Tafelbijeenkomst bereikbare werklocaties

By 7 november 2019Nieuws

Hoe maken we Twente aantrekkelijk voor bedrijven om zich te vestigen en voor toekomstige werknemers om hier te werken? In Twente zijn vier mooie toplocaties, maar de bereikbaarheid van deze locaties vraagt nog om verbetering. Op 14 oktober kwamen we daarom met een divers gezelschap bij elkaar om te bespreken hoe we dit op een innovatieve en duurzame manier kunnen optimaliseren en faciliteren.

De workshop vond plaats op een van de toplocaties. Het probleem kon zo direct met praktijkervaring naar voren worden gebracht. Samen met Saxion, Tech for Future en UNSENSE wordt hard gewerkt aan dit thema. Het doel van vandaag was om concreet te worden en aan de slag te gaan met partijen die er een direct belang bij hebben.

Een aantal aandachtspunten kwam tijdens de tafelbijeenkomst naar voren. Zo kwamen er ideeën op tafel als het inzetten van data als randvoorwaarden om behoeften en gedrag te begrijpen en het organiseren van het innovatieproces. “Soms moet je gewoon doen en zien waar het landt”, aldus één van de aanwezigen. Er is behoefte aan ruimte om te experimenteren door middel van pilots. Vraagstuk welke prioriteit heeft is onder andere het organiseren van de first en last mile. Hoe zorg je voor een goede verbinding van deur tot deur.

Na twee uur elkaar te hebben geïnformeerd en geïnspireerd, worden er samen vervolgstappen gezet waar we als Agenda voor Twente ook in zullen faciliteren. Heeft u ideeën of wilt u hier over meedenken? Neem dan contact met ons op!