De Regionale Transitieagenda’s Circulaire Economie van Overijssel

3 – 7 februari 2020: de week van de circulaire economie

Overijssel timmert hard aan de weg voor een circulaire economie! Daarvoor is het afgelopen jaar, met diverse organisaties uit het bedrijfsleven, brancheverenigingen en kennisinstellingen hard gewerkt aan zes Regionale Transitieagenda’s: Biomassa & Voedsel, Bouw, Infra, Kunststoffen, Maakindustrie, en Textiel. De RTA’s bevatten niet alleen concrete projecten op het gebied van circulaire economie, maar besteden ook veel aandacht aan kennisdeling en -verspreiding. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de in 2018 opgestelde grondstofstroomanalyse.

In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050, dat het kabinet in september 2016 lanceerde, zijn vijf ketens aangewezen waarmee het Rijk grote stappen wil zetten naar een circulaire economie: Biomassa & Voedsel, Kunststoffen, Bouw, Consumptiegoederen en Maakindustrie. Samen met de Economic Boards, VNO-NCW Midden en Bouwend Nederland heeft de provincie Overijssel het initiatief genomen om deze Nationale Transitieagenda’s te vertalen naar deze eerder genoemde Regionale Transitieagenda’s (RTA’s). Daarbij is onderzocht hoe op Overijsselse schaal zoveel mogelijk het verschil kan worden gemaakt, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de Overijsselse economie en de sterke kanten van het bedrijfsleven.
Deze aanpak wordt ondersteund door het provinciale programma ‘Circulaire Economie’.

Voor meer informatie en een volledig overzicht van alle zes transitieagenda’s en een samenvatting daarvan: kijk op www.overijssel.nl/circulaire-economie.