Onderstaande projecten geven richting aan de Agenda voor Twente en stimuleren de samenwerking in Twente met ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid. Er wordt integraal ingezet op sterke projecten en uitdagingen die deze actielijnen overstijgen, met elkaar verbinden en de Twentse economie verstevigen. Projecten leveren een bijdrage aan de regio als geheel, als collectief. Daarin is, kijkend naar trends en ontwikkelingen, aandacht nodig voor onze arbeidsmarkt en het talent waarover we in deze regio beschikken. De projecten en initiatieven moeten voldoen aan de KRACHT-criteria en worden besproken op de innovatietafels van de vier actielijnen. De projecten die ook een financiële bijdrage vragen van de Agenda voor Twente worden getoetst door de beoordelingscommissie.

“de Agenda voor Twente kan ook verbinden, versnellen, denkkracht creëren en adviseren”

Wat kan de Agenda betekenen?

De Agenda voor Twente kan verbinden, versnellen, denkkracht creëren en adviseren en financiële ondersteuning bieden. Neem contact op met de programmaleider of tafelvoorzitters voor een oriënterend gesprek om de mogelijkheden van de Agenda te verkennen.

Wat kan de Agenda betekenen?

Projecten:

Digitale werkplaats

Topfit Citizenlab Oost

Circulaire Textiel Twente

Twents Huis van de Logistiek

TalentIT Twente

Twentse Energie Strategie

Twents Fonds voor Vakmanschap

Mineral Valley Twente