Succesvol jaar voor Twents Fonds voor Vakmanschap

By 12 februari 2020Nieuws

Het eerste jaar voor Twents Fonds voor Vakmanschap zit erop, en hoe! Er is veel werk verricht. Er zijn loketten ingericht, een typisch Twentse campagne ‘IKBINDR’ is ontwikkeld en er zijn allerlei aanvragen behandeld. En bovenal, veel mensen die aan het werk zijn gegaan met hun eigen ontwikkeling. Maandag 27 januari stond de IKBINDR-bus in Oldenzaal, waarmee de campagne van het Twents Fonds voor Vakmanschap van start is gegaan om Twentenaren te blijven motiveren om te investeren in zichzelf en de toekomst.

Het project Twents Fonds voor Vakmanschap is één van de eerste projecten in de Agenda voor Twente. Dit project is een goed voorbeeld van het versterken van de regionale arbeidsmarkt en Twents talent. De vraag naar arbeid en specifieke competenties en vaardigheden veranderen doorlopend. Bijvoorbeeld door digitalisering in de maakindustrie, energietransitie voor de installatiebranche of nieuwe technologie in de zorg. Voor ondernemers en allerlei diensten is het belangrijk om over goed gekwalificeerd personeel te kunnen beschikken.

Twents Fonds voor Vakmanschap is ook een goed voorbeeld voor regiobrede samenwerking. Onderwijs, overheden en ondernemers hebben de handen ineengeslagen. Agenda voor Twente en Provincie Overijssel hebben subsidies beschikbaar gesteld om het concept uit te werken en de basis te leggen. Dat deze goede ontwikkelingen ook elders zijn opgevallen blijkt wel uit de brede belangstelling voor dit initiatief. Met de aanvullende steun vanuit de Regio Deal Twente, waarmee het Rijk komende jaren gaat meefinancieren om het concept te versnellen en verduurzamen versterken we onze regio en zetten we Twente op de kaart!