Het gaat goed met de campussen in Nederland. Uit landelijk onderzoek blijkt dat Kennispark Twente het zelfs twee keer zo goed doet als de nummer twee op de lijst. Kennispark in Enschede is van groot belang voor de Twentse werkgelegenheid.

De intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en ondernemers maakt de campus de meest ondernemende van Europa. Met de aanwezigheid van zoveel talent is innovatiecampus Kennispark Twente een geliefde vestigingslocatie voor internationaal georiënteerde hightechbedrijven.

De filosofie en aanpak van Kennispark Twente past naadloos bij de actielijn Bereikbaarheid & vestigingsklimaat van de Agenda voor Twente. Campussen en Kennisparken zijn gewilde vestigingsplaatsen en interessant voor (internationaal) talent en start ups. Een motor voor nieuwe bedrijvigheid.

Meer informatie.