Pioneering, hoeksteen in het netwerk

By 24 april 2019Nieuws

Twente is een topregio om in te wonen en te werken. De snel veranderde samenleving stelt de regio voor uiteenlopende maatschappelijke, technische en economische uitdagingen. Die vragen om passende oplossingen. Met de Agenda voor Twente wordt gezamenlijk geïnvesteerd in de toekomst van een krachtige regio met volop potentie. De Agenda is een investeringsprogramma (2018-2022) op initiatief van de veertien Twentse gemeente ontwikkeld, in nauwe samenwerking met Twente Board en hun partners in het bedrijfsleven, van kennis- en onderwijsinstelling en van de samenwerkende overheden, waaronder de provincie Overijssel. Pioneering, is een van de partners in de zogenaamde basisinfrastructuur waarmee regionale samenwerking wordt aangejaagd, een hoeksteen in een netwerk.

In samenwerking met andere regionale partners wordt gewerkt aan versterking van het ecosysteem voor het Twentse bedrijfsleven. ‘Die versterking is vooral gericht op stimuleren van innovatie en faciliteren van bedrijven in transities, zoals digitalisering en circulaire economie. Hiermee versterken we de economische ontwikkelingen in de regio. ‘Pioneering, als aanjager van vernieuwing in de bouw, heeft zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot een cluster met een vaste waarde in het netwerk”, aldus Aleid Diepeveen, programmaleider Agenda voor Twente’.

Pioneering is een kartrekker binnen de actielijn Circulaire economie & duurzaamheid van de Agenda voor Twente die de uitdaging van het klimaatakkoord oppakt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Met Pioneers wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de transitie naar een circulaire bouweconomie en het beperken van de energievraag van woningen. Daarbij komt de opgave om tot aardgasvrije wijken te komen. Dat wordt pragmatisch opgepakt: kennispartners en bedrijven worden bij elkaar gebracht om samen op zoek te gaan naar de meest geschikte oplossingen. Naast de kortere termijn, wordt natuurlijk ook vooruitgekeken ‘hoe die transitie naar een circulaire bouw vorm te geven’. Wat is de next step, hoe gaan we die zetten, wie hebben we daarvoor nodig? In de traditionele rollen dienen die partijen zich snel aan, maar voor die transitie heb je koplopers nodig en bieden andere partijen nieuwe kansen. Aleid Diepeveen: ”Mooi te zien hoe Pioneering die verschillende snelheden weet te verbinden.

De Agenda voor Twente is gericht op samenwerking en co-creatie. De partners kunnen en moeten nog intensiever samen om een niveau te bereiken waarmee we ons echt gaan onderscheiden. Pioneering vragen we daarom nadrukkelijk om de andere partners binnen het programma op te zoeken. Hierbij kun je denken aan NovelT, die dicht op kennis van UT en Saxion zitten, en ook goed bekend zijn met andere domeinen zoals de maakindustrie. En dit geldt ook voor talent: mensen opleiden voor kansrijke sectoren, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. TechniekPact Twente heeft daarvoor een concrete aanpak ontwikkeld, waar Pioneering weer gebruik van kan maken. Willen we het verschil kunnen maken in Twente en ver daarbuiten, dan hebben we elkaar hard nodig, om slimmer en sneller de oplossingen te kunnen bieden. Pioneering is daarin een belangrijke waarde!’”