Twente vraagt een bijdrage voor de regiodeal

By 3 september 2018Nieuws

Twente vraagt een bijdrage van 38 miljoen euro van de rijksoverheid voor het afsluiten van een zogeheten ‘regiodeal’. De regiodeal en het nieuwe investeringsprogramma Agenda voor Twente versterken elkaar. Twente is een krachtige regio met een sterke identiteit, een unieke balans tussen stad en land en centraal gelegen op de grens met Duitsland. Met techniek als motor is Twente goed in slimme dingen bedenken en maken. Ze heeft gouden handen, slimme koppen en topwerklocaties voor innovatief ondernemerschap. De Twentse maakindustrie, met baanbrekende hightech bedrijven, biedt oplossingen voor maatschappelijke opgaven en sociale innovatie op veel terreinen zoals in de agrarische sector, de zorg, energie en mobiliteit.

In de regiodeal zijn elf projecten opgenomen die naadloos passen binnen de vier actielijnen van de Agenda voor Twente: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & talent, Bereikbaarheid & vestigingsklimaat en Circulaire economie & duurzaamheid. Twente stelt het rijk voor om in totaal in deze concrete projecten te investeren. Meer informatie over de regiodeal.