Mogelijkheden en effecten van technologie verrijken de zorgbranche

Vlak voor het coronavirus uitbrak, interviewden we voor Twente Report wijkverpleegkundige Bernard Hengeveld bij Zorg Accent en Rob Nijhuis, coördinator Academie van de Technologie & Zorgacademie. In onderstaande video (kijktijd 2 minuten) en bijbehorend artikel (leestijd 3 minuten) vertellen ze wat technologie in de zorg kan betekenen bij zorg op afstand.

Nu de zorgwereld onder spanning staat door het coronavirus, zoeken zorgprofessionals naar mogelijkheden om cliënten op afstand zorg te verlenen en hulp te bieden in contacten met hun naasten. Dankzij de opgedane kennis en ervaring bij de Technologie & Zorg Academie (TZA) kunnen zorgprofessionals snel schakelen om te beslissen of het inzetten van een technologisch product kan ondersteunen en zo ja, welk product het beste aansluit op de zorgbehoefte.

Zorg en technologie gaan dus heel goed samen! En werken in de zorg blijft hoe dan ook mensenwerk. Het is fantastisch om te zien hoe zorgprofessionals deze ‘contactsport’ – zoals Rob Nijhuis het in het interview noemt – blijft uitoefenen!

Bekijk hieronder de video (kijktijd 2 minuten) en lees bijbehorend artikel (leestijd 3 minuten) over wat technologie in de zorg kan betekenen bij zorg op afstand.

Mogelijkheden en effecten van technologie verrijken de zorgbranche

Zorg en technologie. Het lijken twee termen die ver van elkaar afstaan. Inmiddels is het tegendeel bewezen, al is dat niet altijd zichtbaar of is men zich daar niet van bewust. Voor zorgprofessionals is de toepassing van technologie in de zorg soms wennen. De voordelen en gemakken die het echter oplevert voor zowel cliënten als henzelf nemen al snel huiveringen weg. “Je hoeft geen technische kennis te hebben om ermee te werken”, zegt wijkverpleegkundige Bernard Hengeveld die na een training bij de Technologie & Zorg Academie enthousiast is over de mogelijkheden én oplossingen die de technologische producten bieden.

De TZA heeft een maatschappelijke misse

“Technologie heeft bij sommige zorgprofessionals het imago dat het kil, koud en afstandelijk is. Want dat lijkt haaks te staan op de warme contactsport zoals de zorg wordt beleefd. Juist die kloof willen we verkleinen.” Aan het woord is Rob Nijhuis, Coördinator Academie bij de Technologie & Zorg Academie (voorheen Twentse Zorgacademie). “De TZA ziet het als haar maatschappelijke missie om in een constant veranderende omgeving ontwikkelingen op het gebied van zorg en technologie te vertalen naar de praktijk. We testen zorgtechnologieën en toepassingen en laten studenten, professionals en burgers hiermee kennismaken én ermee leren omgaan.”

Focus op bewustwording en mogelijkheden

Wat vijf jaar geleden startte als project naar aanleiding van trends als vergrijzing, afname van helpende handen en toename van de zorgvraag, is uitgegroeid tot een heuse coöperatie. Inmiddels is de TZA een netwerkorganisatie waarin meer dan 20 onderwijs-, overheids- en zorgorganisaties samen optrekken om te bevorderen dat cliënten met gebruik van technologie langer zelfstandig thuis kunnen wonen. “Onze focus hierbij ligt op bewustwording, acceptatie en adoptie van technologie in de zorg. Hoe meer zorgprofessionals weten wat de mogelijkheden zijn, hoe beter ze cliënten kunnen adviseren om hun leven makkelijker te maken. We bieden verschillende theoretische modules aan die in combinatie met onze ‘probeerservice van producten’ steeds meer professionals enthousiast maakt.”

Kwaliteit van leven van de cliënt staat altijd voorop

Daar kan Bernard Hengeveld, wijkverpleegkundige bij ZorgAccent over meepraten. Hij volgde een tijdje geleden de module ‘Introductie technologie’, grotendeels via e-learning. Daarnaast kon Bernard tijdens de verwerkingsbijeenkomst kennis, vragen en ervaringen uitwisselen en producten testen in het living lab. “Vooral dat laatste was erg leuk en inspirerend om te doen. Er ging een wereld voor me open; ik was echt verrast over de producten die er al zijn en de mogelijkheden die ze bieden. Je hoeft daar echt geen technische kennis voor te hebben. Het gaat er juist om te weten wat er allemaal is en wat je ermee kunt, zowel om je werk te verlichten als het leven van je cliënten. Ik heb handvatten gekregen om technologische producten in te zetten, maar wat me vooral bij is gebleven is dat de kwaliteit van leven van de cliënt voorop moet staan, voordat bepaald kan worden of technologie ingezet kan worden. Er komt ook een stukje ethiek bij kijken.”

Angst voor het onbekende

Bernard ziet inmiddels de nut en noodzaak in om elektronische hulpmiddelen te gebruiken om ondanks de vergrijzing de kwaliteit van de zorg te kunnen waarborgen of te verbeteren. “Mensen willen steeds zelfstandiger zijn, daar helpt dit juist bij. Mijn werkgever ZorgAccent stimuleert haar zorgprofessionals dan ook om via de TZA kennis te maken met technologische zorgproducten. Als kennisdrager binnen onze instelling probeer ik collega’s enthousiast te maken en hun angst voor het onbekende weg te nemen door te vertellen dat wijkverpleegkundigen nog steeds bij de mensen thuis komen, dat wordt niet anders. Onze focus zal meer liggen op signaleren en adviseren: kan technologie ingezet worden en zo ja, welk product kan de cliënt ondersteunen.”

Geruststelling bij cliënten

De effecten bij cliënten worden ook steeds duidelijker, merkt Rob Nijhuis op. “We merken bij thuiswonende cliënten vooral geruststelling. Het is bijvoorbeeld mogelijk om via een app op de telefoon de hartslag te meten, zodat cliënten hiervoor niet meer naar het ziekenhuis hoeven. Ook is het valklokje in de vorm van een horloge een uitkomst. Bij een val wordt meteen een melding gemaakt bij de centrale. Er is een olievlek-effect gaande, vooral de probeerservice geeft hier een impuls aan. Dit vraagt om bijstelling van competenties van huidige en toekomstige professionals. Maar ook om cliëntenraden, de WMO-raad of een mantelzorg-community te inspireren. Het gaat niet om een technologie push, maar meer om de bewustwording dat technologie ondersteunend kan zijn, ook als er in de (nabije) toekomst veel zorgprofessionals uittreden. Natuurlijk valt er nog veel meer te ontwikkelen. En dat kan mede dankzij de bijdrage van de Agenda voor Twente.”

Over de TZA

De Technologie & Zorg Academie (TZA) begeleidt bij bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in de praktijk. De grondleggers van de TZA zijn: ROC van Twente, Livio, Loohuis Installatietechnieken, Loohuis Communicatie & Beveiliging, Roessingh Research & Development en gemeente Enschede. Meer op www.tza.nu

De Technologie & Zorg Academie wordt ondersteund door de Agenda voor Twente. Met dit investeringsprogramma investeren de Twentse gemeenten, ondernemers, onderwijs- en onderzoekstellingen en overheden samen in slimme technologie, goede bereikbaarheid, een sterke economie, voldoende werkgelegenheid, maximale duurzaamheid, schone energie en een mooie leefomgeving. Zodat Twente een topregio is en blijft om te wonen en te werken.

Download de pdf van het artikel.