de vraag naar compost voor de kringlooplandbouw groeit. Daarnaast dragen inwoners ook steeds beter hun steentje bij: door afval goed te scheiden, beschikken we over meer GFT-afval om Keurcompost van te maken. Daar gaan ook zij ook de vruchten van plukken in de vorm van gezond(er) eten en drinken van Twentse bodem.”

Mineral Valley Twente

Mineral Valley Twente werkt aan een proeftuin, waar Keurcompost ingezet wordt voor bodemgezondheid en water. Deze netwerkorganisatie zorgt voor slimme oplossingen op het gebied van een gezonde bodem en duurzame bemesting. Partners uit het bedrijfsleven, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en de overheid bundelen hiervoor hun krachten. Het investeringsprogramma Agenda voor Twente zorgt voor een financiële impuls om proeftuinen te kunnen starten. Het project is ook onderdeel van de Regio Deal Twente (Groene Technologische Topregio) die gezamenlijk met provincie Overijssel en het Rijk wordt uitgevoerd.

Aan deze proeftuin Keurcompost doen 20 agrariërs mee die in tweede helft van 2019 en de eerste helft van 2020 de eerste Keurcompost hebben ontvangen. Ze nemen elk 100 à 200 ton per jaar af. Over een periode van drie jaar worden metingen verricht om inzichtelijk en aantoonbaar te krijgen wat keurcompost doet voor de bodem. Partners van de proeftuin Keurcompost zijn Twence , Vitens , het project Boeren voor Drinkwater en deelnemende agrariërs in Twente. Meer informatie op www.mineralvalley.nl.

Download de pdf met het artikel.

Twentse textielindustrie herleeft met circulaire textiel

By | twente report

Twente heeft een lange geschiedenis én veel ervaring op gebied van textiel. Waar eerder de productie van nieuw textiel de boventoon voerde, staat nu de recycling van textiel centraal om de groeiende stroom aan textiele afvallen te beperken. In TexPlus, het samenwerkingsverband op gebied van circulair textiel in Twente, is de hele textielketen vertegenwoordigd; van inzameling tot het vervaardigen van eindproducten. Want circulair ondernemen kun je nooit alleen. Ook inwoners kunnen bijdragen aan het hergebruik van textiel om zo de milieu-impact te verlagen.

De Agenda voor Twente trok erop uit om meer te weten te komen over circulaire textiel in Twente en sprak met twee koplopers uit de Twentse textielketen: Auke van der Hoek, manager duurzaamheid en ontwikkeling bij kringloopwarenhuis Het Goed, en Annemieke Koster, oprichter van duurzame weverij Enschede Textielstad.

Bekijk hieronder de video (2 minuten) en lees het interview (leestijd ca. 3 minuten).

Twentse textielindustrie herleeft met circulaire textiel

Twente heeft een lange geschiedenis én veel ervaring op gebied van textiel. Waar eerder de productie van nieuw textiel de boventoon voerde, staat nu de recycling van textiel centraal om de groeiende stroom aan textiele afvallen te beperken. Want dat is inmiddels wereldwijd een grote zorg. Twente pakt haar verantwoordelijkheid en zet zich met het samenwerkingsverband TexPlus in om met nieuwe methoden textiel langer te gebruiken en van afgedankte textiel weer bruikbare vezels en producten te maken. Maar ook om inwoners bewust te maken wat zij kunnen bijdragen aan deze grote maatschappelijk kwestie.

Het houdt een keer op

Voor Twente Report spraken we met twee van de zes partijen die zich hebben verbonden aan TexPlus om de textielketen te verduurzamen en toe te werken naar circulaire textiel. Auke van der Hoek, manager duurzaamheid en ontwikkeling bij kringloopwarenhuis Het Goed, trapt af: “Na de olie-industrie heeft de textielindustrie de meest vervuilende impact op onze aarde die steeds meer en meer inteert. Dat houdt natuurlijk een keer op. De productie van textiel aanpassen op de vraag in plaats van overproduceren kan de milieudruk al verlagen. Net als door textiel een tweede leven te gunnen door het te recyclen. De missie van Het Goed is werk maken door hergebruik, met respect voor mens en milieu.”

Oude spijkerbroeken worden duurzame garens

In de Twentse textielketen neemt kringloopwarenhuis Het Goed een essentiële plek in; hier wordt ingezameld textiel gesorteerd voor een tweede leven: óf in de winkel óf voor de recycling. Voor dat laatste is de duurzame weverij ‘Enschede Textielstad’ onder leiding van Annemieke Koster een belangrijke schakel in de keten. “Wij produceren met gerecyclede en duurzame garens mode- en interieurstoffen. Dat doen we zo lokaal mogelijk en vooral voor merken die al bezig zijn met verduurzaming. Voor de garens gebruiken we onder andere oude spijkerbroeken, werkkleding en lokale vezels, zoals vlas en hennep. Samen met de partners uit TexPlus, waaronder SaXcell en Frankenhuis, zijn we continu aan het onderzoeken en innoveren hoe we van textielafval een nog sterker en hoogwaardiger garen en eindproduct kunnen maken.”

Ingezamelde hoeveelheid textiel groeit

Als bij Het Goed wekelijks de ca. 25.000 kilo ingezamelde kleding (via kledingcontainers in Hengelo en Enschede) door Twente Milieu wordt binnengebracht, begint achter de schermen het sorteringsproces. Auke: “De hoeveelheid textiel dat binnenkomt groeit en het sorteren gaat steeds gestroomlijnder, mede dankzij de bijdrage van het investeringsprogramma ‘Agenda voor Twente’. We hebben extra subsidie aangevraagd om samen met kringloopbedrijf De Beurs het sorteringsproces door te ontwikkelen en grootser aan te pakken.” Annemieke vult aan: “Dat zou heel inderdaad heel mooi zijn, want er belandt nu nog te veel textiel bij het afval dat met innovatieve technieken nog hergebruikt kan worden. Daar ligt voor ons nog een uitdaging in de textielketen, ook om samen met de consument te kijken hoe zij hier nog beter aan bij kunnen dragen.”

Duurzaam en vintage steeds populairder

Auke: “We merken dat consumenten kringloopwinkels steeds beter weten te vinden en minder schromen over de drempel te stappen. Ook jongeren zien we steeds vaker, zij combineren nieuwe kleding met vintage om een eigen stijl te creëren. Maar ook om bewuster geld uit te geven en bij te dragen aan het milieu, mooi om te zien!” Annemieke ondervindt dezelfde tendens aan de ‘business’ kant, waar een duurzame bedrijfsvoering steeds normaler wordt: ”Gerecyclede stof is tegenwoordig niet meer grauw en grijs, waardoor organisaties ook duurzame bedrijfskleding en
interieurstoffering willen. Als de opdracht helder is gaan we op maat produceren. Dat voorkomt onnodige productie en voorraad en dus verspilling.”

Textiel leeft in Twente nog steeds

Dat de roots van textiel in Twente diepgeworteld zijn, blijkt uit het enthousiasme en de intrinsieke motivatie van de partners van TexPlus die sinds het ontstaan in 2018 in korte tijd al veel stappen heeft gemaakt. “Het kan natuurlijk nog beter. We willen toe naar 100% gerecyclede stoffen en nog beter inspelen op de steeds groter wordende vraag naar duurzame textiel. Door TexPlus is de basis er al, dus zie ik de toekomst van circulaire textiel positief. Ook omdat ik merk dat in Twente de textiel sowieso erg leeft; we krijgen veel aanvragen van studenten die stage willen lopen bij ons,
maar ook gepensioneerde wevers willen hun passie voor textiel opnieuw benutten met de nieuwe technieken. Het draagvlak is dus groot. Dat is fantastisch, want alleen samen kunnen we het doen”, besluit Annemieke haar verhaal.

TexPlus

In april 2018 is TexPlus opgericht uit zes Overijsselse koplopers op het gebied van circulair textiel: Twente Milieu, Het Goed, De Beurs, Enschede Textielstad, Frankenhuis en SaXcell. Van inzameling tot verwerking en het vervaardigen van eindproducten; de gehele keten is vertegenwoordigd in de stichting. Meer op www.texplus.nl.

TexPlus wordt ondersteund en gefaciliteerd door de Agenda voor Twente. Onder de naam Agenda voor Twente investeren de Twentse gemeentes, ondernemers, onderwijs- en onderzoekstellingen en overheden samen in slimme technologie, goede bereikbaarheid, een sterke economie, voldoende werkgelegenheid, maximale duurzaamheid, schone energie en een mooie leefomgeving. Zodat Twente een topregio is en blijft om te wonen en te werken.

Download de pdf met het artikel.