Hoe kan Twente in 2050 energieneutraal werken en voldoen aan de doelstellingen in het Klimaatakkoord van Parijs? En welke regionale aanpak past hierbij? De gemeente Haaksbergen gaat hier namens de Twentse gemeenten naar op zoek in het project Twentse Energie Strategie (TES). Zij krijgt hierbij steun van vele andere organisaties, zoals netwerkbedrijven, provincie en waterschap.

Uiteindelijk leidt dit tot een regionale aanpak, afgestemd met burgers, onderwijs, overheden en bedrijfsleven, dat past bij de Twentse opgaven. Projecten die binnen de regionale aanpak ontwikkeld kunnen worden zijn bijvoorbeeld energiebesparing bij bedrijven, een collectief zonnepanelenproject of warmtetransitieprojecten.

“…leidt dit tot een regionale aanpak, afgestemd met burgers, onderwijs, overheden en bedrijfsleven”

De gezamenlijke aanpak biedt kansen voor het bedrijfsleven en voor de werkgelegenheid. Het zorgt er ook voor dat toekomstige generaties goed kunnen wonen en werken in Twente.

Ineke Nijhuis

Contactpersoon

Waar we aan werken

  • Werkgelegenheid
  • Energieneutraal Twente