De eerste innovatietafel Bereikbaarheid & vestigingsklimaat van de Agenda voor Twente was op 21 juni jl. goed gevuld. Aan tafel zaten betrokken professionals van verschillende sectoren: overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek, die zich voor dit thema inzetten. “Samen willen wij bepalen waar we hét verschil kunnen maken in Twente”, benadrukt tafelvoorzitter Eric Markvoort. Waar is behoefte aan en wat kunnen we bereiken? Moeten we inzetten op personenvervoer met de trein en de reistijd Twente-Amsterdam verkorten naar één uur? Of wordt daar al hard genoeg aan gewerkt en kunnen wij ons beter inzetten op bijvoorbeeld slimmer asfalt?

Onderdeel van Agenda voor Twente
Steeds meer buitenlandse bedrijven weten Twente te vinden. Logisch, want deze mooie en goed bereikbare regio, zowel via water, weg als spoor, is erg aantrekkelijk voor bedrijven met internationale potentie. De tafel Bereikbaarheid & vestigingsklimaat is onderdeel van de Agenda voor Twente en wil laten zien wat de mogelijkheden zijn die Twente biedt. We willen geïnteresseerde bedrijven ontzorgen en helpen hun vestiging hier te laten floreren (ondernemerschap). Ook zetten we met deze tafel in op het verhogen van de bereikbaarheid van én binnen de regio Twente en het vergroten van de bekendheid van Twente. 

Geen zaken dubbel doen!
Rondom dit thema zijn al veel partijen aan de slag. We willen zeker geen zaken dubbel doen. In overleg met deze partijen willen we met de Agenda voor Twente hét verschil maken. Tijdens de volgende tafelbijeenkomst gaan we bepalen waar en hoe we dit verschil kunnen maken. Een thema dat is genoemd tijdens deze innovatietafel en die verder wordt verkend is bijvoorbeeld: de structurele achterstand die Twente heeft ten opzichte van andere gebieden in Nederland. Maar ook is het belang van de A1 – A35 verbinding Azelo – Buren genoemd.

Vervolg en meer informatie
In oktober wordt een tweede innovatietafel georganiseerd. Meer informatie en/of aanmelden kan bij de secretaris: Linda van Asselt (l.vanasselt@regiotwente.nl).