Pluim voor varkenshouders: “Varkensmest voor gezonde bodem”

By 19 maart 2019Nieuws

Op 7 maart 2019 overhandigde gedeputeerde Hester Maij de wisselbokaal van Mineral Valley Twente aan Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en vijf agrarische ondernemers. Een pluim voor de varkenshouders. Zij voerden het afgelopen jaar een proeftuin uit onder begeleiding van Wageningen University & Research (WUR). De komende jaren willen ze de proeftuin voortzetten. Doel van de proeven? Aantonen dat varkensmest een hoogwaardig product is en kunstmest kan vervangen.

“Varkensmest hebben we in de regio genoeg, terwijl we kunstmest moeten aanvoeren,” legt Gerben Dekker van POV regio Overijssel uit. “In varkensmest zitten veel mineralen en andere voedingsstoffen die heel gezond zijn voor de bodem. Gras, maïs en andere gewassen kunnen daar goed op groeien. Met de juiste verwerking en samenstelling van de dunne fractie, kunnen we zorgen dat we uiteindelijk geen kunstmest meer nodig hebben. Maar voordat we zover zijn, moeten we eerst aantoonbaar maken dat de mest een hoogwaardig product is en geen afval, zoals nu is vastgesteld in de wet.”

Proeftuin Dunne fractie varkensmest
De proeftuin ‘Dunne fractie varkensmest’ is één van de zeventien proeftuinen van Mineral Valley Twente die het afgelopen jaar zijn opgestart. In deze proeftuin is de dunne fractie, in plaats van kunstmest, uitgereden op een maïsperceel. De proeftuin is begeleid door onderzoeker Herman van Schooten van de WUR: “We hebben in 2018 vooral naar de stikstofbenutting door het gewas gekeken. In 2019 wordt het onderzoek voortgezet door de aanleg van een meerjarige proef op een maisperceel in Twente. De resultaten volgen we drie jaar lang. Niet alleen de groei van de gewassen meten we, maar ook de nitraatuitspoeling naar het grondwater.”

Wisselbokaal voor ondernemerschap en lef
Gedeputeerde Maij ontving de wisselbokaal tijdens het congres van Mineral Valley Twente vorig jaar. Een jaar na het congres, is het Mineral Valley Twente gelukt om diverse proeftuinen op te starten. De proeftuin ‘Aanwending dunne fractie varkensmest’ is als één van de eerste proeftuinen afgerond. “Fantastisch dat de POV deze verantwoordelijkheid pakt en aan de slag gaat om kringlooplandbouw in de praktijk te brengen. Het vereist ondernemerschap en lef om deze innovatieve ontwikkeling op gang te krijgen. Een circulaire economie met een gezonde bodem en verwaarding van mest. Precies waar Mineral Valley Twente voor staat. Het voelt goed om deze bokaal aan jullie te mogen overdragen!”

Meerwaarde van Mineral Valley Twente
Veel organische stoffen in de bodem zorgen voor hogere opbrengsten van gewassen. Bovendien voorkomen we schade aan grond- en oppervlaktewater door uit- en afspoeling van mineralen. Verschraling van de bodem is op termijn een ernstige bedreiging voor de landbouw op de zandgronden. “Mineral Valley Twente wil de mineralen uit mest behouden en gebruiken als grondstof voor landbouwgrond in de regio,” vertelt Wim Meulenkamp van Mineral Valley Twente. “Een bodem met veel organische stof, een goede structuur en veel leven, kan beter water vasthouden. In Twente is geen natuurlijke aanvoer van water, dan is een goede sponswerking van de bodem cruciaal. Het afgelopen jaar hebben we diverse proeftuinen opgestart, waar ondernemers, onderwijs- en onderzoekinstellingen, overheid en maatschappelijke organisaties samenwerken aan een duurzame voedselproductieketen van Twentse bodem. In combinatie met de technische kennis die in onze regio aanwezig is, zorgen we samen met de agrarische sector voor een circulaire plattelandseconomie met voldoende werkgelegenheid en bedrijvigheid in het stedelijk gebied.”