De ondernemende hightech regio Twente stimuleert innovatie en ondernemerschap op het gebied van techniek. En dat is in deze tijden belangrijk om alle uitdagingen het hoofd te bieden. Én om internationaal voorop te blijven lopen als kennisregio. Twentse kennisinstellingen en bedrijven onderscheiden zich over de hele wereld, door met hun kennis, kunde en ondernemerschap steeds weer innovatieve oplossingen te bieden. Daarom blijven we sterk inzetten op onze kwaliteit: innovatie.

Grote (internationale) waarde

De hightech maakindustrie is in Twente sterk ontwikkeld door innovatieve startups en een sterk MKB dat zich blijft ontwikkelen. Niet voor niets zijn Twentse kennisinstellingen en bedrijven wereldwijd toonaangevend. En daar zijn we trots op!

Binnen de actielijn ‘Techniek als motor’ blijven we daarom inzetten op vernieuwing en innovatie, waarbij techniek een evenwichtige motor blijft voor alle sectoren. Investeren is het sleutelwoord. Investeren in technische kennis en in nieuwe technologieën voor de toekomst. Daar blinkt Twente in uit, nu en in de toekomst.

“technologische kracht is de ‘motor’ voor elke sector”

De ideeën van startups worden in deze regio gecombineerd met ervaring, kennis, netwerken en markten van bestaande ondernemers. De technologische kracht draagt bij innovatie en groei. Het is de ‘motor’ voor elke sector. En hiermee van (inter)nationale waarde.

Samenwerken

Innoveren kan je niet alleen. Samenwerken met andere regio’s en andere landen vinden we in Twente daarom erg belangrijk. Onze regio werkt euregionaal veel samen en heeft goede banden met Duitse buurgemeenten en partnersteden. Als grensregio maken we door de samenwerkingen gebruik van de kansen die hierdoor ontstaan voor de dynamische toekomst, op economisch gebied voor werkgelegenheid en exportbevordering. Maar ook op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid. We zijn regelmatig een proeftuin voor innovatieve oplossingen. Nationale en internationale talenten komen graag naar Twente. In deze regio kan je leren én kan je blijven ontwikkelen!

Twente is een toonaangevende regio als het gaat om innovatieve oplossingen en het toepassen van technologische oplossingen. De actielijn ‘Techniek als motor’ stimuleert dit de komende jaren. Binnen de Agenda voor Twente wordt technologie gekoppeld aan de andere uitdagingen en talenten van Twente, namelijk een aantrekkelijk leefklimaat, sterk onderwijs en een goed onderzoek klimaat. Hiermee wordt de topkwaliteit gestimuleerd en gewaarborgd. En zo zijn we voorbereid op de toekomst.

Aleid Diepeveen (tijdelijk)

Tafelvoorzitter

Volgt spoedig

Volgt spoedig

Secretaris

Waar we aan werken

  • stimuleren innovatie en ondernemerschap op gebied van techniek
  • toepassen van technische kennis en nieuwe technologie
  • (inter)nationale samenwerking

Projecten: Techniek als motor

Digitale werkplaats