In een circulaire economie bestaat afval niet meer en blijven producenten verantwoordelijk voor hun product gedurende de hele levensloop. Twente moet zich binnen de actielijn ‘Circulaire economie & duurzaamheid’ ontwikkelen van een fossiele naar een duurzame economie. De Twentse economie moet verduurzamen door minder energie-uitstoot en afvalgebruik.

Samen met bedrijven en overheden gaan we de uitdaging aan om te verduurzamen en in te spelen op de benodigde veranderingen. Hiermee creëren we nieuwe kansen. In ketens wordt gewerkt aan reduceren van materialen en afval (vooral schaarse grondstoffen), hergebruik van materialen in het proces of in samenwerkingen die weer leiden tot innovaties van product, proces en/of businessmodellen.

“…in 2050 naar een circulaire economie”

Om toekomstige generaties in hun behoeftes te kunnen voorzien, streeft het Rijk in 2050 naar een circulaire economie, waarbij elke regio energie-neutraal is. Hierbij hoort een efficiënte inzet en optimaal hergebruik van grondstoffen. Maar ook zijn er minder grondstoffen nodig, omdat er efficiëntere producten en diensten ontwikkeld worden. Ook Europa zet hierin stappen. Met het actieplan Maak de cirkel rond wil de Europese Commissie een transitie van de Europese interne markt naar een circulaire economie bevorderen.

Twente wil onder meer bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw door de ontwikkeling van technologie en kennis. Verschillende organisaties werken momenteel intensief samen om ervoor te zorgen dat onze regio in 2030 toonaangevend is op het gebied van bodemoptimalisering en mineralenherwinning en – toepassing. Hierdoor heeft Twente straks een duurzame agrarische sector, die voorop loopt in het circulair maken van agrarische grondstoffen. Bijkomend voordeel is de extra werkgelegenheid die hierdoor ontstaat.

Klik op de afbeelding om het visuele verslag, gemaakt door Robert de Groot, beter te bekijken.

Martha van Abbema

Tafelvoorzitter

Marie-José Herik

Secretaris

Waar we aan werken

  • Energie-neutrale Regio in 2050

  • Efficiënte inzet en optimaal hergebruik van grondstoffen

  • Duurzame agrarische sector

  • in 2030 toonaangevend is op het gebied van:

  • Bodemoptimalisering

  • Mineralenwinning

Projecten: Circulaire economie & duurzaamheid

Twentse Energie Strategie

Mineral Valley Twente