Maakt u al werk van circulaire economie en wilt u dit delen met andere ondernemers uit de maakindustrie en (potentiële) koplopers in de markt voor een gezamenlijke Regionale Transitieagenda Maakindustrie Overijssel? Neemt u dan deel aan één van de werksessies op 30 oktober in Goor en Ootmarsum. Door deel te nemen kunnen we de agenda ook beter aan laten sluiten op uw ambitie als ondernemer in de maakindustrie.

De Nationale Transitieagenda Maakindustrie (Circulaire Economie) is de uitwerking van het Grondstoffenakkoord van januari 2017. In dit akkoord gaat het om hoe we vóór 2030 de overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie sneller tot stand kunnen brengen en soepeler laten verlopen. De twee strategische doelen daarbij zijn:

  • In 2050 is de maakindustrie nog steeds een belangrijke basis voor onze veerkrachtige economie.
  • In 2050 is de ecologische voetafdruk van Nederland verlaagd naar het niveau waarop we:
    één aarde gebruiken;
    de gemaakte afspraken van het Klimaatakkoord in Parijs nakomen.

De Provincie Overijssel is recent gestart met een praktische Regionale Transitieagenda voor de maakindustrie. Voor Twente sluit dat mooi aan bij de actielijn circulaire economie in Agenda voor Twente. De transitieagenda moet (samen met 6 andere agenda’s zoals bv. Bouw en Textiel) op 16 januari 2019 klaar zijn.

Wat gaan we doen?
1. Korte inleiding over de Regionale Transitieagenda, de Circulaire Economie (de elementen daarvan en de verschillende business modellen) & Smart Industry.

2. Interactieve dialoog/werksessie
* Wat wordt er allemaal al toegepast door bedrijven? Welke voorbeelden kent u?
* Welke succesvolle (deel)cases zijn er al?
* Welke kansen liggen er? Wat zijn de ambities van u als ondernemer? Wat wilt u bereiken?
* Welke diensten of middelen heeft u daarvoor nodig?
* Waar loopt u tegenaan?

Datum & tijd
Goor: 30 oktober, 08.00 – 10.30 uur
Ootmarsum: 30 oktober, 15.30 – 17.30 uur

Locatie
Goor: Bruins & Kwast – Mossendamsdwarsweg 1, 7472 DB Goor
Ootmarsum: Bruns & Broekhuis – De Mors 65, 7631 BA Ootmarsum

Aanmelden
Per mail: info@agendavoortwente.nl

Organisatie
De workshop(s) worden georganiseerd door de Provincie Overijssel, Oost NL en Agenda voor Twente in samenwerking met Green Business Twente en Stichting Industriële Kring Twente.