Met keurcompost een gezonde bodem voor ons allemaal

By 29 januari 2020twente report

De kwaliteit van landbouwgrond is van essentieel belang voor de kwaliteit van onze voeding; hoe gezonder de landbouwbodem, hoe beter alles groeit en bloeit en hoe beter de kwaliteit van voedselproducten kan worden. In Twente is er een netwerkorganisatie die zich hier hard voor maakt: Mineral Valley Twente. Dit doen ze met proeftuinen, waaronder met Keurcompost dat gemaakt wordt van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Ook inwoners kunnen een steentje bijdragen: door afval goed te scheiden, beschikken we over meer GFT-afval om Keurcompost van te maken.

De Agenda voor Twente trok erop uit om meer te weten te komen over het toepassen van Keurcompost in Twente en sprak met Marc Kapteijn, directeur van Twence, Gerben Korten,strategisch omgevingsmanager bij waterbedrijf Vitens, en Henk-Jan van de Riet, agrarisch ondernemer.

Bekijk hieronder de video (2 minuten) en lees het interview (leestijd ca. 3 minuten).

Een gezonde bodem is in het belang van ons allemaal!

De kwaliteit van landbouwgrond is van essentieel belang voor de kwaliteit van onze voeding; hoe gezonder de landbouwbodem, hoe beter alles groeit en bloeit en hoe beter de kwaliteit van voedselproducten kan worden. In Twente is er een netwerkorganisatie die zich hier hard voor maakt: Mineral Valley Twente. Dit doen ze met proeftuinen, waaronder met Keurcompost dat gemaakt wordt van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Over een periode van drie jaar wordt bij een aantal agrarische bedrijven metingen verricht om inzichtelijk en aantoonbaar te krijgen wat Keurcompost doet voor de bodem.

Boost voor landbouwbodem

Grondstoffen- en energieproducent Twence is, als grootste leverancier van Keurcompost in Overijssel, nauw betrokken bij deze proeftuin van Mineral Valley Twente. Marc Kapteijn, directeur van Twence, vertelt: “Twence vindt het sluiten van kringlopen belangrijk. Met Keurcompost brengen we organische stof en voedingsstoffen (nutriënten) afkomstig uit GFT en groenafval in de Twentse landbouwbodem. De nutriënten zorgen voor een optimale groei van het gewas en de organische stof neemt makkelijker water op en houdt het water beter vast. Dit zorgt voor een betere waterhuishouding in de landbouw.”

Ook grondwater heeft baat bij Keurcompost

Als het over water gaat, dan lichten de ogen van Gerben Korten, strategisch omgevingsmanager bij waterbedrijf Vitens, op: “Het grondwater, de bron van ons drinkwater, wordt minder belast als Keurcompost wordt gebruikt in waterwingebieden. Er komt minder stikstof en fosfaat in de grond dan bij het gebruik van ‘gewone’ mest en kunstmest. Het zuiveren van grondwater vergt zo minder energie, de kosten zijn lager en het is duurzamer. Want: ‘wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit’. Het is dus van belang voor ons milieu, maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen en hun kinderen om ook in de toekomst voldoende schoon grondwater te hebben.”

Nu innoveren voor volgende generaties

Ook buiten de waterwingebieden wordt Keurcompost toegepast, zoals door agrariër Henk-Jan van de Riet uit Markelo. Toen hij hoorde over de proeftuin Keurcompost, was hij direct enthousiast en liet gratis 200 ton leveren. “We weten allemaal dat het op de huidige manier zo niet langer door kan gaan. We moeten innoveren om het anders te gaan aanpakken om verdere verschraling van de bodem tegen te gaan. Door de extra mineralen in de organische stof van de Keurcompost hoop ik dat de grondkwaliteit verbetert, zodat ook de generaties na mij nog gewassen kunnen verbouwen en dat we een vitaal platteland behouden. De grond moet gewoon goed zijn, want daar verdienen we onze boterham mee en voorzien we onze medemensen van goed voedsel, nu en in de toekomst.” Henk-Jan laat in deze korte video zien hoe hij bijdraagt aan de proeftuin Keurcompost.

Boeren voor drinkwater

Agrariërs in waterwingebieden zijn dus een belangrijke doelgroep voor het gebruik van Keurcompost. Met het project ‘Boeren voor Drinkwater’ werken Vitens, provincie Overijssel en een groep agrariërs nauw samen. Ze staan voor de gezamenlijke uitdaging om in de kwetsbare waterwingebieden de nitraatuitspoeling en resten van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Gerben Korten: “In dit project laten we zien dat met een efficiëntere bedrijfsvoering al veel bereikt kan worden en een win-win situatie ontstaat. We zien al hele mooie resultaten, ook voor het bedrijfsrendement. We benutten elkaars expertise, maar ook elkaars capaciteit. Een mooi voorbeeld van ‘samen sta je sterker’.”

Nog meer unieke eigenschappen van Keurcompost

“Keurcompost is geheel vrij van schadelijke bacteriën, aaltjes en onkruidzaden dankzij de opwarming tijdens het composteringsproces. Dit gecertificeerde product draagt bij aan een actiever ‘bodemleven’ met aanwezigheid van meer wormen, wat een betere structuur van de grond oplevert. Ook verlaagt Keurcompost de erosiegevoeligheid van de bodem en de kans op het dichtslaan van de bodem na het zaaien. Marc Kapteijn: “We moeten natuurlijk de resultaten van de proeftuin deze drie jaar afwachten, maar de toekomst ziet er veelbelovend uit en de vraag naar compost voor de kringlooplandbouw groeit. Daarnaast dragen inwoners ook steeds beter hun steentje bij: door afval goed te scheiden, beschikken we over meer GFT-afval om Keurcompost van te maken. Daar gaan ook zij ook de vruchten van plukken in de vorm van gezond(er) eten en drinken van Twentse bodem.”

Mineral Valley Twente

Mineral Valley Twente werkt aan een proeftuin, waar Keurcompost ingezet wordt voor bodemgezondheid en water. Deze netwerkorganisatie zorgt voor slimme oplossingen op het gebied van een gezonde bodem en duurzame bemesting. Partners uit het bedrijfsleven, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en de overheid bundelen hiervoor hun krachten. Het investeringsprogramma Agenda voor Twente zorgt voor een financiële impuls om proeftuinen te kunnen starten. Het project is ook onderdeel van de Regio Deal Twente (Groene Technologische Topregio) die gezamenlijk met provincie Overijssel en het Rijk wordt uitgevoerd.

Aan deze proeftuin Keurcompost doen 20 agrariërs mee die in tweede helft van 2019 en de eerste helft van 2020 de eerste Keurcompost hebben ontvangen. Ze nemen elk 100 à 200 ton per jaar af. Over een periode van drie jaar worden metingen verricht om inzichtelijk en aantoonbaar te krijgen wat keurcompost doet voor de bodem. Partners van de proeftuin Keurcompost zijn Twence , Vitens , het project Boeren voor Drinkwater en deelnemende agrariërs in Twente. Meer informatie op www.mineralvalley.nl.

Download de pdf met het artikel.