Twente ontvangt jaarlijks zo’n 45 miljoen euro subsidies uit Brussel (72 euro per inwoner) en daarnaast stelt de Europese Investeringsbank circa 55 miljoen euro aan leningen en garanties beschikbaar aan het MKB en infrastructuurprojecten. Europa investeert dus per jaar ruim 110 miljoen euro in onze regio.

Twente doet het heel goed wat betreft de innovatiefondsen (Horizon) en de structuurfondsen (EFRO en Interreg), maar op andere terreinen zoals milieu, energie en infrastructuur is er ruimte voor optimalisering. Goed om daar eens naar te kijken, ook omdat Brussel nu werkt aan de volgende generatie fondsen, waar we vanaf 2021 optimaal gebruik van willen maken.

Projecten uit de Agenda voor Twente
Het adviesbureau ERAC is gevraagd om aan de hand van het Uitvoeringsprogramma 2018 van de Agenda voor Twente te onderzoeken hoe we Europese fondsen kunnen gebruiken voor de voorgestelde projecten. Initiatiefnemers van deze projecten zijn gevraagd hiervoor hun projectfiches in te dienen. Op 12 juli was er een Stakeholdersbijeenkomst met circa 15 deelnemers, waarbij acht projecten werden gepitched aan de professionals van ERAC en de Subsidieadviseurs Twente:

  • Stichting Pioneering met een voorstel voor een grensoverschrijdend fieldlab circulair bouwen;
  • Smart Port Twente: o.a. voorstellen voor een beter data- en verkeersmanagement;
  • Brandweer Veiligheidszone wil een project uitvoeren om realtime feedback te geven inzake trainingen;
  • Saxion Forensic Technology heeft ideeën voor een “Crimescene Fieldlab”;
  • Het Twents Fonds Vakmanschap kijkt naar mogelijkheden voor subsidies voor her-, om- en bijscholing;
  • Mineral Valley Twente: presenteerde mogelijke projecten met het motto “van afvalstoffen naar grondstoffen”;
  • Erik Stok presenteerde de visie Smart Regio Twente en het SMART (Sustainable Urban Mobility Plan).

Tijdens de afsluiting van deze bijeenkomst geeft programmaleider Aleid Diepeveen aan blij te zijn dat we een stap hebben gezet om meer zicht te krijgen op kansen voor EU-middelen voor de huidige projecten. De initiatiefnemers krijgen nog aanvullende feedback en suggesties van ERAC, om die vervolgens naar eigen inzichten in hun projecten mee te nemen. Vanuit de Agenda voor Twente blijven we meedenken op het gebied van financiële ondersteuning van Europa. Hierbij wordt bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt van de verschillende liaison-officers in de regio, zowel vanuit lobby als bijvoorbeeld Oost NL. “Samen slim verbinden om meer kansen in EU-verband te verzilveren”, aldus Aleid Diepeveen.

Meer informatie
Mocht u na het lezen van deze informatie meer willen weten over Europese subsidies, neem dan contact om met adviseur Internationaal & lobby van Regio Twente, Ullrich Schröder (U.Schroder@regiotwente.nl).