Geslaagde tweede tafelbijeenkomst Arbeidsmarkt & talent

By 3 juni 2019Nieuws

Hoe vind je geschikt personeel? En hoe kun je mensen binden en boeien om in je personeelsbehoefte te voorzien? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens de tweede tafelbijeenkomst op 16 mei jl., met als thema het bereiken van onbenut arbeidspotentieel.

Paul Mollink, senior adviseur mensen & werken bij Regio Twente, startte de bijeenkomst met een presentatie over de onderverdeling van de Twentse beroepsbevolking. Het onbenut arbeidspotentieel is veel groter dan alleen de ‘mensen zonder een betaalde baan’.
De presentatie liet zien dat het onbenut arbeidspotentieel groter is dan alleen de ‘mensen zonder een betaalde baan’. In Twente zijn er 43.800 mensen die tot de doelgroep onbenut arbeidspotentieel in Twente behoren.

Na deze presentatie deelde Ben Gerrits, manager Port of Twente, een praktijkvoorbeeld, waarbij hij de zoektocht naar goed personeel naar voren bracht. Ben Gerrits: “Er is een grote mismatch tussen de vraag- en aanbodkant en bovendien zijn er veel belemmeringen waardoor mensen nog niet direct aan het werk kunnen. Bijvoorbeeld mensen die in de schuldhulpverlening zitten, het niet hebben van een oppas of vervoer”.

Vervolgens brainstormden de aanwezigen in twee groepen over het bereiken van onbenut arbeidspotentieel. Veel mooie ideeën zijn bedacht, waarvan één met kop en schouder boven uitstak: het organiseren van een Twents loket, waarbij er een ‘kapitein’ is die de leiding heeft en waar je met al je vragen terecht kan. Maar ook de andere ideeën zijn waardevol en worden als gespreksonderwerp gebruikt bij volgende tafelbijeenkomsten.

Na het interactieve deel blijkt opnieuw dat de actielijn Arbeidsmarkt & talent raakt aan alle thema’s die in de Agenda behandeld worden. Wanneer je een goed vestigingsklimaat hebt, dan komen de mensen wel. En de veranderende, innovatieve samenleving waarbij circulariteit steeds belangrijker wordt, zorgt ook weer voor nieuwe banen. Vraag en aanbod blijven continue in beweging en hier moet je op inspelen wil je het passend maken. Echter, dat we dit samen moeten doen, is een ding dat zeker is. Bent u vertegenwoordiger vanuit de het onderwijs, het onderzoek of de overheid? Meld u dan voor de volgende bijeenkomst via info@agendavoortwente.nl.

Namens Agenda voor Twente willen wij alle deelnemers bedanken voor hun aanwezigheid en enthousiaste bijdrage aan deze middag. Wilt u meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze tafelbijeenkomst of kijk op onze website voor meer informatie over deze actielijn.