Dit is de website van Agenda voor Twente. We doen uiteraard ons best de site juist en actueel te houden.
Toch kan er soms iets fout gaan. Uw suggesties voor verbeteringen zijn welkom bij de webredactie.

Cookies

Deze site plaatst cookies om de site goed te laten werken, bijvoorbeeld bij het zoeken naar trefwoorden.
Verder plaatsen we cookies om de bezoekersaantallen te kunnen meten. De gegevens zijn niet te herleiden tot individuen of individuele apparaten (zoals een pc, ipad of mobiele telefoon).
Ook derden kunnen cookies plaatsen, zoals YouTube als u een video op deze site bekijkt.

Hergebruik

U mag de teksten op deze site hergebruiken voor niet-commerciƫle doeleinden. Hierbij graag de bron vermelden a.u.b.
De foto’s op deze site mag je niet hergebruiken, behalve met uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Agenda voor Twente.

Aansprakelijkheid

U kunt geen rechten ontlenen aan deze website. Agenda voor Twente sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.