Twentse bouwsector innoveert met Resultaat Gericht Vastgoedonderhoud

Geen nieuw fenomeen in de bouw, maar wel een werkwijze die zichzelf steeds meer bewijst:  Resultaatgericht Samenwerken in Vastgoedonderhoud, kort gezegd RGS. In Twente is bouwinnovator Pioneering er de aanjager van.

De basis van RGS is het vertrouwen dat vastgoedeigenaren en onderhoudsbedrijven hebben in elkaar tijdens hun samenwerking. Maar werkt dat ook?

De Agenda voor Twente trok erop uit om het effect van RGS in beeld te brengen en sprak met Dick van der Geest (directeur van Schilder- en vastgoedonderhoudsbedrijf Gebr. van der Geest), Dennis Strikker (Manager Vastgoed bij woningbouwcorporatie Domijn) en met Barry Top (RGS Coördinator bij woningbouwcorporatie De Woonplaats). Bekijk hieronder de video (2 minuten) en lees het interview met de heren (leestijd ca. 3 minuten).

Twentse bouwsector innoveert met Resultaat Gericht Vastgoedonderhoud

In Twente werken veel mensen in de bouw, economisch gezien een van de belangrijkste sectoren in onze regio. Om dat zo te houden en, sterker nog, om de meest innovatieve, duurzame en gezonde bouwregio te worden van Nederland, is de Stichting Pioneering opgericht. Pioneering verbindt partijen, ondernemers, kennisinstellingen, overheid en opdrachtgevers en bevordert samenwerking en innovatie in de Twentse bouw. Het is als ware een platform van en voor vernieuwers in de bouw.

De basis van RGS is vertrouwen hebben in elkaar

Een van de projecten waarvan Pioneering verbinder en aanjager is, is Resultaatgericht Samenwerken in Vastgoedonderhoud, kort gezegd RGS. De basis van RGS is vertrouwen hebben in elkaar tijdens een langdurige samenwerking tussen vastgoedeigenaren en onderhoudsbedrijven. Hierdoor kan er efficiënter, duurzamer en kostenbesparend gewerkt worden, is de samenwerking intensiever en vertrouwelijker en worden de kwaliteit en werkgelegenheid beter geborgd.

RGS heeft de bouwsector een boost gegeven

De grondlegger van RGS bij Domijn is Dennis Strikker, manager Vastgoed bij deze woningbouwcorporatie in Enschede “De gedachte voor RGS is zo’n tien jaar geleden ontstaan. Ik wilde het onderhoud voor onze complexen efficiënter en slimmer laten uitvoeren door partners die onze kwaliteitseisen begrepen en de kennis en ervaring hebben ons hierin te ontzorgen. En dan voor een termijn van 25 jaar, zodat het onderhoud echt goed geborgd is. Ik merkte dat door deze vraag onderhoudsbedrijven kritischer gingen nadenken over hoe ze hun corebusiness nog beter konden inzetten. Wat dat betreft heeft RGS de bouwsector een mooie boost gegeven; Twente is zelfs koploper met zo’n 90% aan RGS-onderhoudscontracten. Pioneering heeft daar enorm aan bijgedragen, zonder hen was dit nooit gelukt!”

Dennis Strikker: “Pioneering heeft enorm bijgedragen aan RGS, zonder hen was dit nooit gelukt!”

RGS heeft de bouwsector een boost gegeven

Schilder- en vastgoedonderhoudsbedrijf Gebr. van der Geest was direct enthousiast over de vernieuwende RGS-methode. Directeur Dick van der Geest licht toe: “In de bouw werd vaak traditioneel gedacht; wie de laagste prijs heeft mag de klus uitvoeren. Door RGS kunnen we juist met de klant meedenken hoe we het vastgoed het beste en tegen de laagste kosten kunnen onderhouden. Wij zijn immers de experts. Woningbouwcorporaties De Woonplaats en Domijn, waarvan wij vaste onderhoudspartner zijn, laat ons binnen de afgesproken kaders vrij hoe en wanneer we onderhoud plegen. Ze hebben 100% vertrouwen in ons. Vooral op de lange termijn werkt dat veel effectiever, ook omdat onze medewerkers nu meer betrokken zijn bij het hele proces. Ze voelen zich verantwoordelijker en kennen de vastgoedobjecten beter.”

Dick van der Geest: “De Woonplaats en Domijn hebben 100% vertrouwen in ons.”

Huurders zijn dik tevreden

Dennis vult aan: “We merken dat huurdertevredenheid is gestegen is; als je woning goed en frequent wordt onderhouden, woon je er prettiger.” Ook Barry Top, RGS Coördinator bij woningbouwcorporatie De Woonplaats in Enschede kan dat beamen: “Onze huurders vinden het fijn dat ze bekende gezichten zien als er onderhoud nodig is. Ze weten dat hun huis dan in goede handen is. Ook de onderhoudsmedewerkers krijgen daardoor steeds meer een ‘wij’ gevoel.” Barry was ruim tien jaar geleden betrokken bij RGS in de wijk Pathmos. Het streven was toen om alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden op een RGS-wijze te organiseren. “Daar waren we wellicht wat vroeg mee, maar het heeft ons veel kennis en ervaring gebracht.”

Barry Top: “Onze huurders vinden het fijn om bekende gezichten te zien als er onderhoud nodig is.”

Geloven in samenwerking op de lange termijn

“Door het toepassen van RGS worden onderhoudsbedrijven steeds meer een verlengstuk van onze organisatie. Dat kost in het begin veel extra tijd, maar we merken nu al dat we door het anders te organiseren op een aantal gebieden ontzorgd worden. Wij geloven in samenwerking op de lange termijn, met vaste marktpartijen en bekijken alles vanuit de TCO-gedachte (Total Cost Ownership). Door zoveel mogelijk centraal te organiseren borgen we een en dezelfde kwaliteit binnen De Woonplaats en kunnen we de uitvoering sneller organiseren”, licht Barry toe.

Uitrollen naar de hele bouwkolom

Inmiddels wordt RGS ook al zo’n jaar of vier toegepast op alle nieuwbouwprojecten van beide woningbouwcorporaties. “RGS is echt de toekomst. Onze hele maatschappij gaat steeds meer toe naar resultaatgericht samenwerken. Ik geef regelmatig een gastcollege aan studenten om de gedachte en de kennis over te dragen. Het is aan de nieuwe generatie om RGS door te ontwikkelen,” aldus Dennis. Dick vult aan: “Pioneering is nu bezig met ‘RGS The Next Step’. Ik denk mee hoe we het verder uit kunnen rollen naar andere aspecten in de bouwkolom. Daar liggen nog mooie uitdagingen hoe we RGS toe kunnen passen in de complete levenscyclus van vastgoed en hoe we daarin samen kunnen optrekken.”

RGS is geschikt voor elke organisatie

Barry tot slot: “RGS is een hele mooie manier van werken en kan in vele vormen toegepast worden. Je moet het passend maken bij je eigen organisatie, pas dan heeft het echt toegevoegde waarde. Maak het logisch en werkbaar en bekijk alles op de lange termijn.”

Met Pioneering innoveert de bouw succesvoller, betrouwbaarder, sneller en zinvoller. Pioneering wordt ondersteund en gefaciliteerd door de Agenda voor Twente. Onder deze naam investeren de Twentse gemeentes, ondernemers, onderwijs- en onderzoekstellingen en overheden samen in slimme technologie, goede bereikbaarheid, een sterke economie, voldoende werkgelegenheid, maximale duurzaamheid, schone energie en een mooie leefomgeving. Zodat Twente een topregio is en blijft om te wonen en te werken.
Meer op www.agendavoortwente.nl en www.pioneering.nl 

Download de pdf met het artikel.