De samenwerkingspartners zijn gelijkwaardig, maar hebben verschillende rollen, verbonden aan hun achtergrond en achterban. Ondernemers investeren vooral in concrete uitvoering. Onderwijs en onderzoek leveren talent en kennis. De overheid faciliteert kansrijke ontwikkelingen door te ondersteunen, met adequate regels, als inkopende partij en zo nodig met geld. De provincie zet zich, bijvoorbeeld via haar internationale agenda, extra in voor de toponderwerpen waarmee Twente zich kan profileren en waarvoor landelijke en Europese subsidies beschikbaar zijn.

Taken en functies in de basisinfrastructuur

De taken en functies die de organisaties in de basisinfrastructuur uitvoeren zijn:

  • Het gestructureerd aanpakken van het opleiden, werven en vasthouden van hoger opgeleide technici (vanaf mbo 3/4 tot   wo-opgeleid).
  • Het aantrekken van nieuwe bedrijven (acquisitie).
  • Het in de praktijk verbeteren van de ontsluiting tussen mbo-onderwijs en het bedrijfsleven.
  • Het creëren van een klimaat dat ondernemers actief ondersteunt en helpt te groeien door innovatie. Hightech innovatie en ondernemerschap verbinden met alle benodigde kennis, talent, kapitaal, infrastructuur en netwerken. Zowel voor starters als groeiers.
  • Het versterken van de samenwerking van de O’s (ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid) gericht op de regionale arbeidsmarkt.
  • Het stimuleren van een internationaal vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven.
  • Inzet op branding en marketing van Twente, aan de hand van een krachtige positionering en profilering. Bekendheid en imago vergroten binnen en buiten Twente.
  • Inzet op monitoring en communicatie gedurende de looptijd van de Agenda.

Organisaties in de basis

Novel-T: aanjager van innovatie en ondernemerschap
Novel-T bouwt als aanjager van de regionale economie aan een ecosysteem dat ondernemers actief ondersteunt en helpt te groeien door innovatie. Ze verbindt hightech innovatie en ondernemerschap met alle benodigde kennis, talent, kapitaal, infrastructuur en netwerken. Daarvoor werkt Novel-T nauw samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, zoals Universiteit Twente en Saxion.

Twente Branding zet Twente op de kaart
Onder het motto ‘Earth is calling Twente’ werkt Twente Branding aan de marketing van onze regio. Daarmee vergroten ze de bekendheid en versterken het imago van Twente binnen en buiten de regio. Dat doen ze door voortdurend de kracht van Twente te laten zien en ervaren, onder andere op Twente.com.

TechniekPact Twente
Met TechniekPact Twente werken we aan het opleiden, werven en vasthouden van hoger opgeleide technici (vanaf mbo 3/4 tot wo-opgeleid). Dat doen we samen met provincie Overijssel en Gelderland. Lees op de website van TechniekPact hoe we dit aanpakken.

Human Capital Agenda
Het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers gericht op de regionale arbeidsmarkt.

TechWise Twente: Centrum voor Innovatief Vakmanschap
TechWise Twente is een Centrum voor Innovatief Vakmanschap en brengt techniek, innovatie, onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar. Ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten werken samen aan het bevorderen van de kwaliteit van het technisch onderwijs. De samenwerking richt zich op de topsector High Tech Systems en Materials (HTSM) die in de onze regio sterk vertegenwoordigd is. Lees alles over TechWise.

Stichting Pioneering vernieuwt de bouw
Stichting Pioneering werkt samen met ondernemers, kennisinstellingen, overheid èn opdrachtgevers aan vernieuwing in de bouw. De inbreng van opdrachtgevers draagt bij aan het principe van Launching Customership. De deelnemende partijen delen hun kennis in verschillende business cases en ontwikkelen samen nieuwe werkwijzen en producten.

WTC/Internationale School Expat Center Twente
Het World Trade Center Twente ondersteunt bedrijven uit Oost-Nederland en het Duitse grensgebied in hun internationale werkzaamheden en ambities door handelsinformatie, trainingen en bijeenkomsten. Dit doet zij deels in de vorm van de WTC Twente Business Club en Expat Center Twente. De missie van het WTC Twente is het bevorderen van internationale activiteiten.

Expatcenter East Netherlands
Het Expat Center East Netherlands helpt expats op weg in de regio en ontzorgt bedrijven die werken met expats. Deze hoger opgeleide buitenlandse kenniswerkers en de HR managers van geïnteresseerde bedrijven kunnen bij het Expat Center terecht met vragen over regelgeving, wonen en scholing. Daarnaast organiseert het Expat Center ontmoetingsbijeenkomsten voor expats om zo op informele wijze de International Community in Twente uit te breiden. Naast de vestiging in Hengelo, is elke maandag het gecombineerde loket van het Expat Center, de Immigratie & Naturalisatie Dienst (IND) en gemeente geopend in het Stadskantoor van Enschede.

International School Twente
De International School Twente (ISTwente) is een internationale school met basis- en een middelbare school voor studenten van 4 – 18 jaar oud. ISTwente telt momenteel ongeveer 140 studenten met meer dan 25 verschillende nationaliteiten.

Blijf op de hoogte.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Investeren in Twente.