Onderstaande projecten zijn reeds gestart en geven richting aan de Agenda voor Twente. Deze projecten voldoen aan de criteria en worden breed gedragen in Twente. Deze projecten stimuleren de samenwerking in Twente met ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid.

“de Agenda voor Twente kan ook verbinden, versnellen, denkkracht creëren en adviseren”

Wat kan de Agenda betekenen?

 

De Agenda voor Twente kan verbinden, versnellen, denkkracht creëren en adviseren en financiële ondersteuning bieden. Neem contact op met de tafelvoorzitters of programmaleider voor een oriënterend gesprek om de mogelijkheden van de Agenda te verkennen. De projecten die ook een financiële bijdrage vragen van de Agenda voor Twente worden getoetst door de beoordelingscommissie. Dit geldt voor alle projecten die een financiële bijdrage vragen.

Wat kan de Agenda betekenen?

Met de Agenda voor Twente is gekozen voor vier actielijnen die bijdragen aan de toekomst van onze regio. Het profiel van Twente is hierin sterk verankerd. De vier actielijnen zijn sterk met elkaar verweven en dus ook niet los van elkaar te zien. Er wordt integraal ingezet op sterke projecten en uitdagingen die deze actielijnen overstijgen, met elkaar verbinden en de Twentse economie verstevigen. Projecten leveren een bijdrage aan de regio als geheel, als collectief. Daarin is, kijkend naar trends en ontwikkelingen, aandacht nodig voor onze arbeidsmarkt en het talent waarover we in deze regio beschikken.

Niet alleen in het uitvoeringsprogramma, maar ook in de basisinfrastructuur die dragend is voor de Agenda voor Twente, komt inzet op het thema arbeidsmarkt en talent dan ook nadrukkelijk terug.

Alle projecten:

Twentse Energie Strategie

Mineral Valley Twente