Twentse textielindustrie herleeft met circulaire textiel

By 18 december 2019twente report

Twente heeft een lange geschiedenis én veel ervaring op gebied van textiel. Waar eerder de productie van nieuw textiel de boventoon voerde, staat nu de recycling van textiel centraal om de groeiende stroom aan textiele afvallen te beperken. In TexPlus, het samenwerkingsverband op gebied van circulair textiel in Twente, is de hele textielketen vertegenwoordigd; van inzameling tot het vervaardigen van eindproducten. Want circulair ondernemen kun je nooit alleen. Ook inwoners kunnen bijdragen aan het hergebruik van textiel om zo de milieu-impact te verlagen.

De Agenda voor Twente trok erop uit om meer te weten te komen over circulaire textiel in Twente en sprak met twee koplopers uit de Twentse textielketen: Auke van der Hoek, manager duurzaamheid en ontwikkeling bij kringloopwarenhuis Het Goed, en Annemieke Koster, oprichter van duurzame weverij Enschede Textielstad.

Bekijk hieronder de video (2 minuten) en lees het interview (leestijd ca. 3 minuten).

Twentse textielindustrie herleeft met circulaire textiel

Twente heeft een lange geschiedenis én veel ervaring op gebied van textiel. Waar eerder de productie van nieuw textiel de boventoon voerde, staat nu de recycling van textiel centraal om de groeiende stroom aan textiele afvallen te beperken. Want dat is inmiddels wereldwijd een grote zorg. Twente pakt haar verantwoordelijkheid en zet zich met het samenwerkingsverband TexPlus in om met nieuwe methoden textiel langer te gebruiken en van afgedankte textiel weer bruikbare vezels en producten te maken. Maar ook om inwoners bewust te maken wat zij kunnen bijdragen aan deze grote maatschappelijk kwestie.

Het houdt een keer op

Voor Twente Report spraken we met twee van de zes partijen die zich hebben verbonden aan TexPlus om de textielketen te verduurzamen en toe te werken naar circulaire textiel. Auke van der Hoek, manager duurzaamheid en ontwikkeling bij kringloopwarenhuis Het Goed, trapt af: “Na de olie-industrie heeft de textielindustrie de meest vervuilende impact op onze aarde die steeds meer en meer inteert. Dat houdt natuurlijk een keer op. De productie van textiel aanpassen op de vraag in plaats van overproduceren kan de milieudruk al verlagen. Net als door textiel een tweede leven te gunnen door het te recyclen. De missie van Het Goed is werk maken door hergebruik, met respect voor mens en milieu.”

Oude spijkerbroeken worden duurzame garens

In de Twentse textielketen neemt kringloopwarenhuis Het Goed een essentiële plek in; hier wordt ingezameld textiel gesorteerd voor een tweede leven: óf in de winkel óf voor de recycling. Voor dat laatste is de duurzame weverij ‘Enschede Textielstad’ onder leiding van Annemieke Koster een belangrijke schakel in de keten. “Wij produceren met gerecyclede en duurzame garens mode- en interieurstoffen. Dat doen we zo lokaal mogelijk en vooral voor merken die al bezig zijn met verduurzaming. Voor de garens gebruiken we onder andere oude spijkerbroeken, werkkleding en lokale vezels, zoals vlas en hennep. Samen met de partners uit TexPlus, waaronder SaXcell en Frankenhuis, zijn we continu aan het onderzoeken en innoveren hoe we van textielafval een nog sterker en hoogwaardiger garen en eindproduct kunnen maken.”

Ingezamelde hoeveelheid textiel groeit

Als bij Het Goed wekelijks de ca. 25.000 kilo ingezamelde kleding (via kledingcontainers in Hengelo en Enschede) door Twente Milieu wordt binnengebracht, begint achter de schermen het sorteringsproces. Auke: “De hoeveelheid textiel dat binnenkomt groeit en het sorteren gaat steeds gestroomlijnder, mede dankzij de bijdrage van het investeringsprogramma ‘Agenda voor Twente’. We hebben extra subsidie aangevraagd om samen met kringloopbedrijf De Beurs het sorteringsproces door te ontwikkelen en grootser aan te pakken.” Annemieke vult aan: “Dat zou heel inderdaad heel mooi zijn, want er belandt nu nog te veel textiel bij het afval dat met innovatieve technieken nog hergebruikt kan worden. Daar ligt voor ons nog een uitdaging in de textielketen, ook om samen met de consument te kijken hoe zij hier nog beter aan bij kunnen dragen.”

Duurzaam en vintage steeds populairder

Auke: “We merken dat consumenten kringloopwinkels steeds beter weten te vinden en minder schromen over de drempel te stappen. Ook jongeren zien we steeds vaker, zij combineren nieuwe kleding met vintage om een eigen stijl te creëren. Maar ook om bewuster geld uit te geven en bij te dragen aan het milieu, mooi om te zien!” Annemieke ondervindt dezelfde tendens aan de ‘business’ kant, waar een duurzame bedrijfsvoering steeds normaler wordt: ”Gerecyclede stof is tegenwoordig niet meer grauw en grijs, waardoor organisaties ook duurzame bedrijfskleding en
interieurstoffering willen. Als de opdracht helder is gaan we op maat produceren. Dat voorkomt onnodige productie en voorraad en dus verspilling.”

Textiel leeft in Twente nog steeds

Dat de roots van textiel in Twente diepgeworteld zijn, blijkt uit het enthousiasme en de intrinsieke motivatie van de partners van TexPlus die sinds het ontstaan in 2018 in korte tijd al veel stappen heeft gemaakt. “Het kan natuurlijk nog beter. We willen toe naar 100% gerecyclede stoffen en nog beter inspelen op de steeds groter wordende vraag naar duurzame textiel. Door TexPlus is de basis er al, dus zie ik de toekomst van circulaire textiel positief. Ook omdat ik merk dat in Twente de textiel sowieso erg leeft; we krijgen veel aanvragen van studenten die stage willen lopen bij ons,
maar ook gepensioneerde wevers willen hun passie voor textiel opnieuw benutten met de nieuwe technieken. Het draagvlak is dus groot. Dat is fantastisch, want alleen samen kunnen we het doen”, besluit Annemieke haar verhaal.

TexPlus

In april 2018 is TexPlus opgericht uit zes Overijsselse koplopers op het gebied van circulair textiel: Twente Milieu, Het Goed, De Beurs, Enschede Textielstad, Frankenhuis en SaXcell. Van inzameling tot verwerking en het vervaardigen van eindproducten; de gehele keten is vertegenwoordigd in de stichting. Meer op www.texplus.nl.

TexPlus wordt ondersteund en gefaciliteerd door de Agenda voor Twente. Onder de naam Agenda voor Twente investeren de Twentse gemeentes, ondernemers, onderwijs- en onderzoekstellingen en overheden samen in slimme technologie, goede bereikbaarheid, een sterke economie, voldoende werkgelegenheid, maximale duurzaamheid, schone energie en een mooie leefomgeving. Zodat Twente een topregio is en blijft om te wonen en te werken.

Download de pdf met het artikel.