Het Twents Huis van de Logistiek bundelt krachten in een privaat publieke samenwerking om een vitale regionale arbeidsmarkt voor de logistieke sector in Twente te ontwikkelen.

“Snel en slim omgaan met deze ontwikkelingen is belangrijk om onze Twentse arbeidsmarkt vitaal te houden”

Door economische, maatschappelijk en technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt in een hoog tempo. Snel en slim omgaan met deze ontwikkelingen is belangrijk om onze Twentse arbeidsmarkt vitaal te houden. Bijvoorbeeld door de wijze van begeleiding van werkzoekenden sterk te intensiveren. Daarom maken ondernemers, overheid en onderwijs het met Twents Huis van de Logistiek mogelijk om werkzoekenden te begeleiden onder het motto ‘van functieprofiel naar vaardigheidsprofiel’.

Ben Gerrits

Projectmanager

Waar we aan werken

  • Een duurzame privaat-publieke samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid (versterken van het ecosysteem)
  • Een betere profilering van de sector zodat de sector ook aantrekkelijk wordt onder schoolverlaters/studenten
  • Een effectief en efficiënt regionaal matchingssysteem voor vraag en aanbod
  • Toeleiding naar betaald werk in de periode 2019 t/m 2023 van 1.000 uitkeringsgerechtigden vanuit de gemeenten en UWV
  • Een flexibel en toegankelijk systeem van een aanbod van skills trainingen in samenhang met het Twents Fonds voor Vakmanschap
  • Ontwikkeling en implementatie van digitale innovatie arbeidsmarkttoeleiding

Volg dit project

Bekijk de website Port of Twente