Derde tafelbijeenkomst van Circulaire economie & duurzaamheid: “just do it”

By 25 juni 2019Nieuws

Op 16 mei jl. was de derde bijeenkomst van de Circulaire economie & duurzaamheid. Landbouw in relatie tot circulaire economie, duurzaamheid en de energie transitie stond deze middag centraal.

De pitches van Hans Gierveld, adjunct rentmeester van Twickel, Martin Verbeek, projectleider Mineral Valley, en Danny van Deursen, procesmanager Energie Strategie Twente, zorgden samen met de input van de zeventien smaakmakers van zowel ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid voor een boeiende bijeenkomst.

Na de pitches stelde Martha van Abbema, voorzitter tafel Circulaire economie & duurzaamheid, voor om vooral met elkaar in gesprek te gaan over het thema. Concrete voorstellen kwamen op tafel die vanuit de Agenda een extra boost krijgen. Zo worden verder stappen gezet rondom circulaire oplossingen van het bermbeheer, wordt er kritisch gekeken welke ruimte er is voor innovaties in relatie tot de regelgeving, gaan we met elkaar in gesprek over circulaire verdienmodellen zodat de afzetmarkten groter worden en liggen er kansen door de energie transitie slim te koppelen aan de circulaire economie. Ook werd gemeenten gevraagd de inkoopvoorwaarden onder de loep te nemen, bijvoorbeeld om regionale producten eenvoudiger in te kopen. En wordt er nagedacht over kringlooplandbouw en het creëren van een Twents product of label.

Een aantal onderwerpen binnen de tafel Circulaire economie & duurzaamheid maken onderdeel uit van een keten met verschillende partijen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het project circulaire textiel. Ook voor bermgras en lokale kringloop is dit aan de orde. De Agenda voor Twente wil proberen hierin een versnelling aan te brengen door combinaties te helpen organiseren, proeftuinen en experimenten te ondersteunen en waar nodig nieuwe of aanvullende partners te vinden.

Kortom, een inspirerende middag waarin mensen aan het nadenken werden gezet over landbouw in relatie tot circulaire economie, duurzaamheid en de energie transitie. “Just do it” was een hartenkreet van één van de smaakmakers die het gevoel van de bijeenkomst goed weergaf. In het najaar van 2019 zijn nog twee bijeenkomsten gepland.

Meer weten over een van de onderwerpen? Of wenst u in contact te komen met de projectleider van een onderwerp? Mail ons en wij helpen u graag verder.
Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen omtrent de Agenda voor Twente? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Lees het volledige publieksverslag