Laatste gedeelte van subsidie vanuit Agenda van Twente (voorloper van huidige Agenda) is toegekend aan De Groene Poort, dit is een meerjarig programma van gemeente Borne. Het programma is gericht op behoud en ontwikkeling van landschappelijke, economische, cultuurhistorische en ecologische elementen in dit unieke gebied. Tijdens de Bestuurscommissie Agenda van Twente is op 31 januari jl. het laatste gedeelte van de subsidie, namelijk € 386.000,- toegekend.

Het programma De Groene Poort kent vier thema’s, te weten ‘Landschap en Economie’, ‘Kunst, Cultuur en Voorzieningen’, ‘Kennisontwikkeling en Innovatie’ en ‘Ontsnipperen en Verbinden’ . Deze laatste subsidie wordt gebruikt voor het thema ‘Ontsnipperen en Verbinden’. Dit thema heeft als doel de landgoederenzone van Zuidwest Twente (met o.a. Twickel) via het gebied van De Groene Poort (buitengebied van gemeente Borne), te verbinden met het Nationaal Landschap Noordoost Twente. Belangrijkste opgave daarbij is de belemmering van de infrastructuur op te heffen en verstedelijking in het gebied tegen te gaan.

Goede resultaten van het programma

Sinds de start van het programma in 2007 zijn er meer dan vijftig projecten uitgevoerd. Een groot aantal van deze projecten is tot stand gekomen op initiatief en met medewerking van de lokale bewoners. Enkele voorbeelden daarvan zijn het Kloosterpad Zenderen, de (uitvoering van) dorpsplannen in de kernen Hertme en Zenderen en de ontwikkeling van wandelommetjes. Meer informatie vindt u op de website van De Groene Poort.

Subsidie vanuit investeringsagenda: Agenda van Twente

Op 31 januari jl. is in de Bestuurscommissie Agenda van Twente, de derde en tevens laatste gedeelte van de subsidie beschikbaar gesteld, te weten € 386.000,-. In totaal is er voor dit project €1.158.000,- subsidie vanuit de Agenda van Twente toegekend voor deelprojecten met een regionale uitstraling. De Agenda van Twente is een tienjarig investeringsprogramma van de veertien Twentse gemeenten en loopt tot eind 2017. Dit programma wordt onder de naam Agenda vóór Twente voortgezet.

Met de toekenning van deze laatste subsidie is de gebiedsontwikkeling Groene Poort in het buitengebied van gemeente Borne voor wat betreft dit Agenda van Twente-project tot een afronding gekomen. Met de bijdrage uit de Agenda is het gebied economisch, landschappelijk en sociaal doorontwikkeld en is een groene verbinding gerealiseerd tussen het Nationaal Landschap van Noordoost Twente en de landgoederen zone in Zuidwest Twente. Dit initiatief heeft voor heel Twente een positieve uitstraling, en biedt kansen voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme.

Foto: Juliette Huis in ’t Veld – Marb Consultancy