Nieuwe projecten kunnen van start!

By 16 september 2019Nieuws

Na maanden aan voorbereiding en uitwerking is begin september groen licht gegeven voor drie nieuwe projecten, namelijk Alumni Community, Texplus en Citizenlab Oost. Deze projecten maken ook onderdeel uit van de Regio Deal.

Alumni Community
Alumni Community is gericht op de uitdaging om talent in de regio aan te trekken en te behouden. Alumni zijn de beste ambassadeurs voor de regio en een doelgroep voor het aantrekken van hoogopgeleiden werknemers naar Twente. Daarnaast wordt het netwerk van alumni ook gebruikt om bedrijven naar Twente te trekken.

TexPlus
Twente heeft een lange geschiedenis op gebied van textiel. Vandaag de dag zetten Twentse partijen zich in om de textielketen te verduurzamen. In het samenwerkingsverband TexPlus wordt toegewerkt naar circulaire textiel meer textiel in te zamelen, textiel langer te gebruiken en van afgedankte textiel weer bruikbare vezels te maken.

Enschede Textielstad is een van de partners van het project Texplus, welke ook onderdeel uit maakt van de Agenda voor Twente. Deze is onlangs positief beoordeeld, net als twee andere projecten. Klik hier voor meer informatie.

Citizenlab Oost
Citizenlab Oost zoekt de combinatie van burgers met nieuwe technologie op, waarbij mensen worden gestimuleerd om aan hun gezondheid te werken. Dit op een laagdrempelige en toegankelijke manier, waarbij de kwaliteit van de zorg wordt verbeterd en ingezet wordt op preventie.

Een mooie mix aan projecten die voortbouwen op het Twentse DNA en onze regionale economie gaan versterken.