Opening loket voor gezonde bodem: “Twence levert Keurcompost aan landbouw via Mineral Valley Twente”

By 12 april 2019Nieuws

Twence is de grootste leverancier van Keurcompost in Overijssel. Deze Keurcompost is gemaakt van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Via het loket van Mineral Valley Twente kunnen agrarisch ondernemers gratis Keurcompost laten afleveren op een locatie naar keuze. De compost werkt als bodemverbeteraar van de landbouwgrond in Twente. We richten ons daarbij vooral op de landbouwgebieden bij de huidige en toekomstige waterwingebieden in Twente, zoals Hammerflier, Manderveen, Hooge Hexel, Wierden, Holten en Herikerberg. Ondernemers die betrokken zijn bij het project Boeren voor Drinkwater, zijn daarom als eerste benaderd om de Keurcompost aan te vragen, maar ook andere agrarisch ondernemers in Twente kunnen gratis keurcompost laten leveren.

Het initiatief maakt deel uit van de proeftuin Regionale aanwending organische stof van Mineral Valley Twente. Over een periode van drie jaar meten we of we het effectieve organische stofgehalte in de bodem op een hoger peil kunnen krijgen. Voor ondernemers een mooie kans om op laagdrempelige wijze organische stof aan te brengen op hun gronden en zo de bodemgezondheid te verbeteren.

Voordelen van Keurcompost

Keurcompost kan deels de bemesting van een landbouwperceel vervangen. De stikstof en fosfor in de Keurcompost komen traag vrij. Dat is goed voor de groei van de gewassen en dus de oogst, maar ook voor de volgende teelten. Daarnaast heeft het gebruik van compost op landbouwgrond meer voordelen:
– Keurcompost geeft bij de standaarddosis geen stikstofuitspoeling.

  • De bodemstructuur verbetert, waardoor de bodem bij droogte meer vocht vasthoudt en water sneller opneemt na een regenbui.
  • Ook zijn er meer wormen en ander bodemleven, die de grond verwerken tot een stabiele bodem.
  • De bodem houdt de voedingsstoffen langer vast en geeft de voedingsstoffen langzamer vrij.
  • Keurcompost voert veel stabiele organische stof aan.
  • Keurcompost verlaagt de erosiegevoeligheid en de kans op het dichtslaan van de bodem na zaai.

Dankzij de opwarming tijdens het composteringsproces van het GFT, is de compost geheel vrij van schadelijke bacteriën, aaltjes en onkruidzaden. Keurcompost is een gecertificeerd product dat wordt geproduceerd volgens de kwaliteitscriteria van de Beoordelingsrichtlijn Keurcompost.

Grootschalig uitrollen

In de proeftuin is veel aandacht voor regelgeving voor het transport van meststoffen, de opslag en de grootschalige toepassing van compost op de landbouwgrond. Zo krijgen we meer inzicht in hoe we kunstmest kunnen vervangen door compost binnen (nieuwe) Europese regelgeving voor (organische) meststoffen. Met oog op de toekomst om dit grootschalig uit te kunnen rollen in Twente en straks de distributie zeer effectief in te kunnen richten.

Laagdrempelig

Mineral Valley Twente wil de ondernemers zoveel mogelijk ontzorgen. Bestellen van Keurcompost is dan ook makkelijk en snel. Via www.mineralvally.nl/loket vullen ondernemers een formulier in, met de gewenste hoeveelheid en de gewenste locatie. De compost kan twee keer per jaar worden besteld voor aflevering van minimaal 15 ton per levering in het najaar en het voorjaar. De ondernemers krijgen minimaal een week voor aflevering bericht.