Op 6 februari startte de eerste tafelbijeenkomst Circulaire economie & duurzaamheid van 2020 in de prachtige Vechtzaal van het Waterschap Vechtstromen in Almelo. “Circulariteit zit in de kern van ons werk” zei Watergraaf Stefan Kuks tijdens zijn inleiding over de verschillende ‘living labs’ van het waterschap rondom circulaire economie. De droogte van 2018 en 2019 heeft ons geleerd dat we zuinig met water moeten omgaan. Het waterschap investeert in hergebruik van water en in terugwinning van energie en grondstoffen. Op de vraag waar hij nog kansen ziet, gaf Stefan Kuks aan dat hij graag inzet om meer water vasthouden in het stedelijk gebied. Om de ‘sponswerking’ van steden te vergroten wil hij het prachtige buitengebied van Twente de stad ‘in trekken’. Een mooie uitdaging waar we vanuit de tafel zeker vervolg aan geven.

 

Een mooi vervolg op de presentatie van Stefan Kuks was het initiatief Waterwaarde, Architectuurcentrum Twente (door Gerwin Tornij). Hij deed een oproep voor een ontwerpwedstrijd, en daarin de wateropgave 2020 centraal te stellen in natuur en gebouwde omgeving en (nieuwe) oplossingsrichtingen te ontwikkelen . Een mooie uitdaging voor architecten, bedrijven en andere stakeholders in Twente. Dat zag Louis Oosterik ook want hij bood direct aan om zijn netwerk van de Green Business Club Twente voor deze uitdaging in te zetten en Robby van den Broek (Roelofs) was zo enthousiast dat hij een samenwerking wil aan gaan, mogelijk met inzet van een trainee.

 

Tijdens de bijeenkomst werd ook een concreet vervolg gegeven aan de drie workshops die in januari zijn georganiseerd. Deze workshops hadden als thema bouw & textiel; bouw & bermgras en bouw & infra. Uit alle workshops zijn concrete acties gekomen. Zo komt er een symposium om de mogelijkheden van textiel als bouwmateriaal te onderzoeken georganiseerd door Pioneering in samenwerking met Frankenhuis; wordt de Milieu Kosten Indicator actief gepromoot bij de Twentse gemeenten en gaat Mineral Valley samen met Twentse bedrijven op zoek naar toepassingsmogelijkheden van het bermgras.

 

Het laatste deel van de bijeenkomst was bestemd voor de provinciale Regionale Transitie Agenda’s, die deze week zijn gepubliceerd Hero Klinker (programmamanager circulaire economie van de provincie Overijssel) ging met de aanwezigen in gesprek over de next step die nodig is om de uitdagingen van circulaire economie te realiseren? Het effect van circulaire investeringen in mensen en budget om de lange termijn-effecten aantoonbaar te maken is een next step die snel gezet moet worden. Een uitdaging hierbij is ook verschillende mensen/afdelingen in organisaties mee te nemen. Na afloop van de bijeenkomst werd hierover nagepraat waarbij ideeën naar voren kwamen die verder worden onderzocht.

 

De volgende tafelbijeenkomst is op 14 mei 2020.

Heeft een van de onderwerpen speciale aandacht of wenst u in contact te komen met de projectleider van een onderwerp: wij helpen u graag verder!