Update: Agenda voor Twente in uitvoering

By 14 mei 2018Nieuws

De Agenda voor Twente (2018-2022) is sinds januari in uitvoering en is omarmd door Twentse partners. Het is een investeringsagenda met een dynamische programmering van kansrijke en regionale initiatieven. Een aantal projecten waarvoor de Agenda van waarde is, zoals ‘Mineral Valley Twente’, ‘Twents Fonds voor Vakmanschap’ en ‘Smart Port Twente’ krijgt al vorm. De nieuwe programmaleider Aleid Diepeveen is er vanuit de Agenda ook mee aan de slag en verkent momenteel hoe de Agenda bij gaat dragen aan andere aansprekende initiatieven voor een krachtig Twente. Diepeveen jaagt de uitvoering aan en John van der Vegt is de voorzitter van de sturingscommissie Agenda voor Twente. Met de Agenda voor Twente investeren de samenwerkende partijen vanuit bedrijfsleven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen in de toekomst van een krachtige regio met volop potentie. Dat gebeurt door initiatieven verder te brengen die bijdragen aan de unieke technologische topregio Twente en de vier actielijnen: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & talent, Bereikbaarheid & vestigingsklimaat, Circulaire economie & duurzaamheid.

Innovatietafels als spil

Bij het verder brengen van initiatieven vervullen de innovatietafels (per actielijn) een belangrijke rol als platform voor kansrijke ideeën en aansprekende projecten.

De innovatietafels zijn in de steigers gezet door tafelvoorzitters aan te trekken. Ook is helder wie er in de sturingscommissie plaats nemen. “We zijn blij dat we goede mensen hebben gevonden die sterke verbindingen hebben met het werkveld”, aldus John van der Vegt, voorzitter sturingscommissie. “Hierdoor kunnen daadwerkelijk kracht gaan maken op de Agenda”. Wie er in de sturingscommissie zitten en tafelvoorzitter zijn, staat in bijgaand overzicht. De komende maanden wordt de netwerkorganisatie omtrent de Agenda voor Twente nog verder vormgegeven. Programmaleider Aleid Diepeveen spreekt de verschillende partners in het veld om op te halen wat er leeft. “Ik wil energie zetten op de Agenda en samen aan de slag gaan”, zegt Diepeveen. Ze is al in gesprek met verschillende ondernemers en initiatiefnemers, waaronder Topsport Events Twente, die kansen zien.

Samen investeren in de toekomst #agendavoortwente