Het kennisnetwerk Mineral Valley Twente brengt betrokkenen in de Agro & Food sector in positie en met elkaar in contact, zodat samengewerkt wordt aan duurzaam produceren in Twente. Diverse partijen werken in dit project samen en stellen behaalde (tussen)resultaten van proeftuinen en innovatieve projecten beschikbaar. Kennis en ervaring worden gedeeld, onder meer via een internetplatform, en er wordt samengewerkt aan slimme oplossingen die de bodemgezondheid verbeteren, mest verwerken en omvormen tot bruikbare grondstoffen.

“…slimme oplossingen die de bodemgezondheid verbeteren, mest verwerken en omvormen tot bruikbare grondstoffen”

Het ontstaan van zo min mogelijk overbodige afvalstoffen is een ander belangrijk doel. Net als het stimuleren van het maatschappelijk debat, waardoor nieuwe kansen en meer ruimte ontstaan en vastgestelde (beleids)kaders en regelgeving waar nodig bij te kunnen stellen. Bovendien ontstaat er meer draagvlak voor de agrarische sector, die aandacht heeft voor duurzaam produceren, kwaliteit van leefomgeving, dierenwelzijn en kwaliteit van voedsel. Het project draagt verder bij aan de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten en zorgt voor meer werkgelegenheid.

Martin Verbeek

Programmamanager

Erik Back

Kwartiermaker

Waar we aan werken

  • Minder afvalstoffen produduceren
  • Bodemgezondheid verbeteren
  • Draagvlak voor de agrarische sector die aandacht heeft voor duurzaam produceren, kwaliteit van leefomgeving, dierenwelzijn en kwaliteit van voedsel.
  • Nieuwe economische activiteiten
  • Zorgt voor meer werkgelegenheid.

Volg dit project

Bekijk websiteVolg op TwitterLike op Facebook