Twente Milieu was decor voor tweede tafelbijeenkomst Circulaire economie & duurzaamheid

By 19 februari 2019Nieuws

Op 7 februari 2019 is de tweede tafel georganiseerd bij Twente Milieu. Twente Milieu is in Twente een belangrijke speler voor de circulaire economie. Het kantoorpand in Hengelo is duurzaam gebouwd met slimme aanpassingen voor bijvoorbeeld de zoutloods en de stalling van de vuilniswagen is volledige overdekt met zonnepanelen. Twente Milieu is recent een samenwerking gestart met de Nationale Denktank om naar vernieuwende oplossingen te zoeken. Twente Milieu is actief aan de slag met het onderdeel WerkCE; meer info via http://www.ndt18.nl.

Achttien smaakmakers van zowel ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid op het gebied van circulaire economie waren bij elkaar om informatie te halen en te brengen; nieuwe contacten te leggen en waar het kan vervolgafspraken te maken. Dat dit is gelukt bleek na afloop uit de reacties van enkele deelnemers:

  • ‘Waardevolle bijeenkomst’;
  • ‘Ik heb nieuwe contacten opgedaan’;
  • ‘Het was absoluut de moeite waard om te komen’;
  • ‘Ik heb concrete toezeggingen gekregen om mijn project verder te krijgen’.

De aanwezigen hebben in ruim twee uur met elkaar gepraat over drie concrete onderwerpen:
1. Dutch Circular textile valley / TexPlus. Dit project is onderdeel van de Regiodeal Twente en wil af van het vernietigen van textiele grondstoffen om hier hoogwaardige materialen (garens) van te maken.
2. Regionale Transitie Agenda’s waaraan de provincie Overijssel hard trekt (zowel ambtelijk als bestuurlijk) om de doelstellingen van het grondstoffenakkoord en de nationale agenda’s te verbinden aan Overijssel.
3. Grensoverschrijdende Fieldlab Circulaire Bouw en Infra Twente waarin Pioneering een leidende rol heeft om Twente als dé circulaire bouw hotspot van Nederland te positioneren.

Uiteraard kwamen er naast deze onderwerpen in de bijeenkomst nog een diversiteit van acties en initiatieven rondom circulaire economie aan de orde. Zo werd meegedacht over projecten van het onderwijs en de Green Business Club Twente. De aanwezigen gaan hiermee aan de slag. Op deze manier werden ook lopende projecten en onderwerpen die niet op de agenda staan, versterkt door het meedenken vanuit de deskundigen aan tafel.

Martha van Abbema, de nieuwe voorzitter van de Tafel Circulaire Economie & duurzaamheid kon aan het eind van de ochtend de bijeenkomst samenvatten door te stellen dat er veel nieuwe verbindingen zijn gelegd en dat het een succesvolle bijeenkomst is geweest. Martha van Abbema bedankt Twente Milieu voor haar gastvrijheid.
Het is de bedoeling om in 2019 nog drie bijeenkomsten te organiseren.

Als u erbij wilt zijn én als u een vertegenwoordiger bent vanuit de ondernemers, het onderwijs, het onderzoek of de overheid kunt u zich aanmelden voor de volgende bijeenkomst via info@agendavoortwente.nl

Mocht u daarnaast op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen omtrent de Agenda voor Twente, meld u dan aan voor de update.